Тетяна Олександрівна Бужикова


Викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

З 2001 по 2006 рр. навчалася в Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського. Після закінчення університету з відзнакою за спеціальністю «ПМСО. Українська мова і література та англійська мова і література» вступила до магістратури за спеціальністю «ПМСО. Українська мова і література».

2006-2007 – провідний фахівець науково-дослідного сектору наукового відділу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З 2007 по 2013 рр. працювала старшим лаборантом кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

У листопаді 2013 р. вступила до аспірантури Херсонського державного університету за спеціальністю 10.01.01 – Українська література.

У 2014 р. здобула кваліфікацію філолога, вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури на факультеті іноземної філології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З листопада 2013 р. до травня 2016 р. працювала на посаді викладача англійської мови кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З листопада 2018 р. працює на посаді викладача кафедри ТПП з англійської мови ЧНУ імені Петра Могили.

Коло наукових інтересів: міжкультурні аспекти перекладу, міжкультурна компетенція перекладача, особливості художньої інтерпретації історичних творів, провідні тенденції розвитку української художнього перекладу, рецепція  історичних подій і постатей українською та англійською мовами.

Навчальні курси:

  • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»;
  • «Іноземна мова спеціальності».

 

Контакти:

Електронна пошта: tabunta@ukr.net

Телефон: (0512) 76-55-87

 

Основні наукові та методичні публікації

  1. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Вербальні та іконічні знаки в історико-сенсаційній трилогії Семена Ордівського // Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць/ за ред.. В.Д.Будака, М.І. Майстренко – Вип.4.10. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. – 232с. (Серія «Філологічні науки»). – С.187-190.
  2. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Пригодницька література: ґенеза, специфіка та особливості становлення // Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. В.Д.Будака, М.І. Майстренко – Вип.4.11 (90). – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – 328с. (Серія «Філологічні науки»). – С.268 – 272.
  3. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Українська історична повість 1920-1930-х років: від сакрального до профанного // Наукові праці: науково-методичний журнал. Випуск: 212. Т. 224. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 384 – 386.
  4. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Художня історіософія доби Хмельниччини // Науковий альманах «Studia Methodologica». – № 37. – Тернопіль, 2014. – С. 89 – 93.
  5. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Характер у художній літературі: теоретичний аспект // Збірник наукових праць «Філологія, соціологія і культурологія. Проблематика, напрацювання, інновації, практика, теорія» – Ч. 1. – Лодзь, 2015. – С. 79-83.
  6. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Національно-культурний компонент у зображенні козацької старшини // Волинь філологічна: текст і контекст. Українська література як художній феномен: В. 67. зб. наук. пр. / упоряд. В.Г. Сірук. –Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – Вип. 19. – С. 271 – 278.
  7. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Образ Івана Богуна в однойменній повісті Я. Качури (спроба об’єктивного аналізу)// Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарєва, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 6. – С. 143-146
  8. Бужикова Т.О. Міжкультурна компетенція як професійна якість перекладача  / «Могилянські читання – 2018». XXI Всеукраїнська науково-методична конференція. «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: тези доповідей Філологія, – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2018. – С.73-74.

 

 

Події та оголошення


березня
5
Запрошуємо взяти участь у соціально-психологічній грі “Я і моя Леді”

Центр соціально-психологічної підтримки ЧНУ ім. Петра Могили запрошує всіх охочих взяти участь у соціально-психологічній грі “Я і моя Леді”.

лютого
21
Запрошуємо до обговорення фільму “Крути 1918”

21 лютого о 9:00 у читальній залі Інституту філології за участі істориків та філологів проходитиме обговорення фільму «Крути 1918» (2019 р.). Запрошуємо всіх охочих!

Вакансія у Відділі міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків запрошує на роботу випускників/магістрів зі знанням англійської мови! З усіх деталей звертатися до ВМЗ (ауд. 5-104). Контактний телефон: 76-55-77