Аспірантура


Аспірантура є науково-навчальною структурою ЧНУ імені Петра Могили і являє собою післядипломну освіту, спрямовану на підготовку докторів філософії/докторів наук.

Починаючи з 1998 року проводиться підготовка аспірантів за державним замовленням. Щороку до аспірантури університету вступають до 20 осіб.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

 оголошує набір до аспірантури

на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD)

(третій освітньо-науковий рівень вищої освіти)

з таких спеціальностей:

 

Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності
1 01 Середня освіта 017 Фізичне виховання та спорт
2 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
3 03 Гуманітарні науки 035 Філологія
4 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
5 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
6 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
7 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
8 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
9 09 Біологія 091 Біологія
10 10 Природничі науки 101 Екологія
11 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
12 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
13 22 Охорона здоров’я 222 Медицина
14 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Документи для вступу:

 • заява вступника;
 • особовий лист (відділ кадрів);
 • автобіографія;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до нього;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • рекомендація до аспірантури (за наявності);
 • 4 фотокартки 3х4;
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

Прийом документів до аспірантури відбуватиметься з 01 по 31 серпня 2022 р.

Вступні іспити триватимуть з 01 по 16 вересня 2022 р.

Зарахування – з 01 жовтня 2022 р.

Довідкова інформація за телефоном: (0512) 76-55-99

Адреса: м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, ЧНУ ім. Петра Могили, відділ аспірантури та докторантури, каб.1-113

Правила прийому до аспірантури в 2022 році
Правила прийому до аспіранутри 2021
Правила прийому до аспірантури у 2020 році
Положення про навчання в аспірантурі та докторантурі
 Положення про асистентську (педагогічну) та переддипломну практики для здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів III рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) у ЧНУ ім. Петра_Могили.
Набір до аспірантури (2021 р.)
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка
Положення про вибіркові дисципліни

Контактна інформація:
1-й корпус, кімн. 1-113.
(0512) 76-55-99

Програми вступних іспитів

Програми фахових вступних іспитів
Програми вступного іспиту з іноземної мови

Програма вступного іспиту PhD 123 «Комп’ютерна інженерія»

Програма вступного іспиту PhD 091 «Біологія»
Програма вступного іспиту PhD 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма вступного іспиту PhD 052 «Політологія»
Програма вступного іспиту PhD 281 «Публічне управління та адміністрування»
Програма вступного іспиту PhD 054 «Соціологія»
Програма вступного іспиту PhD 035 «Філологія»
Програма вступного іспиту PhD 035 «Філологія» (англійська мова)
Програма вступного іспиту PhD 035 «Філологія» (для спеціалістів та магістрів нефілологічних спеціальностей)
Програма вступного іспиту PhD 032 «Історія та археологія»
Програма вступного іспиту PhD 222 Медицина – 2022
 Програма вступного іспиту PhD 222 Медицина

Робочі навчальні програми

Наукова комунікація англійською мовою
Українське наукове мовлення і проблеми термінознавства
Філософія науки

Розклад занять/сесій

Розклад занять на I семестр 2022-2023 н.р.