Лісна Іванна Стефанівназавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

історії та теорії держави і права юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили

 Лісна

 

Освіта та професійний шлях

В 1971 р. Іванна Стефанівна закінчила Юридичний технікум в м.Чернігів, кваліфікація – юрист. З 1971 р. працювала юрисконсультом сільгосптехніки та меблевого об`єднання в м.Золочів Львівської обл. У 1987 р. закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

В 1990 р. І.С. Лісна стала адвокатом Івано-Франківської Колегії адвокатів. В той же час за сумісництвом працювала старшим викладачем Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (з 1997 р. – в.о. доцента кафедри історії та теорії держави; з 2004 р. – отримано вчене звання доцента). З вересня 2006 р. Іванна Стефанівна працює на посаді доцента кафедри історії та теорії держави і права ЧНУ (колишн. ЧДУ) ім. П.Могили. З лютого 2011 р. – обіймає посаду завідувача кафедри історії та теорії держави і права ЧНУ ім. П.Могили.

 

Захист дисертації

1999 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Становлення державності на Західноукраїнських землях» у Львівському державному університеті ім. І.Франка (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; диплом – ДК № 002545 від 10.02.1999 р.).

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2004 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права (атестат 02ДЦ № 002095 від 17.06.2004 р.).

 

Наукові інтереси: історія держави і права України та зарубіжних країн, адвокатська діяльність.

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: Ivanna.Lisna@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

