Терентьєва Наталія Олександрівна


доктор педагогічних наук, професор кафедри психології, в. о. директор Навчально-наукового медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

1992 – 1997 рр. – Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького (спеціаліст).

1997 – 1999 рр. – Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (магістратура).

2003 – 2006 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (аспірантура).

2005 р. – Міжнародна слов’янська академія освіти імені Я. А. Коменського (ад’юнктура).

2012 – 2015 рр. – Інститут вищої освіти НАПН України (докторантура).

2016 – 2018 рр. – Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти (магістратура).

Педагогічна діяльність розпочалась у 1994 році у загальноосвітній школі № 9 м. Черкаси та продовжувались у закладах середньої освіти (№ 300 і № 301) м. Києва до 1999 року. У сфері вищої освіти працює з 2001 року на різних посадах (від лаборанта й асистента-стажиста до директора інституту) у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького; Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту; Київському університеті імені Бориса Грінченка; Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (м. Слов’янськ); Національному університеті “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Була координатором наукової роботи гімназії 267 (м. Київ).

За час науково-педагогічної і просвітницької діяльності показала високоефективні професійної здобутки, які засвідчили не лише сертифікати міжнародних стажувань і підвищення кваліфікацій, серед яких міжнародний сертифікат на присвоєння кваліфікації Університетського викладача наук про безпеку (2016) та Міжнародний Вчитель/Викладач (2021), а й сертифікат Visiting Professor (2022) Тираспольського державного університету (у м. Кишинів).

Захист дисертації

2006 р. – захист кандидатської дисертації з теми «Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України (ХХ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом 2007 року). Доцент з 2011 року.

2016 р. – захист докторської дисертації з теми «Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Професор з 2018 року.

Науково-методична діяльність

Є автором понад 360 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії (одноосібні та колективні), посібники для студентів закладів вищої та післядипломної освіти, низка статей, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science, зарубіжних виданнях Польщі, Чехії, Болгарії, Угорщини, Молдови, Туреччини, Ірану, США та ін., у публікації у фахових вітчизняних виданнях (усіх категорій).

Член редакційних колегій фахових видань України «Педагогічний альманах» (Херсон), «Вісник Чернігівського університету» (Серія Педагогічні науки), «Педагогічна освіта: теорія і практика» (Кам’янець-Подільський), серії 15 Наукового часопису НПУ імені М. П. Драгоманова, «Український журнал медицини, біології та спорту», журналу «Культура безпеки, екології та здоров’я»; іноземних періодичних видань «Acta et Commentationens. Sciences of Education. Scientific Journal» (Республіка Молдова), і «Eniologie člověka, eniomedicína, eniopsychologie» (Чехія) та ін.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних досліджень (постійних та разових).

Громадська та міжнародна діяльність

  • Віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (МАКБЕЗ);
  • академік Всеукраїнської академії акмеології;
  • член ГО «Українська асоціація педагогічної освіти»;
  • член Європейської Асоціації Безпеки;
  • уповноважений член Всеукраїнського координаційного Бюро Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України» за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО;
  • член Асоціації фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України.

Звання та заслуги

Науковець року (2019), Гордість нації (2020), лауреат проекту «Україна. Науковці й освітяни: незламні у війні» (2022).

 

Додаткова інформація

2020 р. – нагороджена орденом «Гордість нації – 2020»

2019 р. – нагороджена медаллю «Григорій Сковорода».

2019 р. – нагороджена орденом «Науковець року – 2019».

2018 р. – нагороджена знаком Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.».

2018 р. – нагороджена відзнакою «10 років самовідданого служіння освіті та науці» Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.

2018 р. – нагороджена медаллю «За самовіддане служіння науці» Всеукраїнського об’єднання «Країна».

2014 р. – нагороджена орденом Дванадцятипроменевої зірки «C0REDO» за вагомий внесок в освіту, культуру та громадську діяльність.

2014 р. – нагороджена пам’ятною медаллю «За труды в просвещении».

2013 р. – нагороджена медаллю «Трудова слава» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» та ін.

 

Scopus

Web of Science

Google Scholar

 

Контактна інформація:

4-й корпус, кімн. 4-115