Біла Антоніна Альбертівна


старший викладач кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації
факультету фізичного виховання та спорту ЧНУ імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

У 2014 р. закінчила факультет еколого-медичних наук ЧНУ імені Петра Могили та отримала диплом магістра зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2014-2016 рр. працювала на посаді завідувача лабораторії хімії та екологічного моніторингу.

У 2018 р. вступила до аспірантури за спеціальністю 091 «Біологія» та працювала на посаді в.о. викладача (за внутрішнім сумісництвом).

З листопада 2022 року працює на посаді старшого викладача кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації.

2022 р. – підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (01.12.2021-01.02.2022, тривалість 240 годин (8 кредитів ЄКТС).

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2021 р. – нагороджена грамотою за багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм у підготовці висококваліфікованих фахівців та з нагоди 25-річчя заснування ЧНУ імені Петра Могили.

Публікації в наукових фахових виданнях України:

  1. Аравіцька М. Г., Дума З. В., Шеремета Л. М., Данильченко С. І., Біла А. А. Ефективність застосування засобів фізичної терапії для корекції обмеження життєдіяльності внаслідок поєднаного поперекового та тазового болю у жінок з дорсопатіями вагітності у післяпологовому періоді. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Т. 7, № 1(35). С. 228-234.
  2. Войчун О. В., Молотильнікова В. С., Ковальова Н. В., Бичков О. Ю., Твеліна А. О., Біла А. А., Довгань О. В., Мустафаєв А. Р. Динаміка показників компонентного складу маси тіла у бодібілдерів залежно від тренувальних програм. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Т. 7, № 3(37). С. 250-254.
  3. Кочина М. Л., Біла А. А. Результати оцінювання рівня соматичного здоров’я студентів різного віку. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5, № 2 (24). С. 235-242.
  4. Кочина М. Л., Біла А. А., Бондаренко І. Г., Бондаренко О. В. Особливості зміни показників варіабельності серцевого ритму студентів під впливом розумового та фізичного навантаження». Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5, № 6 (28). С. 396-403.
  5. Бугаевский К.А., Белая А.А., Довгань А.В., Петренко О.В., Абрамов К.В. Рассмотрение особенностей ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2018. Том18. Випуск 3 (63). С.164-168.
  6. Купріянова Л. С., Міненко О. В., Ковальчук М. В., Брильов А. О., Біла А. А. Морфологічні особливості будови яєчників плодів зі строком гестації 37–42 тижні від матерів, перебіг вагітності у яких ускладнений хронічною інфекцією нижніх статевих шляхів. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018.Том 3, № 1 (10). С. 44-49.
  7. Адамович Р.Г., Маєр В.Я., Міненко О.В., Кураса Г.О., Твеліна А.O., Біла А.А. Результати оцінки функціонального стану спортсменів, які займаються рукопашним боєм з повним контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018.Том 3, № 7. С. 247-253.
  8. Також є автором доповідей та тез на всеукраїнських й міжнародних науково-практичних конференціях.

Коло наукових інтересів: психофізіологія, спортивний та екологічний туризм.

Контакти:

Google Scholar

Телефон: (0512) 76-55-95

Контакти:
Профіль у Google Академії 
Телефон: (0512) 76-55-95