Ковальова Світлана Григорівна


Кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії і теорії держави та права юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили

Ковальова

Освіта та професійний шлях

У 1998 р. Світлана Григорівна закінчила історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту. З цього часу працює викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії та історії держави і права Миколаївського навчально-наукового центру ОНУ ім. І.І.Мечникова, кафедри правознавства Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. З жовтня 2007 р. працює на посаді доцента кафедри історії і теорії держави і права ЧНУ (колишн. ЧДУ) ім. П.Могили. Автор понад 100 наукових публікацій.

 

Захист дисертацій

2004 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Судоустрій і судочинство на українських землях Великого князівства Литовського» в Національному університеті «Одеська юридична академія».

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2006 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської міської ради.
2010 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри історії і теорії держави і права
2011 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: Svitlana.Kovalova@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

Наукові публікації
з 2012 року

 • Ковальова С.Г. Литовсько-руське право як регулятор суспільних відносин у феодальному соціумі // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія і сучасність: матеріали XXVI Міжнародної історико-правової конференції 27-29 квітня 2012 р., м. Одеса. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 550 с. – С. 286 – 290.
 • Ковальова С.Г. Країни середньовічної Центрально-Східної Європи: типологічна спільність крізь призму правової реальності // Історико-правова реальність у глобальному та регіональному вимірах: матеріалиXXVIІ Міжнародної історико-правової конференції 21-23 вересня 2012 р., м. Євпаторія. – Ч. 1. – Київ-Сімферополь: «Доля», 2012. – 344 с. – С. 168 – 172.
 • С.Г. Ковальова. Людина у литовсько-руському праві: від Hominis Communitatis до Hominis Individualis// Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності М.П. Драгоманова: матеріалиXXVIІІ Міжнародної історико-правової конференції 13-16 червня 2013 р., м. Рівне-Луцьк. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 468 с. – С. 129 – 133.
 • С.Г. Ковальова. Нормативно-правовий акт як джерело литовсько-руського права: еволюція «суб’єкта законодавчої ініціативи» // Джерела права України, інших країн та міжнародної спільності: історія та сучасність: матеріалиXXIХ Міжнародної історико-правової конференції, 19-22 вересня 2013 р., м. Феодосія. – Київ, Сімферополь: Універсам, 2013. – 832 с. – С. 479 – 486.
 • С.Г. Ковальова. Договори великих князів литовських з країнами Східної Європи як пам’ятки феодального права// Правова держава. Випуск 24. – К.: Ін-т держави і права імені В. Корецького НАН України, 2013. – 608 с. – С. 34 – 41.
 • С.Г. Ковальова. Пани-рада в державному механізмі Великого князівства Литовського: еволюція правового статусу // Ольвійський форум-2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: Тези. – Випуск «Сучасна юриспруденція». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 76 с. – С. 22 – 23.
 • С.Г. Ковальова. Варварські держави і дружинна монархія як інституції раннього європейського середньовіччя // Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід: матеріалиXXХ Міжнародної історико-правової конференції, 4 – 6 липня 2014 р., м. Чернігів. – К.: Ін-т держави і права імені В. Корецького НАН України, 2014. – 428 с. – С. 172 – 178.
 • С.Г. Ковальова. Станово-представницька монархія у Великому князівстві Литовському // Могилянські читання-2014. Всеукраїнська науково-методична конференція «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: тези. – Вип. 5. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 92 с. – С. 35 – 36.
 • С.Г. Ковальова, К.С. Мерзляков. Поняття та види доказів у судовому процесі класичних Афін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. – Вип. 2. Т. 1. – 244 с. – С. 50 – 55.
 • С.Г. Ковалёва.Римское право как источник норм литовско-русского уголовного права XV – XVIв. // Актуальные проблемы уголовного права и процесса в условиях реформирования законодательства: материалы Международной научной конференции, 13 ноября 2014 г., г. Москва. – М.: РУДН, 2014. – 619 с. – С. 86 – 91.
 • С.Г. Ковальова. Концепт суверенітету господаря: спроба реконструкції за Статутами Великого князівсива Литовського // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі: матеріали XXХI Міжнародної історико-правової конференції, 27-30 листопада 2014 ., м. Берегове. – Київ-Ужгород: Вид-во «Говерла», 2014. – 422 с. – С. 268 – 273.
 • С.Г. Ковальова. Організаційне та правове становище студентів у середньовічних університетах Центрально-Східної Європи XІV–XVI ст. // Юридичні Могилянські читання-2015: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 120 с. – С. 103 – 106.
