Підвищення кваліфікації та сертифікатні програми


Діючі курси підвищення кваліфікації

На сьогодні на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти ЧНУ імені Петра Могили також функціонують курси підвищення кваліфікації за наступними напрямами:

 • з лютого 2020 року – курси підвищення кваліфікації тренерів-викладачів першої та вищої категорії;
 • з лютого 2021 року у ЧНУ імені Петра Могили розпочалися курси тематичного удосконалення лікарів;
 • спільно з науково-дослідним інститутом радіаційної та техногенно-екологічної безпеки ЧНУ імені Петра Могили розроблено курси підвищення кваліфікації з питань радіаційної безпеки та радіаційного контролю фахівців та керівників підприємств, організацій, ЛПЗ і установ охорони здоров’я, що проваджують діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання за напрямом «Радіаційна безпека, захист та радіаційний контроль».

Програми курсів складаються відповідно до вимог щодо їхнього провадження та враховуючи потреби замовників.

Проєкт «Норвегія-Україна»

У 2014 році ЧНУ імені Петра Могили почав співпрацю у сфері підвищення кваліфікації військовослужбовців в межах реалізації проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему». Головними партнерами проєкту є Міністерство іноземних справ Королівства Норвегія та Міжнародний фонд соціальної адаптації.

Основними напрямами підвищення кваліфікації (перепідготовки) військовослужбовців є:

 • «Створення стартапу та організація власної справи»;
 • «Основи бізнес-комунікації. Англійська мова»;
 • «Практичний веб-дизайн: проектування, створення та супроводження Веб-вузла»;
 • «Підприємництво в сфері фізичної реабілітації та фітнесу»;
 • «Організація підприємницької діяльності та інформаційні технології»;
 • «Енергетичний менеджмент та енергоаудит»;
 • «Бізнес-планування та організація малого бізнесу» тощо.

Поряд із зазначеним, методика підвищення кваліфікації військовослужбовців включає проведення «Днів кар'єри» для того, щоб допомогти слухачам психологічно адаптуватись у сучасних умовах пошуку роботи, навчитись правильно складати необхідні документи, ознайомитись із статистичними даними по вакансіях. У межах курсу провідні фахівці та керівники Миколаївського регіонального центру зайнятості проводять низку навчальних тренінгів, спрямованих на дослідження ринку праці, підготовку резюме та особливості ведення співбесіди.

Крім цього, на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ЧНУ імені Петра Могили функціонує Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню, який здійснює психологічний супровід процесу професійної перепідготовки військових (проводить індивідуальні та групові психологічні консультації за запитом; мікрогрупові коуч-сесії, спрямовані на активізацію життєдіяльності, посилення особистісних ресурсів та можливостей, розвиток здатності до ціле покладання; тематичні тренінги, які сприяють особистісному та професійному розвитку; психологічні заходи направлені на попередження кризових явищ).

Програма професійної адаптації безробітних

Спільно з працівниками відділу професійного навчання Миколаївського регіонального центру зайнятості університет запровадив програму професійної адаптації безробітних громадян: вільне користування читальними залами та всіма комп’ютерними класами, доступ до внутрішньої мережі та мережі Internet, допомога працівників Навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню ЧНУ імені Петра Могили тощо.

 

Основними напрямами з підвищення кваліфікації безробітних є актуальні спеціальності, які користуються стабільно високим попитом на ринку праці:

