Норд Ганна Леонідівна


доктор економічних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

 

Освіта та професійний шлях

У 1996 р. Ганна Леонідівна закінчила Український державний морський технічний університет та отримала диплом інженера-економіста. Працювала асистентом, викладачем, старшим викладачем, доцентом Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія», ЧНУ імені Петра Могили. Сьогодні Норд Ганна Леонідівна працює на посаді професора.

Ганна Леонідівна є директором Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, заступником головного редактора журналу «Інвестиції: практика та досвід». Має більше 70 опублікованих науково-методичних праць в українських та іноземних фахових виданнях.

Під керівництвом Норд Ганни Леонідівни захищено 5 кандидатських дисертацій та 1 докторська.

Захист дисертації

2001 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу регіону» в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної Академії Наук України за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

2020 р. – захист докторської дисертації на тему: «Економічний аналіз у системі управління фінансовою безпекою підприємств» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Нагороди та почесні звання

2004 р. –  Почесна відзнака Національного університету «Києво-Могилянська Академія» медаллю «Святого Петра Могили» (№ 84) за значний внесок у справу відродження та розвитку Києво-Могилянської Академії.

2004 р. –  Подяка від Миколаївської облдержадміністрації за вагомий внесок у справу підвищення рівня економічної освіти молоді та надання їй можливості самореалізації через залучення до наукової діяльності.

2007 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

2009 р. – Почесна грамота Миколаївського міського голови за старанне та сумлінне сприяння втіленню в життя державної та міських програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби.

2009 р. – Почесна грамота Миколаївської облдержадміністрації за багаторічну плідну працю, сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та особистий внесок у розбудову національної освіти.

2011 р. – Пам’ятна медаль «З нагоди 20-ї річниці незалежності України».

2014 р. – Відзнака Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти».

2016 р. – Пам’ятна медаль «За безкорисне служіння Батьківщині» від ГО «Миколаївський обласний союз ветеранів та УАТО».

2018 р. – Подяка Міністерства оборони України за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, сумлінне виконання службового обов’язку та з нагоди 15-ї річниці проекту «Україна-Норвегія. Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні», адаптацію військовослужбовців, учасників АТО та членів їх родин;

2019 р. – Присвоєно вчене звання професора (рішення Атестаційної колегії від 23.04.2019).

2019 р. – Спеціальна відзнака у загальноміській програмі м. Миколаєва «Людина року – городянин року – 2019» (за створення наукового дослідно-практичного центру з питань інклюзії та реабілітації).

2020 р. – Відзнака як ділової партнерки Миколаївської обласної служби зайнятості в рамках Ділової платформи «Woman&Work».

Коло наукових інтересів: менеджмент в сфері охорони здоров’я, фінансовий менеджмент, аналітична підтримка прийняття стратегічних рішень, управління персоналом, економіка праці та соціально-трудові відносини.

Міжнародні стажування, проекти та програми (2017-2021 рр.)

2018 р. – Німеччина, Тюбінген. Програма GIZ для менеджерів у системі охорони здоров’я та реабілітації.

2015, 2017, 2018 – Норвегія, Осло – університет Осло, факультет реабілітації; Буда, Норд університет – Бізнес практика.

2016, 2017 р. – Німеччина, Саарланд, Університет Саарланда. Програма Остпартнершафт.  Бізнес-школа університету Саарланда, Бізнес-інкубатор університету Саарланда.

 

Наукові публікації включені до наукометричної бази Web of Science та Scopus за 2017-2021 р.:

 1. Chorna, M., Nord, G., Bezghinova, L., Melushova, I., Diadin, A. (2019). Company development strategy choice on the grounds of innovative potential assessment. Academyof Strategic Management Journal. 2019. №1(18). URL:https://www.abacademies.org/articles/Company-development-strategy-choice-on-thegrounds-of-innovative-potential-assessment-1939-6104-18-1-322.pdf (включено до SCOPUS, SCIMAGO, Pro Quest, Lexis Nexis, Cengage Gale, UGC, Google Scholar (США), Cite Factor, CNKI, J-Gate (Індія), Questia, DRJI, Journal TOCs, World Cat).
 2. Chorna M., Nord G., Avanesova N., Stoian O. (2018). Innovative impression ability as a basis for stimulation of agent’s behavior regarding energy saving // Academy of Strategic Management Journal. 2018. №5 (17). https://www.abacademies.org/articles/Innovative-impressionability-as-a-basis-forstimulation-1939-6104-17-5-272.pdf (включено до SCOPUS, SCIMAGO, Pro Quest, Lexis Nexis, Cengage Gale, UGC, Google Scholar (США), Cite Factor, CNKI, J-Gate (Індія), Questia, DRJI, Journal TOCs, World Cat).
 3. Chorna M., Filipishyna L., Nord G., Tkachenko S., Velychko K. (2018) Analytical support for organizations’ economic and environmental safety management // Journal of Security and Sustainability Issues (P. 413-422). URL:https://jssidoi.org/jssi/uploads/papers/31/Chorna_Analytical_support_for_organizatio ns_economic_and_environmental_safety_management.pdf (включено до SCOPUS).
 4. Ievdokymov, V., Oliinyk, O., Grytsyshen, D., Ksendzuk, V., Nord, G. (2018) The New Geological Epoch, “anthropocene,” as a Result of Human Economic Activity. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. – Vol. 21, No. 3/2018. – pp. 131-149. (включено до SCOPUS, Index Copernicus).