 • С.Г. Ковальова. Сила права vs право сили: литовсько-руські правотворчі та право застосовні концепції XVI ст. // Сила права і право сили: історичний вимір і сучасне бачення проблеми: матеріалиXХХІІ Міжнародної історико-правової конференції, 28-31 травня 2015 р., м. Полтава. – Київ-Полтава: ПУЕТ, 2015. – 384 с. – С. 213 – 219.
 • С.Г. Ковальова. Правовий статус ректора та студентів за середньовічним університетським правом // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 80-річчя Великої Хартії Вольностей): матеріали XXХІІI Міжнародної історико-правової конференції, 17-20 вересня 2015 р., с. Коблеве. – Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015. – 430 с. – С. 204 – 210.
 • С.Г. Ковальова. Інститут обласних привілеїв у науковій спадщині М.М. Ясинського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 листопада 2015 року / ред. кол. І.С. Гриценко та ін. – К.: «Талком», 2015. – 471 с. – С. 219 – 223.
 • С.Г. Ковальова. Правові символи у литовсько-руському праві другої половиниXІV – першої половини XVIІ ст. // // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – Вип. 1. – 2016.
 • G. Kovalyova. University Law (XII – XV centuries) as a Part of Medieval Law // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 25. Березень. – Електронне видання.
 • Ковалёва С.Г. Статут Великого Княжества Литовского 1566 года сквозь призму концепта раннемодерного права / С.Г. Ковалёва // Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г.: да 450-годдзя выдання: матэрыялы Рэспуліканскага навукова-практычнага круглага стала, 1 красавіка 2016 г., г. Мінск / рэдкал.: Т.І. Доўнар (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2016. – C. 72 – 76. – Дэп. у БДУ 31. 03. 2016 г., №002831032016.
 • С.Г. Ковальова.Отримання неправомірної вигоди як службовий злочин за литовсько-руським правом XV–XVI ст. // Актуальні питання державотворення в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченого Дню науки юридичного факультету 20 травня 2016 року. Т. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 339 с. – С. 102 – 103.
 • С.Г. Ковальова. Обтяжуючі та пом’якшуючі покарання обставини в кримінальному праві Гетьманщини // Юридичні Могилянські читання
 • С.Г. Ковальова. Соціальна структура міст Гетьманщини XVIIIст.: історико-правовий ракурс // Перші Миколаївські юридичні дискусії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18.05.2016 року. Збірник наукових статей / За ред. В.М. Безчастного, О.А. Кириченка, В.М. Поперечного. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 804 с. – С. 267 – 271.
 • С.Г. Ковальова. Інкорпорація українських земель Великим князівством Литовським та її роль у формуванні литовсько-руської державності // Ольвійський форум
 • С.Г. Ковальова. Права людини у договорах Великого князівства Литовського з Новгородом і Псковом уXV ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини», м. Братислава (Словацька Республіка) 6-7 травня 2016 р.
 • С.Г. Ковальова. Релігійні злочини за литовсько-руським правом //
 • С.Г. Ковальова.Статути Великого князівства Литовського у контексті еволюції литовсько-руського права від середньовічного до ранньомодерного //
 • С.Г. Ковальова. Місцева адміністрація руських земель Великого князівства Литовського в обласних привілеях (XV – початок XVI ст.) // І Міжнародній науково-практичній конференції «Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу» (6 жовтня 2016 року) КНУ
 • С.Г. Ковальова. Правове регулювання торгівлі Молдавії з львівськими купцями у XV–XVIст. // Тези доповідей Х Міжнародної наукової конференції «Історія торгівлі, податків та мита» (27-28 жовтня 2016 р., м. Дніпро). – К.: Вид-во Інституту історії НАН України, 2016.  – 116 с. – С. 23–25.
 • С.Г. Ковальова. Правовий захист свободи, честі, гідності та статевої недоторканності жінок за литовсько-руським правом XVI ст. // Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: історія і сучасність: матеріали Міжнародної наукової конференції. Одеса, 28-29 жовтня 2016 р. / ред. кол. А.Ф. Крижанівський, Н.М. Крестовська, О.С. Козлова. – Миколаїв: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – 234 с. – С. 69–74.
 • С.Г. Ковальова. Злочини проти станової честі за Статутами Великого князівства Литовського // Всеукраїнська науково-практична конференція «Могилянські читання-2016»: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: [збірник тез]. – Т. 4. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 124 с. – С. 111 – 113.

Події та оголошення


травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут  

травня
15
Запрошуємо до участі у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища», яка відбудеться 15 травня 2020 року. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів …

червня
4
Конференція «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України»

Шановні колеги! 4 червня 2020 року в Чорноморський національний університет імені Петра Могили заплановано II Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України». З огляду на пандемію COVID-19 і оголошений …