Професійний вектор розвитку науково-педагогічних працівників кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили


Головний вектор траєкторії професійного розвитку кафедри управління земельними ресурсами спрямований на досягнення високої навчально‐пізнавальної діяльності та реалізується на світоглядних  принципах пріоритетності самоосвіти, гармонізації професійного й духовного розвитку особистості, колегіальності навчання, використання попереднього досвіду, індивідуалізації та елективності навчання, рефлексивності, системності та актуалізації результатів навчання, науковості, єдності, комплексності, інтеграції, неперервності, наскрізності.

Відповідно до цього, науково-педагогічні працівники кафедри управління земельними ресурсами постійно вдосконалюють фахові та загальні компетентності, необхідні для професійної діяльності. Кожен із працівників кафедри УЗР, як креатор освітнього простору ХХІ століття, усвідомлює власну особистість та здатен професійного саморозвитку, що передбачає постійну самоосвіту, підвищення кваліфікації та інші види й форми фахового зростання.

Отже, наводимо результати професійного зростання науково-педагогічих працівників кафедри УЗР протягом 2021 року:

І. Д. е. н, професор Лазарєва О.В. отримала нагороди:

– присвоєно вчене звання професора кафедри управління земельними ресурсами; Link

– нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації за відповідальне ставлення до обраної справи, вагомий особистий внесок у розвиток сучасної освіти і науки; Link

– нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-практичну діяльність. Link

ІІ. Підвищення кваліфікації науково-педагогічих працівників:

Доктор технічних наук, професор Перович Л. М. – ТОВ «Український експертний центр по вимірюванню та оцінці» із теми «Технології забезпечення кадастрових знімань» (термін – 15.11. – 05.12.2021, 45 год) (1,5 кредита ЄКТС) Link

Кандидат геологічних наук, доцент Смирнова С. М. – ТОВ «Український експертний центр по вимірюванню та оцінці» із теми «Технології забезпечення кадастрових знімань» (термін – 15.11. – 05.12.2021, 45 год) (1,5 кредита ЄКТС) Link

Кандидат геологічних наук, доцент Смирнова С. М. – Миколаївська регіональна філія ДП «Центр державного земельного кадастру» (термін –01.10. – 29.11.2021, 60 год) (2 кредити ЄКТС) Link

Кандидат технічних наук, доцент Третенков В. М. – ТОВ «Миколаївський земельно-кадастровий інститут»» (термін – 20.09. –08.10.2021, 45 год) (1,5 кредита ЄКТС) Link

Кандидат технічних наук, доцент Клим С. А. – ПП «Миколаївський міський земельно-кадастровий центр» із теми «Технології проведення геодезичних вимірів та спостережень» (термін – 06.12. – 24.12.2021, 60 год) (2 кредити ЄКТС) Link

Кандидат технічних наук, доцент Дем’яненко Р. А. – ПП «Миколаївський міський земельно-кадастровий центр» із теми «Технології проведення геодезичних вимірів та спостережень» (термін – 06.12. – 24.12.2021, 60 год) (2 кредити ЄКТС) Link

Старший викладач Мась А. Ю. – Миколаївська регіональна філія ДП «Центр державного земельного кадастру» (термін – 01.10. – 29.11.2021, 60 год) (2 кредити ЄКТС) Link

Викладач Стерлєв Д. В. – ПП «Миколаївський міський земельно-кадастровий центр» із теми «Технології проведення геодезичних вимірів та спостережень» (термін – 06.12. – 24.12.2021, 60 год) (2 кредити ЄКТС) Link

Коваль В.А. – ТОВ «Миколаївський земельно-кадастровий інститут»» (термін – 20.09. – 08.10.2021, 45 год) (1,5 кредита ЄКТС)  Link

ІІІ. Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях та інших заходах:

Викладачі та студенти кафедри управління земельними ресурсами взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції Державного аграрного університету Молдови 18 березня 2021 року;

Викладач кафедри управління земельними ресурсами Мась А. Ю., за запрошенням колег, узяв участь у круглому столі з нагоди 60-річчя Інституту землеустрою на тему «Розвиток землевпорядної науки в Україні: історія, сучасність, перспективи», який було організовано під егідою Національної академії аграрних наук України, Інституту землекористування НААН України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного авіаційного університету на онлайн-платформі CISCO Webex. 25 березня 2021 року;

Кандидат геологічних наук, доцент Смирнова С. М. – Сертифікат учасника Міжнародного форуму «Climate change & sustainable development: New challenges of the century», 2021 Link

Викладач Стерлєв Д. В. –  Сертифікат учасника Міжнародного форуму «Climate change & sustainable development: New challenges of the century», 2021 Link

Викладач Стерлєв Д. В. – учасник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шлях, їх вирішення», Херсон, 2021 Link

Старший викладач Мась А. Ю. – Сертифікат учасника VI Міжнародної науково-практичної конференції «The world of science and innovation ” Link

Старший викладач Мась А. Ю. – Сертифікат учасника Міжнародного форуму «Climate change & sustainable development: New challenges of the century», 2021 Link

Мась А. Ю. – Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», Херсон, 2021 Link

ІV. На виконання листа Міністерства цифрової трансформації України та Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації в рамках проведення інформаційної компанії «Місяць цифрової грамотності» викладачі кафедри управляння земельними ресурсами пройшли тестування на національній онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта»:

Доктор технічних наук, професор Перович Л. М. – Електронний сертифікат: глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Link

Доктор технічних наук, професор Перович Л. М. – Електронний сертифікат: базовий курс на Національній онлайн-платформі. Як громаді стати цифровою Link

Доктор економічних наук, професор Лазарєва О. В. – Електронний сертифікат: глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Link

Кандидат геологічних наук, доцент Смирнова С. М.– Електронний сертифікат: ICDL Український цифровий громадянин. Тестування на Національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта Link

Кандидат геологічних наук, доцент Смирнова С. М.– Електронний сертифікат: глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Link  

Кандидат технічних наук, доцент Дем’яненко Р. А. – Електронний сертифікат: глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Link  

Кандидат технічних наук, доцент Дем’яненко Р. А.– Електронний сертифікат: базовий курс на Національній онлайн-платформі. Як громаді стати цифровою Link 

Старший викладач Мась А. Ю. – Електронний сертифікат: глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Link

Старший викладач Мась А. Ю. – Електронний сертифікат: тестування на Національній онлайн-платформі. Цифрограм для вчителів Link 

Старший викладач Мась А. Ю. – Електронний сертифікат: базовий курс на Національній онлайн-платформі. Як громаді стати цифровою Link

Викладач Коваль В. А. – Електронний сертифікат: глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Link

Викладач Стерлєв Д. В.– Електронний сертифікат: глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Link