Юрій Вадимович Котляр


завідувач та професор кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор

Освіта та професійний шлях

З 1986 р. по 1992 р. Юрій Вадимович навчався на історичному факультеті Одеського державного університету імені І.І.Мечникова, отримав диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». У 1992–1994 рр. працював вчителем Березнегуватської НСШ № 2, а в 1995–1996 рр. – завідувачем Березнегуватським народним історичним музеєм. У 1995-1997 рр. навчався в аспірантурі ОДУ імені І.І. Мечникова. У 1996-1999 рр. працював начальником паспортної служби Березнегуватського РВ УМВС в Миколаївській області. З 1999 р. по 2002 р. – старший викладач, доцент, завідувач кафедри історичних дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту ОДУ імені І.І.Мечникова. У 2002-2005 рр. перебував у докторантурі ОДУ імені І.І.Мечникова. З 2005 р. по 2007 р. працював завідувачем кафедри історичних дисциплін МННІ Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. З 2007 р. і по теперішній час – завідувач кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили. З 1999 р. – консультант секції «Історія України» Миколаївського територіального відділення Малої Академії Наук. З 2010 р. – завідувач Миколаївського відділення Інституту історії України Національної Академії Наук України. З 2011 р. – член Національної спілки краєзнавців України.

 

Захист дисертацій

1997 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Повстансько-партизанський рух українських селян у 1919 – на початку 1920 рр. (на матеріалах Півдня України)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України, в ОДУ імені І.І.Мечникова.

2005 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук «Селянство Півдня України в період нової економічної політики (1921 – 1929 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України, в ОНУ імені І.І. Мечникова.

 

Вчені звання

2005 р. – доцент кафедри історичних дисциплін ОНУ імені І.І.Мечникова.

2007 р. – професор кафедри історичних дисциплін ОНУ імені І.І.Мечникова.

2016 р. – обрання академіком Академії соціальних наук України рішенням Президії Академії (протокол № 25 від 15 листопада 2016 р.).

 

Нагороди та особисті відзнаки

2003 р. – Лауреат Миколаївської обласної культурологічної премії ім. М.Аркаса в номінації «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної спадщини».
2004 р. – Знак «Відмінник освіти України».
2002, 2005, 2006, 2010 рр. – отримано почесні грамоти Міністерства освіти і науки України.
2006 р. – нагороджений орденом Української Православної Церкви «Преподобного Нестора Літописця».
2007 р. – нагороджений почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.
2008 р. – нагороджений почесною грамотою Миколаївської обласної ради.
2009 р. – Знак «Петро Могила».
2011 р. – нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
2015 р. – Знак народної пошани Орден «За розбудову України».
2016 р. – почесна відзнака «За заслуги перед містом Миколаїв»; звання «Почесний краєзнавець України».

 

Міжнародна діяльність

У 2007 р. Юрій Вадимович був стипендіатом Канадського інституту українських студій Альбертського університету; у 2010 р. проходив стажування в університеті Ca’Foscari (м. Венеція, Італія). Має публікації в провідних наукових виданнях Німеччини, Польщі, Чехії, Російської Федерації, Білорусі, Казахстану.

 

Наука

Голова редколегії наукового журналу «Наукові праці. Історія». Член редколегії наукових журналів: «Чорноморський літопис», «Історичний архів», «Evropský filozofický a historický diskurz» (Чехія), «Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я», багатотомного видання «Реабілітовані історії. Миколаївська область».

Член спеціалізованих вчених рад Д 38.053.02 при ЧНУ імені Петра Могили та Д 41.051.08 при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за спеціальностями: 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія.

Офіційний науковий керівник п’яти захищених кандидатських дисертацій з історії України, всесвітньої історії та політології.

 

Сфери наукових інтересів: історія Півдня України, історія селянства, військова історія, сакральна історія.

