Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови


Глобалізаційні та інтеграційні процеси у світі, міграції населення, розширення ділових відносин та міжнародних контактів, розвиток міжнародного співробітництва потребують підготовки висококваліфікованих перекладачів – фахівців міжкультурної та міжмовної комунікації, які володіють іноземними мовами та навичками усного, письмового перекладу, знаються на новітніх інформаційних технологіях, знайомі з реаліями мовного, соціального і культурного просторів учасників комунікації, мають високий рівень комунікативної культури, що дозволяє їм ефективно взаємодіяти із роботодавцями, клієнтами та іноземцями.

Навчання студентів, яке здійснюється за освітньою програмою «Теорія та практика перекладу з англійської мови та другої іноземної мови», зорієнтоване на формування вмінь і навичок перекладу текстів різних стилів та жанрів (наукових і технічних документів, юридичної та суспільно-політичної літератури, публіцистики, художньої літератури тощо), опанування та розробку автоматичного (машинного) перекладу, автоматичного аналізу (розпізнавання) й автоматичного синтезу текстів, лінгвістичного забезпечення інтелектуальних систем, автоматичного анотування тощо.

Проєкти кафедри

Школа юного гіда-перекладача
Конкурс художнього перекладу
Онлайн-переклад та підготовка перекладу до субтитрування (на матеріалах платформи TED)
Школа Юних Дипломатів
Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови

Історія кафедри

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови була створена у 2012 році на базі кафедри теорії та практики перекладу і німецької філології, яку очолює д.ф.н., професор А.М. Науменко

Сьогодні на кафедрі працює 14 викладачів, з яких 9 – кандидати наук, які забезпечують навчальний процес у підготовці спеціалістів із перекладу та дипломатичних міжнародних відносин.

Слід відмітити значний науковий потенціал кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови. За останні 3 роки співробітниками й аспірантами кафедри було захищено 3 кандидатські дисертації, захист декількох дисертаційних досліджень заплановано на найближчі роки.

За останній час молоді викладачі значно активізували науково-дослідницьку роботу. Про це свідчать регулярні виступи з доповідями на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях різного рівня, публікації великої кількості статей. За кафедрою закріплено 2 аспіранти.

Напрямки наукової діяльності кафедри

Наукова діяльність на кафедрі здійснюється за напрямами, зорієнтованими на проблеми сучасного перекладознавства, зокрема, галузевого та художнього перекладу, їхнього врахування в процесі формування перекладацької компетенції. Зміст згаданих досліджень висвітлюється у наукових публікаціях, кількість яких за останні п’ять років перевищила 100, а їхні результати реалізовано в навчально-методичних матеріалах для підготовки майбутніх перекладачів.

Науково-методична робота

Науково-методична робота полягає у розробці навчально-методичних матеріалів, проведенні серії науково-методичних семінарів тощо. Професорсько-викладацький склад кафедри організовує наукові та методичні конференції, олімпіади з перекладу англійської мови на українську для студентів ЧНУ ім. Петра Могили, ВНЗ міста Миколаєва та інші заходи.

На базі кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови діє Студентський перекладацький центр, що є структурним підрозділом Інституту філології ЧНУ ім. Петра Могили кафедри, а також складовою частиною єдиного перекладацького сервісу системи освіти України. Основною місією Центру є сприяння роботі університету щодо міжкультурних зв’язків з питань освіти, розвитку та реалізації  ініціатив. Метою діяльності Центру є забезпечення якісного перекладу  матеріалів, які є необхідними для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, для вдосконалення, покращення та полегшення роботи працівників університету у напрямках їх робочої діяльності.

Діяльність Центру забезпечується відповідними спеціалістами. До його діяльності залучаються студенти Інституту філології кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.

Матеріально-технічна база

Студенти мають доступ до обладнання в лабораторії синхронного перекладу, де можна вдосконалити свої вміння і навички з перекладу.

Студентам надається доступ до безкоштовного Wi-Fi.

Основні завдання підготовки майбутнього перекладача:

 • Виконання на комп’ютері різних видів:
 • перекладу з іноземних мов на рідну та з рідної на іноземну, а саме: повного (з заданою адаптацією), вибіркового, описового (зміст, заголовки, підзаголовки, ключові слова),
 • перекладу-аналізу,
 • перекладу-синтезу.
 • Самостійне виконання повного перекладу з іноземних мов на рідну та з рідної на іноземну науково-технічних, суспільно-політичних, економічних та інших типів тексту.
 • Виконання коректорської та редакційної правки тексту

Цілі перекладацьких та виробничих практик:

 • розуміння суті того, що повідомляється;
 • здатності з’ясовувати зміст того, що підлягає перекладу;
 • активного володіння всіма засобами мови перекладу;
 • адекватного відтворення оригіналу, тобто створення такого перекладу, який здатний служити замінником першотвору;
 • подолання суперечностей між адекватним та повним відтворенням оригіналу / неприпустимістю порушення норм мови перекладу;
 • передбачення можливої реакції адресата після сприйняття ним перекладу;
 • вміння знаходити спільну мову з новим робочим колективом.

