Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови


Освітні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр. Здобуваються кваліфікації: перекладач та вчитель з двох іноземних мов; спеціаліст філології, перекладач з першої та другої мов; магістр філології, перекладач з першої та другої мов.

Кафедра знаходиться:11-й корпус, каб. 11-111

тел. 76-55-87

Склад кафедри

Головньова-Коппа Ольга Олексіївна
в.о.зав.каф., к.філ.н., ст..викл
Головньова-Коппа

Освіта то професійний шлях:
В 2007 р. – закінчила факультет іноземної філології Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. 2009 р. – закінчила магістратуру ЧДУ імені П.Могили. 2009 прийнято на роботу до ЧДУ імені П.Могили на посаду провідного фахівця кафедри англійської філології. З 2011 переведена на посаду старшого лаборанта кафедри ТПП з англійської мови. З 2012 р. працює на посаді в.о.викладача кафедри ТПП з англійської мови. З 2012-2015 рр. – навчання в денній аспірантурі ЧДУ імені П.Могили за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство». З 2016 р. працює на посаді старшого викладача кафедри ТПП з англійської мови. З вересня 2016 р. працює на посаді в.о.зав.каф. ТПП з англійської мови.

Захист дисертації:

2015 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Просодичні особливості ділових переговорів в українській і англійській мовах»

Наукові інтереси:

сучасний розвиток фонетики в Україні і світі, просодика ділових переговорів.

Контактна інформація:

yaniolga@gmail.com

 

Єлісєєва Світлана Валеріївна
cт. викладач кафедри

Єлісєєва

Освіта та професійний шлях

В 1992 р. закінчила Миколаївське медичне училище за спеціальністю «санітарний фельдшер». В 1994 р. закінчила Міжнародний інститут управління, бізнесу та права при Міжнародної Академії Наук Сан Маріно за спеціальністью «референт-перекладач з англійської мови». В 2004 р. закінчила Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського за спеціальністю «англійська філологія, фахівець, викладач». В 2007 р. закінчила аспірантуру в МДГУ ім. П.Могили за спеціальністю «Германські мови». З 1997 р. працювала викладачем англійської мови в Миколаївському гуманітарно-технічному інституті. В 1999 р. працювала викладачем англійської мови у приватному підприємстві «Курси з англійської мови». З 2000 р. – викладач англійської мови на курсах для студентів, від’їждаючих за кордон в Миколаївському державному аграрному університеті. З 2004 р. – викладач кафедри іноземної філології Миколаївського державного аграрного університету. З 2006 р. – викладач кафедри теорії та практики перекладу МДГУ ім. П.Могили. З 2013 р. – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).

Наукові інтереси:
інформаційні технології в перекладацькій діяльності, мовна локалізація, переклад функціональних стилів англійської мови.
Контактна інформація:

E-Mail: Ewthinker@gmail.com
Телефон: (0512) 24-99-50

 

Кузенко Галина Миколаївна
к. філол. н., доц. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Освіта та професійний шлях:
В 1990 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю англійська та французька мови. В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціалізації 10.02.04 – германські мови, на тему «Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості емотивних висловлювань негативної оцінки» . З 2015-2019 рр. – навчається в докторантурі.

Наукові інтереси:
прагмалінгвістика, перекладознавство, компаративістика.
Контактна інформація:

 

Лабенська Марина Олександрівна
викладач кафедриЛабенська

Освіта та професійний шлях

В 2011 закінчила ЧДУ ім. П.Могили, за спеціальністю міжнародні відносини, здобула освіту магістра міжнародних відносин та зовнішньої політики, кваліфікацію міжнародника-політолога, перекладача. З 2012-го року навчається в аспірантурі ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю 23.00.04-політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. З 2015 р. працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу ЧДУ (з 2016 р. ЧНУ ім. П.Могили).

Наукові інтереси:
міжнародні відносини, АТР, ЄС, переклад, іноземні мови, геополітика, міжнародна інформація, політика та політологія.
Контактна інформація:

Електронна адреса: marfyta@bk.ru
Телефон: +38(093)6850335

 

Луньова Ольга Володимирівна
викладач кафедри

Луньова

Освіта та професійний шлях

В 2006 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)». З цього часу працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу. В 2009-2014 рр. навчалася в аспірантурі Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Наукові інтереси:
дискурсологія, політичний дискурс, міжкультурна комунікація, мова міжнародних відносин.
Контактна інформація:

Електронна адреса: olha.lunyova@gmail.com
Телефон: +38 (066) 1860461

Любенко Оксана Вікторівна
викладач кафедри теорії та практики перекладу

Освіта та професійний шлях
В 2015 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Переклад (англійська та німецька мови)». З цього часу працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу.

Наукові інтереси:
теорія та практика перекладу, локалізація та глобалізація.
Контактна інформація:

Електронна адреса: oksi_niko@mail.ru
Телефон: +38 (093) 996 69 20

Лютянська Наталя Іванівна
викладач кафедри теорії та практики перекладу

Освіта та професійний шлях

В 2012 році закінчила ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)». З цього часу працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу. В 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).

Наукові інтереси:
теорія та практика перекладу, дискурсологія, теорія комунікації, міжкультурна комунікація
Контактна інформація:

Електронна адреса: natalka.lyutyanska@gmail.com
Телефон: (0512) 76 92 70

Медведєва Анна Андріївна
викладач кафедри

Медведєва

Освіта та професійний шлях

В 2013 році закінчила магістратуру в ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Переклад (німецька та англійська мови)». З цього часу працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу. У 2016 р. вступила до аспірантури в ЧНУ ім. П.Могили за спеціальністю «Філологія».

Наукові інтереси:
теорія та практика перекладу, усний послідовний переклад, міжкультурна комунікація.
Контактна інформація:

Електронна адреса: sparrowhawk@inbox.ru
Телефон: +38 (063) 535 95 78

Науменко Ольга Володимирівна
викладач кафедри

Науменко О.В.

Освіта та професійний шлях

У 2012 році закінчила ЧДУ ім. П.Могили, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра з філології, перекладача англійської та німецької мов. З 2012 р. по теперішній час – викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови. З 2014 р. по теперішній час – аспірант кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (спеціальність: 10.02.16. – «Перекладознавство»). Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Фоностилістика поезії Едгара Аллана По та її відтворення у перекладах». З 2014 р. разом з Черновою Ю.В. організовує щорічний конкурс перекладів для студентів 3-4 курсів.

Наукові інтереси:
фоностилістика, художній переклад, переклад поезії. Викладає наступні дисципліни: практичний курс перекладу, редагування перекладу, основна іноземна мова (англійська)
Контактна інформація:

Е-mail: olga.naumenko@chdu.edu.ua

Стеванович Раїса Іванівна
доцент, викладач кафедри

Освіта та професійний шлях

1964 р. – закінчила Одеський державний університет ім. Мечникова за спеціальністю «Філологія» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та літератури. Працювала перекладачем англійської мови після закінчення університету в Індії, Єгипті. Згодом працювала в СПБ «Машпроект» перекладачем (м. Миколаїв), а також викладачем у Миколаєвському кораблебудівному інституті. З 2007 р. і по теперішній час працює у ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили). З 2007 р. – працювала на посаді доцента (б.в.з) на кафедрі теорії та практики перекладу і німецької філології
2011 р. – отримала диплом та звання доцента. З 2012 р. – працює на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови.

Наукові інтереси:
евристика – наука про творче мислення. Учасниця багатьох міжнародних наукових конференцій (Мінськ, Москва, Київ, Полтава, Єкатеринбург, Севастополь, Симферополь, Кіровоград, Ялта), де виступає з доповідями та автор понад 50 наукових публікацій ВАК.

Чернова Юлія Вікторівна
викладач кафедриЧернова

Освіта та професійний шлях

Викладає англійську мову для студентів спеціальностей «Переклад» та «Міжнародні відносини». З 2013 р. є аспіранткою відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (за спеціальністю «Література зарубіжних країн»). Має три закордонні публікації (надруковані в Угорщині, США та Чехії).

Наукові інтереси:
література Канади, творчість Маргарет Етвуд та Робертсона Дейвіса, розробка власного курсу з домашнього читання.

 

Події та оголошення


Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба. 

Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.