Лісна Іванна Стефанівназавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

історії та теорії держави і права юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили

 Лісна

 

Освіта та професійний шлях

В 1971 р. Іванна Стефанівна закінчила Юридичний технікум в м.Чернігів, кваліфікація – юрист. З 1971 р. працювала юрисконсультом сільгосптехніки та меблевого об`єднання в м.Золочів Львівської обл. У 1987 р. закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

В 1990 р. І.С. Лісна стала адвокатом Івано-Франківської Колегії адвокатів. В той же час за сумісництвом працювала старшим викладачем Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (з 1997 р. – в.о. доцента кафедри історії та теорії держави; з 2004 р. – отримано вчене звання доцента). З вересня 2006 р. Іванна Стефанівна працює на посаді доцента кафедри історії та теорії держави і права ЧНУ (колишн. ЧДУ) ім. П.Могили. З лютого 2011 р. – обіймає посаду завідувача кафедри історії та теорії держави і права ЧНУ ім. П.Могили.

 

Захист дисертації

1999 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Становлення державності на Західноукраїнських землях» у Львівському державному університеті ім. І.Франка (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; диплом – ДК № 002545 від 10.02.1999 р.).

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2004 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права (атестат 02ДЦ № 002095 від 17.06.2004 р.).

 

Наукові інтереси: історія держави і права України та зарубіжних країн, адвокатська діяльність.

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: Ivanna.Lisna@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