Наукові публікації
з 2012року 

 • Тези: Лісна І. С., Козерацька О. Особливості формування козацької старшини як нової української еліти в другій половині ХVII-ХVIII cт. // Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2012: Стратегії України в геополітичному просторі».
 • Стаття: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Методологічні засади розвитку сучасної вищої освіти в контексті нової освітньої парадигми ХХІ ст. // Всеукраїнська конференція, Київ, Національний авіаційний університет «Аеро 2012: повітряне і космічне право», 21.11.2012
 • Навчальний посібник: Лісна І. С. Складання процесуальних документів : [навчальний посібник] / І. С. Лісна, О. М. Мгалоблішвілі, А. М. Мерненко. – Миколаїв. – 2013. – 268 с.
 • Навчально-методичні матеріали: Лісна І. С. Адвокатура. Методичні вказівки/ Лісна І. С. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2013. – Вип. 13. – 36 с.
 • Навчально-методичні матеріали: Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету/ Лісна І. С. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 19. – 76 с.
 • Навчально-методичні матеріали: Історія держави і права України. Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету/ Лісна І. С. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 18. – 106 с.
 • Навчально-методичні матеріали: Лісна І. С. Методичні рекомендації з підготовки і захисту курсової роботи студентами юридичного факультету / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 15. – 28 с. – (Методична серія).
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права України. Лекція 11. Державність і право Гетьманщини / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 22. – 36 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права України. Лекція 3. Державність і право Київської Русі та Галицько-Волинського князівства / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 22. – 36 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права України. Лекція 8. Державність і право українських земель у складі Великого князівства Литовського. / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 22. – 41 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права України. Лекція 14. Держава і право українських земель у складі Австро-Угорщини. / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 22. – 41 с. – (Авторська лекція у форматі А4).
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права зарубіжних країн. Лекція 11. Держава і право країн Близького Сходу і Південно-Східної Азії у Новітню добу / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 17. – 72 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права зарубіжних країн. Лекція 10. Держава і право в країнах Західної, Південної та Центральної Європи ХVІ-ХІХ ст. / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 24. – 68 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права зарубіжних країн. Лекція 12. Держава і право Великобританії у Новітню добу / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 16. – 20 с.
 • Авторська лекція: Лісна І. С. Фондові лекції з історії держави і права зарубіжних країн. Лекція 13. Розклад колоніальної системи Азії і Африки після Другої світової війни / Лісна І. С. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 23. – 16 с.
 • Тези: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. «Руська правда» – кодифікований збірник права // Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2013»
 • Тези: Лісна І. С., Василенко О. В. Організація судових і правоохоронних органів української держави в період Гетьманату. // Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2013»
 • Монографія: Лісна І. С. Становлення державності в Україні (1917 – 1922 рр.): [монографія у 2-х частинах] / І. С. Лісна. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. Ч. 2. – 2014. – 444 с.
 • Стаття: Лісна І. С. Судова практика як джерело права в Україні // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі», 27 лютого 2014 року, м. Київ, Національний авіаційний університет, Юридичний інститут, Інститут законодавства Верховної Ради України.
 • Тези: Лісна І. С., Гайдай С. Створення міжнародно-правового забезпечення Нюрнберзького процесу // Ольвійський форум-2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: Тези. – Випуск «Сучасна юриспруденція». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 76 с.
 • Тези: Лісна І. С. Судова система та судочинство в період становлення державності в Україні (1917-1918 рр.) // Могилянські читання-2014. Всеукраїнська науково-методична конференція «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: тези. – Вип. 5. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 92 с.
 • Стаття: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Кодификация уголовного законодательства в советской Украине в период НЭПа // Актуальные проблемы уголовного права и процесса в условиях реформирования законодательства : материалы Международной научной конференции. Москва,13 ноября 2014 г. – Москва : РУДН, 2014. – 619 с. – С. 132 – 139.
 • Тези: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Державотворча діяльність Української Центральної Ради // Юридичні Могилянські читання-2015: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 120 с. – С. 106 – 109.
 • Тези: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Боротьба за незалежність Української держави часів П.Скоропадського // Ольвійський форум-2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: Тези. – Випуск «Сучасна юриспруденція». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 73 с.
 • Тези: Лісна І. С., Михайлів Т. Є. Конституція УНР 1918 р. про органи державної влади і управління України: історичний досвід і сучасність. // Могилянські читання-2015. Всеукраїнська науково-методична конференція «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 68 с. – С. 30 – 33.
 • Стаття: Лісна І. С. Правовий статус судових органів в Українській державі Павла Скоропадського // «Порівняльно-аналітичне право». – 2015 – №2. – С. 30-33 // Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» // [ Електронне джерело ] : Режим доступу: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/49
 • Тези: Лісна І. С. Хорватія та Україна в боротьбі за незалежність в кінці ХХ – початку ХХІ ст.: політико-правовий погляд // Збірка Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів», м. Братислава, Словацька Республіка, 27-28 листопада 2015 р. – 247 с. – С. 32 – 35.
 • Стаття: Лисна И. С. Развитие уголовного права и процесса Франции в ХІХ ст. // Тенденции развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства: материалы Международной научной конференции. Москва, 20 ноября 2015 г. – Москва : РУДН, 2015.
 • Стаття: Лісна І. С. Магдебурзьке право на українських землях. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – Вип. 2. – Т. 1 – 2016. – С. 15-19.
 • Тези: Лісна І. С. Правові основи взаємовідносин України і Московського царства у часи Хмельниччини 1648-1657 рр. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридичні Могилянські читання – 2016», Україна, м. Миколаїв, квітень 2016 р. – С. 120-124.
 • Стаття: Лісна І.С. Конституція України – правове джерело незалежності. // Перші Миколаївські юридичні дискусії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18.05.2016 року. Збірник наукових статей / За ред. В.М. Безчастного, О.А. Кириченка, В.М. Поперечного. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 804 с.
 • Тези: Лісна І. С. Формування міжнародних стандартів прав людини Нового часу та сучасності. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини», м. Братислава (Словацька Республіка) 6-7 травня 2016 р.
 • Тези: Лісна І. С. Конституційне законодавство Української держави в період Гетьманату. // Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / За ред. проф. Розовського Б.Г. – Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет ім.Володимира Даля, 2016. – 205 с. (С. 182-186).
 • Тези: Лісна І. С. Магдебурзьке право в Україні ХІV ст. – перша половина XVII ст. // Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2016: Стратегії України в геополітичному просторі», Україна, м. Миколаїв, червень 2016 р. – С. 18-20.
 • Тези: Лісна І. С., Костенко К. В. Політико-правовий контекст гібридної війни на Сході України. // Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016. Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти», 14-18 листопада 2016 р.

Події та оголошення


січня
30
Економічний клуб: Кіномистецтво і трошки футболу

30 січня 2019 року з 15.30 по 17.00 проходитиме засідання Економічного клубу, який діє при Факультеті економічних наук. Цього разу засідання буде ще цікавішим, ніж зазвичай! Адже буде охоплено і кіно, і футбол! У першій частині зустрічі багаторазовий спікер клубу …

січня
27
ЧНУ імені Петра Могили запрошує на день відкритих дверей

27 січня 2019 р. з 10:00 по 14:00 в Чорноморському національному університеті ЧНУ імені Петра Могили пройде день відкритих дверей.

січня
18
Запрошуємо на День професій до ЧНУ імені Петра Могили

День професій ЧНУ імені Петра Могили Щорічно практично перед всіма випускниками шкіл постають питання: «Ким бути?», «Яку професію обрати?», «Які предмети  ЗНО здавати ?» тощо. Це  хвилює  не тільки школярів, а і їхніх батьків. Чорноморський національний університет імені Петра Могили має …