 
Google Scholar

Електронна адреса: k555556k@gmail.com

Телефон: (0512)76-55-94
 

Наукові публікації

Автор і упорядник більше 200 наукових праць (зокрема, 7 монографій, 11 колективних монографій, 9 навчальних посібників та методичних рекомендацій). Серед них:

  • Котляр Ю. В. Повстанство. Селянський рух на Півдні України (1917 – 1925): [монографія]. – Миколаїв-Одеса: ТОВ ВіД, 2003. – 196 с.

  • Котляр Ю. В. Селянство Півдня України: доба нової економічної політики (1921 – 1929 рр.): [монографія]. – Одеса: ТОВ ВіД, 2004. – 354 с.

  • Котляр Ю. В. Повстанський рух етнічних меншин Півдня України (1917 – 1931): [монографія]. – К. – Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. – Історична бібліотека МДГУ. – Кн. 1. – 156 с.

  • Котляр Ю. В. Висунська і Баштанська республіки (до 90-ї річниці проголошення): [монографія]. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. – Історична бібліотека ЧДУ. – Кн. 3. – 92 с.

  • Котляр Ю. В. Військова історія України: [навчальний посібник]. – 2-е вид., випр. і доп. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 112 с.

  • Котляр Ю. В. Польща – Армія УНР – aнтибільшовицьке повстанство: реалії 1919-1923 pр. // Polska-Ukraina. Dziedzictwo i współczesność / redaktor: Roman Drozd, Tadeusz Sucharski. – Słupsk, 2012. – С.39-44.

  • Котляр Ю. В. Николаев сакральный (История, мифология, мистика): [научно-популярная монография]. – Николаев: Изд-во ЧГУ имени Петра Могилы, 2014. – 132 с; 121 ил.

  • Kotljar Jurij. Bauernrepubliken in der Südukraine: Der Kampf um Macht und Staatlichkeit // Loyalität, Legitimität, Legalität. Zerfalls-, Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel – und Osteuropa 1914 – 1921 / Hrsg. von Alfred Eisfeld und Konrad Maier. Veröffentlichungen des Nordost-Instituts. – Bd. 17. Harrassowitz Verlag Wiesbaden, 2014. – S. 9-22.

  • Котляр Ю. В. Атаман Григорьев до «григорьевщины» // От «германской» к Гражданской: становление корпуса вожаков русской смуты. – М.: АИРО-ХХI, 2014. – С. 231-239.

  • Котляр Ю. В. Армія і народ у військовій історії України // Evropský filozofický a historický diskurz. – 2015. – Svazek 1. – С. 77-83.

Події та оголошення


жовтня
30
Балінтовська група на тему «Техніки релаксації та самопідтримки»

Запрошуємо кураторів взяти участь  Балінтовській групі на тему «Техніки релаксації та самопідтримки», який відбудеться 30 жовтня о 15.30 (ауд. 4-107). Метою проведення Балінтовських груп є профілактика і відпрацювання проблем, емоцій, що виникають у результаті професійної діяльності, можливість обговорення своїх власних …

жовтня
22
Тренінг на тему «Технології розвитку активної життєвої позиції та самостійності, учбової мотивації студентів»

22.10.2018 о 15.30 відбудеться тренінг для кураторів на тему «Технології розвитку активної життєвої позиції та самостійності, учбової мотивації студентів» в ауд.4-107. Програма тренінгу: – техніки формування учбової мотивації та учбового ціле покладання; – методи формування професійної ідентичності у студентів; – …

жовтня
28
Конкурс у рамках грантової програми Development Cooperation and Democracy Promotion Programme

Шановні викладачі та працівники Чорноморського національного університету імені Петра Могили Триває конкурс у рамках грантової програми Development Cooperation and Democracy Promotion Programme від Міністерства закордонних справ Литовської республіки. Пріоритети конкурсу: Підтримка реалізації освітніх реформ, передбачених Угодою про асоціацію ЄС і …