Наукові публікації
з 2012року 

 • Тези: Лісна І. С., Козерацька О. Особливості формування козацької старшини як нової української еліти в другій половині ХVII-ХVIII cт. // Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2012: Стратегії України в геополітичному просторі».
 • Стаття: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Методологічні засади розвитку сучасної вищої освіти в контексті нової освітньої парадигми ХХІ ст. // Всеукраїнська конференція, Київ, Національний авіаційний університет «Аеро 2012: повітряне і космічне право», 21.11.2012
 • Навчальний посібник: Лісна І. С. Складання процесуальних документів : [навчальний посібник] / І. С. Лісна, О. М. Мгалоблішвілі, А. М. Мерненко. – Миколаїв. – 2013. – 268 с.
 • Навчально-методичні матеріали: Лісна І. С. Адвокатура. Методичні вказівки/ Лісна І. С. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2013. – Вип. 13. – 36 с.
 • Навчально-методичні матеріали: Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету/ Лісна І. С. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 19. – 76 с.
 • Навчально-методичні матеріали: Історія держави і права України. Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету/ Лісна І. С. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 18. – 106 с.
 • Навчально-методичні матеріали: Лісна І. С. Методичні рекомендації з підготовки і захисту курсової роботи студентами юридичного факультету / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 15. – 28 с. – (Методична серія).
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права України. Лекція 11. Державність і право Гетьманщини / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 22. – 36 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права України. Лекція 3. Державність і право Київської Русі та Галицько-Волинського князівства / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 22. – 36 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права України. Лекція 8. Державність і право українських земель у складі Великого князівства Литовського. / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 22. – 41 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права України. Лекція 14. Держава і право українських земель у складі Австро-Угорщини. / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 22. – 41 с. – (Авторська лекція у форматі А4).
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права зарубіжних країн. Лекція 11. Держава і право країн Близького Сходу і Південно-Східної Азії у Новітню добу / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 17. – 72 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права зарубіжних країн. Лекція 10. Держава і право в країнах Західної, Південної та Центральної Європи ХVІ-ХІХ ст. / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 24. – 68 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права зарубіжних країн. Лекція 12. Держава і право Великобританії у Новітню добу / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 16. – 20 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права зарубіжних країн. Лекція 13. Розклад колоніальної системи Азії і Африки після Другої світової війни / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 23. – 16 с.
 • Тези: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. «Руська правда» – кодифікований збірник права // Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2013»
 • Тези: Лісна І. С., Василенко О. В. Організація судових і правоохоронних органів української держави в період Гетьманату. // Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2013»
 • Монографія: Лісна І. С. Становлення державності в Україні (1917 – 1922 рр.): [монографія у 2-х частинах] / І. С. Лісна. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. Ч. 2. – 2014. – 444 с.
 • Стаття: Лісна І. С. Судова практика як джерело права в Україні // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі», 27 лютого 2014 року, м. Київ, Національний авіаційний університет, Юридичний інститут, Інститут законодавства Верховної Ради України.
 • Тези: Лісна І. С., Гайдай С. Створення міжнародно-правового забезпечення Нюрнберзького процесу // Ольвійський форум-2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: Тези. – Випуск «Сучасна юриспруденція». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 76 с.
 • Тези: Лісна І. С. Судова система та судочинство в період становлення державності в Україні (1917-1918 рр.) // Могилянські читання-2014. Всеукраїнська науково-методична конференція «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: тези. – Вип. 5. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 92 с.
 • Стаття: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Кодификация уголовного законодательства в советской Украине в период НЭПа // Актуальные проблемы уголовного права и процесса в условиях реформирования законодательства : материалы Международной научной конференции. Москва,13 ноября 2014 г. – Москва : РУДН, 2014. – 619 с. – С. 132 – 139.
 • Тези: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Державотворча діяльність Української Центральної Ради // Юридичні Могилянські читання-2015: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 120 с. – С. 106 – 109.
 • Тези: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Боротьба за незалежність Української держави часів П.Скоропадського // Ольвійський форум-2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: Тези. – Випуск «Сучасна юриспруденція». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 73 с.
 • Тези: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Конституція УНР 1918 р. про органи державної влади і управління України: історичний досвід і сучасність. // Могилянські читання-2015. Всеукраїнська науково-методична конференція «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 68 с. – С. 30 – 33.
 • Стаття: Лісна І. С. Правовий статус судових органів в Українській державі Павла Скоропадського // «Порівняльно-аналітичне право». – 2015 – №2. – С. 30-33 // Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» // [ Електронне джерело ] : Режим доступу: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/49
 • Тези: Лісна І. С. Хорватія та Україна в боротьбі за незалежність в кінці ХХ – початку ХХІ ст.: політико-правовий погляд // Збірка Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів», м. Братислава, Словацька Республіка, 27-28 листопада 2015 р. – 247 с. – С. 32 – 35.
 • Стаття: Лисна И. С. Развитие уголовного права и процесса Франции в ХІХ ст. // Тенденции развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства: материалы Международной научной конференции. Москва, 20 ноября 2015 г. – Москва : РУДН, 2015.
 • Стаття: Лісна І. С. Магдебурзьке право на українських землях. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – Вип. 2. – Т. 1 – 2016. – С. 15-19.
 • Тези: Лісна І. С. Правові основи взаємовідносин України і Московського царства у часи Хмельниччини 1648-1657 рр. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридичні Могилянські читання – 2016», Україна, м. Миколаїв, квітень 2016 р. – С. 120-124.
 • Стаття: Лісна І.С. Конституція України – правове джерело незалежності. // Перші Миколаївські юридичні дискусії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18.05.2016 року. Збірник наукових статей / За ред. В.М. Безчастного, О.А. Кириченка, В.М. Поперечного. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 804 с.
 • Тези: Лісна І. С. Формування міжнародних стандартів прав людини Нового часу та сучасності. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини», м. Братислава (Словацька Республіка) 6-7 травня 2016 р.
 • Тези: Лісна І. С. Конституційне законодавство Української держави в період Гетьманату. // Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / За ред. проф. Розовського Б.Г. – Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет ім.Володимира Даля, 2016. – 205 с. (С. 182-186).
 • Тези: Лісна І. С. Магдебурзьке право в Україні ХІV ст. – перша половина XVII ст. // Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2016: Стратегії України в геополітичному просторі», Україна, м. Миколаїв, червень 2016 р. – С. 18-20.
 • Тези: Лісна І. С., Костенко К. В. Політико-правовий контекст гібридної війни на Сході України. // Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016. Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти», 14-18 листопада 2016 р.

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут