Склад Ради молодих вчених ЧНУ


Голова ради
Лисенкова Ірина Петрівна – докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології

Заступник голови ради
Міхєєва Анастасія Вадимівна – аспірантка, викладачка кафедри англійської мови

Секретар ради
_

Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування

Шульга Анастасія Алимівна – кандидатка наук з державного управління, доцентка, доцентка кафедри публічного управління та адміністрування.

Факультет політичних наук

Тихоненко Ірина Вікторівна – кандидатка історичних наук, доцентка (б.в.з.) кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.

Фісун Анастасія Олегівна – аспірант, методистка кафедри соціології та політології.

Факультет комп’ютерних наук

Сіденко Євген Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, т.в.о. завідувача кафедри інтелектуальних інформаційних систем

Козлов Олексій Валерійович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем

Кандиба Ігор Олександрович – доктор філософії (PhD), старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення

Тогоєв Олексій Романович – аспірант кафедри комп’ютерної інженерії

Факультет філології

Лютянська Наталя Іванівна – кандидат філологічних наук,  старший викладач  кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Сідень Олена Ігорівна – аспірант, викладач кафедри романо-германської філології та перекладу з німецької мови

Факультет фізичного виховання та спорту

Біла Антоніна Альбертівна – старший викладач кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної.

Куртосанов Сервєр Арсенович – аспірант кафедри олімпійського та професійного спорту

Юридичний факультет

Григор’єв Дмитро Олександрович – аспірант кафедри конституційного та адміністративного права і процесу

 

Факультет економічних наук

Лопатін Артем Олегович – аспірант кафедри економіки та підприємництва

Факультет Медичних наук

Черненко Дмитро Олександрович – аспірант кафедри екології