Черненок Катерина Петрівна


кандидат економічних наук, доцент,
завідувач  кафедри фінансів і кредиту
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

У 2008 р. Катерина Петрівна закінчила Миколаївський державний університет (ЧНУ) імені Петра Могили, спеціальність «Фінанси», диплом магістра з фінансів з відзнакою. У 2011 р. закінчила аспірантуру ЧНУ імені Петра Могили. З вересня 2014 р. працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту  ЧНУ імені Петра Могили. З жовтня 2017 р. працює на посаді завідувача кафедри фінансів і кредиту ЧНУ імені Петра Могили.

Має більше 30 опублікованих науково-методичних праць в українських та іноземних фахових виданнях (у т.ч. виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus).

Викладач проекту соціальної адаптації військовослужбовців «Україна-Норвегія» у ЧНУ імені Петра Могили.

Викладає англійською мовою студентам освітньої програми «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови».

Є гарантом освітньої програми «Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармації» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Відповідальний виконавець науково-дослідних тем з державною реєстрацією.

Має практичний досвід роботи на посадах економіста та комерційного директора промислового підприємства. Була членом ліквідаційної комісії відкритого акціонерного товариства.

Захист дисертації

2013 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Розвиток національної системи пенсійного забезпечення» за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2010 р. – отримано сертифікат за результатами участі у DAAD-програмі Europaicum «Support democracy in Ukraine», Саарбрюкен (Німеччина), Europäische Akademie Otzenhausen (Люксембург).

2012 р. – отримала Сертифікат Українсько-Американського Гуманітарного Інституту «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні», що засвідчує право викладання фахових дисциплін англійською мовою.

2014 р. – нагороджена дипломом Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації як учасник обласного конкурсу робіт молодих учених у номінації «Економічні науки».

2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

2019 р. – сертифікат за результатами участі у II International Scientific Congress «Smart Society-2019», Polonia University, Польща.

2019 р. – нагороджена грамотою Чорноморського національного університету імені Петра Могили за значні досягнення у науково-дослідній діяльності.

2019 р. – свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) в КПН ММР «Міська лікарня №4», м. Миколаїв, за циклом «Менеджмент в сфері охорони здоров’я».

2020 р. – отримано свідоцтво про підвищення кваліфікації у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», програма «Новітні інноваційні технології у вищій школі».

2020 р. – отримано сертифікат Біржового університету (ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»), за результатами проходження навчального курсу «Технічний та фундаментальний аналіз».

2021 р. – свідоцтво про підвищення кваліфікації, програма «Менеджмент в системі охорони здоров’я», свідоцтво державного зразка СПК 23623471/0074/6-21.

2021 р. – подяка за вагомий внесок у діяльність Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, високий професіоналізм, відданість освітянській справі та з нагоди ювілейного 25-го випуску.

2022 р. – експерт та ментор проекту “THE GLOBAL CLEANTECH INNOVATION PROGRAMME (GCIP) FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE” Регіонального акселератору для інновацій, технологій та стартапів у Миколаївській області.

2022 р. – сертифікат за результатами стажування Erasmus+ Staff Mobility for Training Activity, University of Palermo (м. Палермо, Італія).

 

Наукові інтереси: пенсійна система, фінансування соціальної сфери, інвестиційний аналіз.

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: k.chernenok@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-97