Назва напряму Тривалість (години) Тривалість (дні)
1. Розробка програмного забезпечення для платформи Android 224 год 28 р/д
2. Тестування програмного забезпечення (WEB та мобільні платформи) 168 год 21 р/д
3. Комплексне управління торгівельним підприємством 144 год 18 р/д
4. Комплексна автоматизація складського обліку на підприємствах 176 год 22 р/д
5. Започаткування власної справи. Бізнес-планування 72 год 9 р/д
6. Бухгалтерський облік із застосуванням ПЕОМ 176 год 22 р/д
7. Бізнес-планування для організації підприємницької діяльності 40 год 5 р/д
8. Навчання англійської мови за професійним спрямуванням 208 год 26 р/д
9. Практичний Веб-дизайн: проектування, створення та супроводження Веб-вузла 176 год 22 р/д
10. Основи адміністрування сучасних програм ведення бухгалтерського обліку 216 год 27 р/д
11. Теорія і практика бізнес-планування 40 год 5 р/д
12. Сучасні інформаційні технології аналізу та обробки даних 464 год 58 р/д
13. Основи комп’ютерної грамотності 112 год 14 р/д
14. Основи економіки (підприємницька діяльність) 176 год 22 р/д
15. Новітні інформаційні технології 160 год 20 р/д
16. Удосконалення умінь та навичок роботи з персональним комп’ютером 144 год 18 р/д
17. Користування та обслуговування інформаційно-облікових систем 264 год 33 р/д
18. Комплексна автоматизація обліку 144 год 18 р/д
19. Новітні інформаційні технології в сфері бухгалтерського та податкового обліку 160 год 20 р/д
20 Основи техніки сурдоперекладу 200 год 25 р/д
21. Фізична реабілітація та техніка масажу 104 год 13 р/д
22. Супровід дітей з особливими потребами в процесі інклюзивної освіти 168 год 21 р/д
23. Основи підготовки веб-розробника на мові програмування PHP 160 год 20 р/д
24. Робота з дітьми із використанням засобів мультимодальної арт-терапії 184 год 23 р/д
25. Теорія та практика мануальної реабілітації 224 год 28 р/д
26. Новітні технології в сфері роботи інструкторів з фізичної підготовки та фітнес-тренерів 240 год 30 р/д
27. Соціально-психологічна підготовка та підтримка осіб, що знаходилися у специфічних та кризових умовах 160 год 20 р/д
28. Технологія створення та управління громадськими об’єднаннями та благодійними фондами 80 год 10 р/д
29. Сертифікація та стандартизація на підприємствах 160 год 20 р/д
30. Основи ведення соціально-психологічних тренінгів 80 год 10 р/д
31. Соціально-психологічний супровід на підприємствах 80 год 10 р/д
32. Геодезія та землеустрій 168 год 21 р/д
33. Навчання з питань охорони праці роботодавців, інших посадових осіб, фахівців 56 год 7 р/д
34. Організація роботи ОСББ (об`єднання співвласників багатоквартирних будинків) 80 год 10 р/д
35. Організація роботи ОТГ (об`єднання територіальних громад) 80 год 10 р/д

 

Навчання за програмою «1С:Підприємство»

ЧНУ імені Петра Могили є одним з ЗВО серед навчальних закладів, який має Центр сертифікаційного навчання за програмою бухгалтерського обліку «1С: Підприємство». Для слухачів сертифікатних програм по напрямку автоматизація обліку разом з посвідченням про підвищення кваліфікації державного зразка видається сертифікат фірми 1С.

На базі ЧНУ імені Петра Могили можна скласти іспит для отримання сертифікатів за такими курсами:

 • перші кроки в «1С: Бухгалтерія 8. для України»;
 • використання прикладних рішень «1С: Бухгалтерія 8. для України»;
 • використання прикладних рішень «1С: Управління торговим підприємством»;
 • «1С: Професіонал».

Всі слухачі сертифікатних програм отримують спеціальне методичне забезпечення. Викладачі, які забезпечують навчальний процес, мають відповідні сертифікати, що дають право викладання спеціальних курсів по автоматизації обліку.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти співпрацює з юридичними особами області, Миколаївським регіональним  центром зайнятості, громадськими організаціями та приватними особами з надання послуг по підвищенню кваліфікації.

ЧНУ імені Петра Могили має право підвищувати кваліфікацію фахівців згідно з ліцензією за всіма акредитованим спеціальностями.

По закінченні усі слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. Вартість навчання залежить від наповнюваності груп.

Для більш детальної інформації щодо навчання слід звертатися за адресою:

вул. 1-а Воєнна, 2, м. Миколаїв, 54003 (10-й корпус, каб. № 10-104)
5.103ipo@gmail.com
+38 (0512) 76-55-59
Viber (093) 329 25 04
Facebook

Робочі програми

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi питання дiєтологiї в клiнiчнiй практицi»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi питання клiнiчної біохімії»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi питання клінічної патофізіології (для лiкарiв, наукових спiвробiтникiв та викладачiв)»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi питання клінічної фармакології»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з теми «Актуальнi питання медицини невідкладних станів»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi питання патоморфології»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi питання ультразвукової діагностики при патології внутрішніх органів»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi проблеми дитячої психіатрії»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi проблеми клінічної анатомії та оперативної хірургії»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi проблеми організації охорони здоров’я»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Актуальнi проблеми судової медицини та медичного права України»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Профогляди для певних категорій населення»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з циклу «Сучасні аспекти клінічної патофізіології (для фахiвцiв з вищою немедичною освiтою)»

Робоча програма тематичного удосконалення лікарів з навчальної дисципліни «Сучасні аспекти охорони праці в галузі охорони здоров’я»