Співпраця

Кафедра підтримує та розвиває співробітництво з багатьма кафедрами нашого університету та провідними ВНЗ України, серед яких кафедра теорії та практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету, кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики Херсонського державного університету, кафедра теорії та практики перекладу англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, кафедра теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В. Каразіна.

Перекладацька діяльність викладачів кафедри

Візит делегації Посольства Королівства Норвегія в Україні до ЧНУ імені Петра Могили

Викладач Могилянки взяла участь у спільних навчаннях українських та британських ДШВ у ролі перекладача

Викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Христина Литвиненко взяла участь як перекладач у морському напрямку місії ORBITAL

Старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови здійснила перекладацький супровід зустрічі голови Миколаївської облдержадміністрації з представниками ізраїльських компаній

Професійна перспектива випускників

Випускники, які отримують кваліфікацію перекладача, можуть у майбутньому бути залученими до професійної діяльності в політичних, громадських та професійних організаціях, сфері радіо і телебачення, кіновиробництві, освітянській діяльності, допоміжній діяльності у сфері державного управління, інформаційних та культурних службах, діяльність яких має міжнародний характер у дипломатичному та консульському представництві в зарубіжних країнах.

Наші випускники обіймають посади:

 • перекладач-референт науково-технічної літератури в ІТ компаніях;
 • перекладач-референт текстів економічного спрямування;
 • перекладач-референт юридичної документації;
 • перекладач-референт офіційно-ділових та комерційних документів;
 • військовий перекладач;
 • перекладач-редактор;
 • перекладач-менеджер;
 • перекладач-консультант;
 • перекладач художньої літератури;
 • гід-перекладач;
 • усний перекладач;
 • викладач англійської та німецької мов.

 

Бажаєте опанувати іноземні мови, стати професійним перекладачем і допомагати у спілкуванні представникам різних країн або ж навчати інших спілкуватися іноземними мовами?

ТОДІ МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Контактна інформація:
корпус 11, кімн. 11-111
(0512) 76-55-87
Facebook
Instagram
Telegram
Telegram (загально для факультету філології)

Запрошуємо до перегляду відеоролику про кафедру

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Кузенко
Галина Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент завідувач кафедри,
доцент
Halyna.Kuzenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-87
Підопригора Світлана Володимирівна доктор філологічних наук професор б.в.з.

svitp@ukr.net
76-85-67

Волченко Ольга Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент доцент (0512)76-55-87
Google Scholar
Абабілова Наталія Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент доцент ababilovann@gmail.com
(0512)76-55-87
Google Scholar
Бужиков Роман Петрович кандидат педагогічних наук доцент б.в.з r.p.buzhykova@chmnu.ukr.net
(0512)76-55-87
Google Scholar
Агєєва Вікторія Олександрівна кандидат філологічних наук старший викладач (0512) 76-55-87
Google Scholar
Кравцова Олена Анатоліївна кандидат історичних наук старший викладач elenakravtsoff@bigmir.net
(0512)76-55-87
Лютянська Наталя Іванівна кандидат філологічних наук старший викладач natalka.lyutyanska@gmail.com
(0512)76-55-87
Google Scholar
Сидоренко Юлія Ігорівна кандидат педагогічних наук старший викладач yusidorenko@ukr.net
(0512)76-55-87
Лимар Маргарита Юріївна кандидат політичних наук в.о. старшого викладача marita@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-87
Google Scholar
Науменко Ольга Володимирівна кандидат філологічних наук викладач Olha.Naumenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-87
Єлісєєва Світлана Валеріївна заступник завідувача кафедри, старший викладач ewthinker@gmail.com
(0512)76-55-87
Google Scholar
Усаченко Ірина Валеріївна  старший викладач usachenkoiv@ukr.net
(0512)76-55-87
Google Scholar
Чернова
Юлія Вікторівна
старший викладач chernovadolceyuliia@gmail.com
(0512)76-55-87
Google Scholar
Медведєва
Анна Андріївна
аспірант anna.medvedieva@chmnu.edu.ua
(0512)76-55-87
Вентз Джошуа (Joshua A. Wentz) викладач, волонтер wentzjoshua@gmail.com
(0512)76-55-87

 

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …