Кафедра медичної біології, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра медичної біології, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології


Кафедру створено 2016 року на базі Медичного інституту.

Професорсько-викладацький склад кафедри відповідає за підготовку лікарів за другим магістерським рівнем. В процесі навчання студенти опановують такі професійні дисципліни: «Іноземна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія України та української культури», «Філософія», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Латинська мова та медична термінологія», «Історія медицини», «Медична біологія», «Медична інформатика», «Медична та біологічна фізика», «Біоорганічна та біологічна хімія», «Медична хімія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Гігієна та екологія», «Пропедевтика педіатрії», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Загальна хірургія», «Догляд за хворими (практика)», «Сестринська практика», «Радіологія», «Внутрішня медицина» (у тому числі «Ендокринологія», «Медична генетика», «Клінічна фармакологія», «Клінічна імунологія та алергологія», «Професійні хвороби»), «Педіатрія» ( в т.ч. «Дитячі інфекційні хвороби»), «Хірургія» (у тому числі «Дитяча хірургія», «Нейрохірургія»), «Акушерство і гінекологія», «Соціальна медицина», «Громадське здоров’я», «Урологія», «Оториноларингологія», «Офтальмологія», «Неврологія», «Медична психологія», «Психіатрія», «Наркологія», «Дерматологія», «Венерологія», «Фізична реабілітація», «Спортивна медицина», «Судова медицина», «Медичне право України», «Виробнича лікарська практика», «Інфекційні хвороби», «Епідеміологія та принципи доказової медицини», «Паліативна та хоспісна медицина», «Онкологія та радіаційна медицина», «Травматологія і ортопедія», «Фтизіатрія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Екстрена та невідкладна медична допомога», «Загальна практика (сімейна медицина)», «Клінічна анатомія» і «Оперативна хірургія».

Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі.

Інтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями. Вона здійснюється у вищих медичних навчальних закладах та академіях післядипломної освіти згідно з місцем направлення на роботу. Під час навчання в інтернатурі набувається конкретна лікарська спеціалізація: загальна практика – сімейна медицина, терапія, хірургія, акушерство та гінекологія, лікувальна фізкультура та спортивна медицина, променева терапія, радіонуклідна діагностика, швидка та невідкладна медична допомога, анестезіологія, дерматовенерологія, інфекційні хвороби, невропатологія, нейрохірургія, онкологія, ортопедія та травматологія, отоларингологія, офтальмологія, профпатологія, психіатрія, радіологія, судово-медична експертиза, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія тощо.

Контактна інформація:
Кафедра розташована: корпус 10П, кімн. 10П-304
Телефон: (0512) 76-91-90

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Контакти

Козій Михайло Степанович доктор біологічних наук, в.о. професора, завідувач кафедри Mykhaylo.Koziy@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-54
Профіль у Google Академії 
Грищенко Геннадій Васильович кандидат медичних наук, доцент кафедри, директор Медичного інституту Hennadiy.Hryshcenco@chmnu.edu.ua
Профіль у Google Академії
Тел.: (0512) 76-55-54
Яковенко Наталія Олександрівна кандидат медичних наук, в.о. доцента кафедри Natalya.Yakovenko@chmnu.edu.ua
Профіль у Google Академії
Тел.: (0512) 76-92-73
Сарафанюк Наталя Леонідівна в.о. викладача кафедри Natalya.Sarafanyuk@chmnu.edu.ua
Профіль у Google Академії
Тел.: (0512) 76-92-73
Артюх Світлана Сергіївна магістр з фізичної реабілітації,  завідувач лаболаторії каб. анатомії Svitlana.Artyukh@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-92-73
Цикало Юлія Володимирівна провідний фахівець кафедри Yuliya.Tsykalo@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-92-73
Бекбулатова Олена Борисівна провідний фахівець інституту Olena.Bekbuatova@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-54

Події та оголошення


жовтня
27
Проведення Фестивалю «Кіно проти корупції»

Міністерство освіти і науки України Чорноморський національний університет імені Петра Могили 54003, Україна м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 Телефон: (0512) 50-03-33 Факс: (0512) 50-00-69 e-mail: rector@chmnu.edu.ua Прес-анонс В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться  …