 

Монографії за 2017-2021 рр.:

 1. Євдокимов В.В. Економічний аналіз витрат великих промислових підприємств: організація та методика / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, Г.Л. Норд, К.О. Фокін. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 200 с.
 2. Nord G.L., Oliinyk O., Ksendzuk V., Sergiienko L. Ukraine’s foreign trade policy: integration changes in the context of cooperation with the EU. Iserman, R., Dei, M., Rudenko, O., Tsekhmister, Ya. &Lunov, V. (Ed.). (2019). Association agreement: driving integrational changes. Chicago: Accent Graphics Communications. 2019. 31 808 p. рр. 491-504.
 3. Nord G.L.,Grytsyshen D., Dziubenko O., Dykyi A., Prokopenko Z. Financial security management based on assessment of the financial plan of the enterprise Association agreement: driving integrational chenges, Accent Graphics Communications, Chicago, Illinois, USA, 2019, P. 450-468.
 4. Норд Г.Л. Економічний аналіз в системі управління фінансовою безпекою промислових підприємств: монографія. Житомир: ЖДТУ. 2019. 300 с.

Навчальні посібники та методичні рекомендації за 2017-2021 рр.:

 1. Бізнес-планування та організація малого бізнесу: навчальний посібник / С.М.Белинська, О.О.Братусь, Г.Л. Норд, О.Ю.Стоян та ін. : за ред. Г.Л. Норд.- Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2019. – 300 с.
 2. Норд Г. Л. «Кадровий менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» : методичні рекомендації / Г. Л. Норд, К. Л. Нетудихата. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 40 с. (Методична серія ; вип. 349).
 3. Норд Г. Л. «Методичні рекомендації з дисципліни «Менеджмент в сфері охорони здоров’я» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» : методичні рекомендації / Г. Л. Норд, Ю. О. Стоян, Л. С. Дранус. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 32 с. – (Методична серія ; вип. 351).

 

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
за 201
7-2021 рр.:

 1. Норд Г.Л. Апробація механізму формування обліково-аналітичної системи управління фінансовими результатами. Агросвіт. 2018. №12. С. 34-41. (включено до Google Scholar (США), Index Copernicus (Польша), Scientific Index inservices (США)).
 2. Норд Г.Л. Інформаційні потреби користувачів економічного аналізу фінансових результатів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №12. С. 63-67. (включено до Google Scholar (США), Index Copernicus (Польша), Scientific Index inservices (США)).
 3. Норд Г.Л., Куслій В.О. Визначення системи показників щодо формування фінансових результатів // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. №2 (84). 2018. С. 21-27. (включено до Google Scholar (США), Index Copernicus (Польша), Scientific Index inservices (США)).
 4. Норд Г.Л., Цегельник Н.І. Облікове відображення розрахунків із покупцями та замовниками в умовах дропшиппінгу. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/56.pdf (включено до: Index Copernicus (Польша), Google Scholar (США); WorldCat).
 5. Норд Г.Л., Цегельник Н.І. Розвиток бухгалтерського обліку розрахунків із покупцями та замовниками: особливості ведення господарської діяльності в інтернет-середовищі. Ефективна економіка. 2018. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/56.pdf (включено до: Index Copernicus (Польша), Google Scholar (США); World Cat).
 6. Євдокимов В.В., Гордополов В.Ю., Норд Г.Л. Організаційні аспекти аналізу в процесі управління на етапі ідентифікації валютних ризиків // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 2 (43). C. 35-48. (включено до: Index Copernicus (Польша), Google Scholar (США), DOAJ.).
 7. Євдокимов В.В., Гордополов В.Ю., Норд Г.Л. Теоретично-методичне значення аналізу валютних ризиків в системі управління діяльністю підприємства // Вісник ЖДТУ. 2019. №2(88). С. 106-120. (включено до Google Scholar (США), Index Copernicus (Польша), Scientific Index inservices (США)).
 8. Гордополов В.Ю., Норд Г.Л. Методичне забезпечення аналізу валютних ризиків в частині застосування методів управління валютними ризиками // Економічний простір. 2019. №144. С. 5-32. (включено до 34 Google Scholar (США), Index Copernicus (Польша)).
 9. Норд Г.Л., Фокін О.К. Взаємодія економічного аналізу та бухгалтерського обліку як основа зворотного зв’язку. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7242 (включено до: Index Copernicus (Польша), Google Scholar (США); World Cat).
 10. Норд Г.Л., Фокін О.К. Передумови удосконалення методичного забезпечення аналізу витрат виробництва. Ефективна економіка. 2017. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7241 (включено до: Index Copernicus (Польша), Google Scholar (США); WorldCat).
 11. Норд Г.Л. Аналіз показників ліквідності та рентабельності промислових підприємств. Вісник ХНАУ імені В.В. Докучаєва. 2019. №2. С. 250- 267. (включено до: Index Copernicus (Польща); Academic Resoure Index; Академия Google (США), Cite Factor).
 12. Норд Г.Л. Аналіз фінансової стійкості промислових підприємств. Економічний простір. 2019. №148. С. 135-148. (включено до Google Scholar (США), Index Copernicus (Польша)).
 13. Норд Г.Л., Нетудихата К.Л. Національна інноваційна система як основа економічного зростання країни // «Стратегія економічного розвитку України». 2020. Випуск 46. C.79-89 (включено до Index Copernicus International Journals Master List, UlrichsWeb TM Global Serials Directory, Google Scholar, Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing, Reference index research journals (DRJI), Research Services Index (SIS), Institute Academic Resources Research Bib).

 

Контакти:

Google Scholar

ORCID.ORG: 0000-0001-6792-9883

ResearcherID: L-6693-2018

Scopus Author ID: 57204628775

5-103@mail.ua, kma.nord@gmail.com