Озерський Ігор Володимирович


доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного та
кримінального права і процесу юридичного
факультету ЧНУ імені Петра Могили,
академік Міжнародної кадрової академії,
академік Національної академії наук вищої освіти України

 

Освіта та професійний шлях

1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ (далі – НАВС) за спеціальністю «правознавство» та у 1998 році закінчив з відзнакою магістратуру права НАВС за спеціальністю “правознавство”;

2001 році закінчив ад’юнктуру НАВС, науковий ступінь – кандидат юридичних наук за спеціальністю – «юридична психологія» (кримінально-процесуальний напрям);

2003 році закінчив Харківський Фінансово-економічний інститут (далі – ХВЕІ) за спеціальністю – «бухгалтерський облік» та спец.курс «оподаткування» при ХВЕІ;

2004 році закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю – «психологія», фах – практичний психолог;

2005 році закінчив докторантуру Міжнародного відкритого університету, науковий ступінь доктор наук у галузі права за спеціальністю – «право» (за напрямом: слідчо-прокурорська діяльність).

2011 році закінчив докторантуру НАВС, науковий ступінь доктор юридичних наук за спеціальністю – «юридична психологія» (за напрямом: прокуратура, суд).

2013 році пройшов стажування в США з тематики «Верховенство права» та цього року закінчив спеціалізований курс навчання в міжнародній школі медіа – права (м. Київ).

2015 році пройшов курс навчальної програми «Методика проведення професійної, соціальної і психологічної реабілітації людей з інвалідністю» (м. Вінниця).

2016 році пройшов курс навч. програми «Всебічна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей» (м. Львів).

2016 році пройшов курс навч. програми «Методика психологічної допомоги ВПО і техніки допомоги людині вийти з посттравматичного стресового розладу для врегулювання конфліктних ситуацій в місцевих громадах» (м. Ужгород).

2016 році пройшов науково-педагогічне стажування в Пан’європейському університеті на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» за фахом (Словацька Республіка, м. Братислава).

2017 році пройшов науково-педагогічне стажування в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської університеті на тему: Юридична освіта майбутнього: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень (Польща, м. Люблін).

2019 році пройшов науково-педагогічне стажування у Куявському університеті у Влоцлавеку на тему: “Юридична освіта як складова частина системи освіти в Україні та країн ЄС” (Польща, м. Влоцлавек).

2017 році (м. Острог) та 2018 році (м. Ірпінь) взято участь в якості судді у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів.

З вересня 2018 р. працює на посаді професора кафедри цивільного та кримінального права і процесу ЧНУ імені Петра Могили.

Фахова практика

Проведення спеціальних психологічних досліджень (надання висновків) у цивільному та кримінальному судочинстві в статусі спеціаліста – юридичного психолога.

 

Захист дисертацій

2004 р. – захист дисертації «Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія.

2005 р. – захист дисертації «Проблеми кримінально-процесуальної діяльності (на матеріалах органів внутрішніх справ та прокуратури)» на здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі права за спеціальністю 081 – право.

2011 р. – захист дисертації «Правові та психологічні засади прокурорської діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

1994 р. – подякою Президента України;

1998 р. – нагрудним знаком Національної академії внутрішніх справ;

2007 р. – нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;

2007 р. – обраний дійсним членом – академіком Міжнародної кадрової академії;

2008 р. – Орденом святих Кирила і Мефодія;

2008 р. – золотою медаллю «За заслуги в освіті»;

2008 р. – Орденом «За мужність та професіоналізм», першого ступеня;

2009 р. – класний чин «радник юстиції»;

2010 р. – медаллю міжнародної громадської організації;

2012 р. – почесне звання «Видатний юрист України»;

2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри кримінального права та правосуддя;

2017 та 2018 р. – подякою за внесок у розвиток правової освіти в Україні;

2017 р. – відзнакою Української асоціації прокурорів;

2019 р. – нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення;

2019 р. – присуджено вчене звання професора кафедри цивільного та кримінального права і процесу;

2019 р. – обраний дійсним членом – академіком Національної академії наук вищої освіти України;

2019 р. – медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності»;

2020 р. – медаллю «За самовіддане служіння науці».

 

Публікації та членство в організаціях, редколегіях

Опубліковано самостійно понад 300 наукових праць, серед яких: 8 монографій, 14 навчальних посібників, 4 практикуми, 2 курси лекцій, 2 лекції та 14 навчально-методичних посібників.

З 1997 року член союзу юристів України, з 2000 – член Міжнародної поліцейської організації, з 2006 – член Української асоціації прокурорів, а з 2008 – член Української асоціації психолінгвістів. Член редколегій фахових видань з юридичних наук. З грудня 2015 року експерт ОБСЄ з національного тестування випускників вишів України за спеціальністю «правознавство».

Науковий внесок: розробка та упровадження в Україні нової підгалузі юридичної та психологічної науки – «Психологія прокурорської діяльності» та низки унікальних бланків процесуальних документів у роботі юридичного психолога, експерта, спеціаліста-психолога.

Наукові інтереси: психологічне опосередкування права, філософія права, медіація у сфері права.

 

Контакти:
ozerskuy-i-v@ukr.net
(0512) 76-55-62