Науково-дослідна частина


Співробітники відділу:

Шличек Олександра Юріївна, провідний фахівець

Контактна інформація:

 1-й корпус, кімн. 1-115

 (0512) 76-92-67

Інноваційна діяльність є одним з пріоритетних напрямків роботи науково-дослідної частини.

ІННОВАЦІЯ – процес, орієнтований на створення, розвиток і якісне удосконалення нових видів виробів, технологій, організаційних  форм,  що  характеризується  новими  формами інтеграції науки, техніки і виробництва, передбачає участь різних  організацій  і  відомств.  Нововведення,  впровадження нових  ідей, технологій, видів продукції тощо у виробництво, управлінську діяльність.

Інноваційні науково-дослідні розробки ЧНУ імені Петра Могили (частина 1)

Інноваційні науково-дослідні розробки ЧНУ імені Петра Могили (частина 2)

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

 • Технологія управління структуроутворенням при литті чавунних виробів з метою забезпечення заданих фізико-механічних властивостей
 • Композиційний матеріал постійних ливарних форм для лиття чавунних деталей
 • Ресурсозберігаючі екологічно чисті технології у машинобудуванні
 • Прилад для перекачування електропровідної рідини
 • Пускозахисний модуль для безщіточних синхронних двигунів
 • Модульне об’єктно-орієнтоване науково-навчальне середовище для забезпечення вільного вибору студентів та викладачів
 • Енергоефективний університет
 • Впровадження інформаційно-білінгової мережі передачі та доступу інформації на базі GSM/GPS технологій
 • Забезпечення передачі контенту системи освіти каналами GSM мереж (інформаційний канал дистанційної системи освіти)
 • Технологія лиття деталей з різноманітних матеріалів та сплавів методом вакуумного всмоктування
 • Спосіб пригнічення пилоутворення та закріплення поверхні шламосховища червоних шламів
 • Автоматизований світлотерапевтичний пристрій «Хвиля – М»
 • Спосіб лікування хвороб хребта та апарат для його реалізації
 • Мобільний електрокардіограф
 • Система екстреної йодної профілактики населення у разі аварії на АЕС
 • Когенераційні системи

ПЛАН НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

2023 перелік наукових конференцій

2023 ЧНУ ім Петра Могили план проведення конференцій

НАУКОВІ ЦЕНТРИІНСТИТУТИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія «Сучасних інтелектуальних систем і технологій» та «Науково-проблемна лабораторія «ІоТ»

Навчально-наукова лабораторія «Програмної інженерії»

Навчально-наукова лабораторія «Системного програмного забезпечення»

Науково-дослідна навчальна лабораторія нанокомпозитних матеріалів

Навчально-наукова лабораторія  комп’ютерних систем та мереж

Лабораторія автоматизованих і комп’ютерно-інтегрованих систем

Навчальна науково-дослідна лабораторія автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих систем та роботизації

Південний осередок Інституту української археографії і джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Навчально-науково-виробнича лабораторія «Миколаївський центр соціологічних досліджень»

Юридична клініка «VERITAS»

Лабораторія біологічної та біоорганічної хімії

Лабораторія фармацевтичної технології

Науковий інститут радіаційної та техногенно-екологічної безпеки

Українсько-польський інститут

Науково-дослідна психологічна лабораторія

Навчально-наукова лабораторія мікробіології, вірусології та імунології

Навчальна лабораторія клінічної анатомії та оперативної хірургії

Навчальна лабораторія гістології, цитології та ембріології

Навчальна лабораторія фізіології та патофізіології

Віварій

Центр симуляційних методів навчання

Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню

Навчальна науково – діагностична лабораторія

Центр Франкофонії