Кафедра прикладної психології


Інформація про кафедру

Кафедра прикладної психології в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили була створена 21 жовтня 2021 року при Навчально-науковому інституті післядипломної освіти. Виконуючою обов’язки завідувачки кафедри призначено кандидата психологічних наук Людмилу Анатоліївну Опанасенко. З 25 жовтня 2021 року кафедрою прикладної психології розпочалось запровадження освітньо-професійної програми «Сімейна психологія з основами психотерапії» другого (магістерського) рівня вищої освіти на заочній формі навчання. 27 листопада 2021 року на кафедрі прикладної психології у співпраці з ТОВ «Психологічний центр «Сімейний простір» розпочала роботу інтервізійна група, керівниками якої призначено І. М. Кучманич (кандидат психологічних наук, доцент кафедри) та О. С. Кромаленко (директор ТВО «Психологічний центр «Сімейний простір»). Мета роботи інтервізійної групи: сприяння професійному розвитку майбутніх сімейних психологів, набуття ними професійно-важливих компетенцій. 2 грудня 2021 року започаткувала свою діяльність науково-дослідна лабораторія з розробки та апробації психологічного інструментарію під керівництвом в. о. завідувачки кафедрою Л. А. Опанасенко. Мета діяльності: розвиток інтелектуального потенціалу викладачів і студентів, створення сучасного науково-обгрунтованого психологічного інструментарію для роботи у сфері сімейної психології. 15 січня 2022 року відбулося відкриття балінтовських груп для студентів- магістрів під керівництвом старшого викладача кафедри прикладної психології Л. Г. Захарової. Мета: сприяння усвідомленню власної особистості майбутніми психологами, забезпечення психологічної підтримки здобувачів освіти, розширення у студентів альтернатив вибору ефективних рішень.

Професорсько –викладацький склад кафедри

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Опанасенко Людмила Анатоліївна

кандидат психологічних наук, доцент б.в.з.

в.о. завідуючого кафедри +380 (512) 76 92 84 (067) 512 27 71 kafedraprykladnoipsy@gmail.com Google Scholar
Кучманич Ірина Миколаївна кандидат психологічних наук, доцент доцент +380 (512) 76 92 84 kafedraprykladnoipsy@gmail.comGoogle Scholar
Дрозд Олена Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент б. в. з. доцент б. в. з. +380 (512) 76 92 84 kafedraprykladnoipsy@gmail.comGoogle Scholar
Захарова Лада Германівна старший викладач +380 (512) 76 92 84 kafedraprykladnoipsy@gmail.comGoogle Scholar
Буй Дарія Володимирівна викладач +380 (512) 76 92 84 kafedraprykladnoipsy@gmail.comGoogle Scholar
Деркач Анна Вікторівна викладач +380 (512) 76 92 84 kafedraprykladnoipsy@gmail.comGoogle Scholar
Авраменко Юлія Андріївна провідний фахівець +380 (512) 76 92 84 kafedraprykladnoipsy@gmail.com

Навчально-інформаційна база

КОМПОНЕНТИ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«СІМЕЙНА ПСИХОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ПСИХОТЕРАПІЇ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, атестація) Робоча програма Силабус
1. Нормативні навчальні дисципліни  
1.1.           Цикл загальної підготовки  
ОК1 Педагогіка вищої школи Робоча програма
ОК2 Сучасні інформаційні технології та спеціальні програмні продукти Робоча програма
1.2.           Цикл професійної підготовки  
ОК3 Професійна етика сімейного психолога Робоча програма
ОК4 Сімейна психологія Робоча програма
ОК5 Психодіагностика та сімейне консультування Робоча програма
ОК6 Основи сімейної психотерапії Робоча програма
ОК7 Психологія сімейних криз та кризове консультування Робоча програма
ОК8 Психосоматика в системному сімейному підході Робоча програма
ОК9 Інтерактивні технології та обладнання в сімейній психотерапії Робоча програма
ОК10 Технології сучасного психологічного тренінгу у роботі з сім’ями Робоча програма
ОК11 Методологія прикладних і наукових психологічних досліджень з основами інтелектуальної власності Робоча програма
ОК12 Виробнича практика Робоча програма
ОК13 Асистенстська практика Робоча програма
ОК13 Передкваліфікаційна практика Робоча програма
ОК14 Кваліфікаційна робота Методичні рекомендації
2. Вибіркові навчальні дисципліни  
2.1. Цикл загальної підготовки  
ВК1 Дисципліна 1 (з каталогу курсів)
Актуальні проблеми дитячої та дорослої психіатрії Силабус
Психофізіологія Силабус
Психофізіологія в умовах фізичної реабілітації Силабус
Основи реабілітаційної психології Силабус
Соціальні ролі та гендер Силабус
Актуальні проблеми юридичної психології Силабус
Захист працівників у трудових відносинах: правовий практикум Силабус
ВК2 Дисципліна 2 (з каталогу курсів)
Управління та фінансування стартапів Силабус
Фінансова грамотність Силабус
Основи менеджменту та маркетингу Силабус
Лідерство та командоутворення Силабус
Корпоративна соціальна відповідальність Силабус
Брендинг та PR Силабус
Бізнес і права людини Силабус
2.2. Цикл професійної підготовки  
ВК3 Дисципліна 1
Усвідомлене батьківство Силабус
Перинатальна психологія Силабус
ВК4 Дисципліна 2
Психологія емоцій Силабус
Тренінг-практикум: інтервізія для психологів Силабус
ВК5 Дисципліна 3
Психологія етнокультурних і соціальних відмінностей Силабус
Гендерна психологія Силабус
ВК6 Дисципліна 4
Психологія сексуальності Силабус
Психологія подружньої пари та подружні конфлікти Силабус
ВК7 Дисципліна 5
Економічна психологія сім’ї Силабус
Техніки продажів, робота з запереченнями, ораторське мистецтво сімейного психолога Силабус
Управління проектами та психолого-педагогічний менеджмент Силабус
ВК8 Дисципліна 6
Психологія неповних сімей Силабус
Психологічний супровід сімей, що виховують дітей із особливими потребами Силабус
Психологічна допомога членам зведених сімей Силабус
Психологічний супровід прийомних сімей Силабус
Технології роботи із залежними та співзалежними членами родини Силабус

 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«СІМЕЙНА ПСИХОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ПСИХОТЕРАПІЇ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Компоненти освітньої програми Методичні рекомендації
1 Професійна етика сімейного психолога Методичні рекомендації
2 Сімейна психологія Методичні рекомендації
3 Психодіагностика та сімейне консультування Методичні рекомендації
4 Основи сімейної психотерапії Методичні рекомендації
5 Психологія сімейних криз та кризове консультування Методичні рекомендації
6 Психосоматика в системному сімейному підході Методичні рекомендації
7 Інтерактивні технології та обладнання в сімейній психотерапії Методичні рекомендації
8 Технології сучасного психологічного тренінгу у роботі з сім’ями Методичні рекомендації
9 Методологія прикладних і наукових психологічних досліджень з основами інтелектуальної власності Методичні рекомендації
10 Виробнича практика Методичні рекомендації
11 Асистентська практика Методичні рекомендації
12 Передкваліфікаційна практика Методичні рекомендації
13 Кваліфікаційна робота Методичні рекомендації

Співпраця

Контактна інформація

вул. 1-а Воєнна, 2, м. Миколаїв, 54003 (10-й корпус, каб. № 10-103) +380 512 76-92-84 kafedraprykladnoipsy@gmail.com Facebook