Гриженко Ганна Юріївна


Гриженко

старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта та професійний шлях

Закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету в 1982 р., за фахом – філолог, викладач, перекладач (англійська мова).

З 1982 по 2001 р. працювала вчителем англійської мови у школі №15 м.Миколаєва. З 2001 по 2008р. – у Морському ліцеї ім. Александрова.

В ЧНУ – з 2008р., старший викладач кафедри англійської мови. Загальний стаж  роботи – 36 років. За період роботи в ЧНУ вийшло друком два посібника (‘Focus on History’ для істориків та ‘Psychological Issues to Read and Discuss’ для психологів) та ряд статтей, в тому числі закордонних. Гриженко Ганна Юріївна викладає студентам факультету політичних наук, інституту державного управління, медичному інституту.

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови студентам нефілологічних спеціальностей.

Електронна адреса: annagryzhenko@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-80

Основні публікації

  1. Гриженко Г.Ю. ‘Specifics of teaching historians business English course’ Науковий журнал Наукові праці, Т. 326. Вип.314 Серія «Педагогіка», Миколаїв, Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2019, с. 91-95.
  2. Гриженко Г.Ю.‘Developing moral values through teaching English’ Науковий журнал Наукові праці, Т. 326. Вип.314 Серія «Педагогіка», Миколаїв, Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2019, с. 112-116.
  3. Гриженко Г.Ю.‘General Aspects of Teaching English’ Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Випуск 32. Том 1. Видавничий дім «Гельветика» 2020, ст. 177 (Кат. Б).
  4. Гриженко Г.Ю.‘Feminist Critique and Phenomenological Approach to Interpreting H. Ibsen’s ‘A Doll’s House’//Вчені записки Таврійського Національного Університету ім. В. І. Вернадського. Серія: ФІЛОЛОГІЯ. Соціальні комунікації. (у співавторстві) Том 32 (71) № 3, 2021. (Кат. Б).
  5. Гриженко Г.Ю.«Засоби постмодернізму як світоструктуруючого принципу та його світокультурні особливості» Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. . Випуск Том 1. Видавничий дім «Гельветика» 2022 (Кат. Б).