Зинякова Анжеліка Анатоліївна


доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат філологічних наук

Освіта та професійний шлях

У 1986 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Бєлінського (нині – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського) за спеціальністю “Українська мова і література”.

З листопада 1994 року до лютого 1997 року навчалася в стаціонарній аспірантурі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук України зі спеціальності 10.02.01 “Українська мова”.

З вересня 1986 року до вересня 2019 року працювала на кафедрі української мови (пізніше – кафедрі української мови і літератури) цього ж навчального закладу, обіймаючи посади викладача, старшого викладача, доцента.

З вересня 2019 року є доцентом кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

 

Захист дисертації

Кандидатську дисертацію на тему: «Наголошення іменників у “Енеїді” І. Котляревського» захистила в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук України в травні 1997 році за спеціальністю 10. 02. 01 “Українська мова” (науковий керівник – акад. В.Г. Скляренко).

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2003 рік – присуджено вчене звання доцента кафедри української мови.

2003 рік – грамота Міністерства освіти і науки України.

2005 рік – нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Грамоти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, фахову майстерність, активну життєву позицію; грамота Миколаївського територіального відділення МАН України, секція “Українська мова”.

 

Наукові інтереси: сучасна українська мова (фонетика, акцентологія, морфологія, синтаксис), історія української мови.

 

anzhelika.zinjakova@ukr.net
(0512) 76-92-80

 

Основні публікації

Монографії

 • Желязкова В.В., Зинякова А.А. Наголошення іменних частин мови в поемі “Енеїда” І.П. Котляревського. Миколаїв : Іліон, 2017. 238 с.
 • Зинякова А.А. Просодичні особливості ідіостилю Івана Котляревського. Ідіостиль автора-творця: мовно-літературна парадигма : монографія / за ред. О.С. Філатової. Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2018. С. 169–188.

 Підручники й посібники

 • Зинякова А.А. Історична граматика української мови: Вступ. Фонетика: навчальний посібник. Миколаїв  : Ред.-вид. відділ МДУ , 2009 . 69 с.
 • Зинякова А.А. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія: навчально-методичний посібник. Миколаїв  : Вид-во  НУК імені адм. Макарова , 2011 . 163  с.
 • Зинякова А., Пономаренко С. Історія української мови: Загальні питання історії української мови. Історична фонетика : навчальний посібник; відп. ред. Л.С. Островська. Миколаїв : Вид-во  ЧНУ імені Петра Могили , 2017 . 188  с.
 • Баденкова В.М., Зинякова А.А. Сучасна українська літературна мова : Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Акцентологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія : навчальний посібник. Миколаїв : Іліон, 2018. 280 с.

Навчально-методичні рекомендації та матеріали

 • Донець Л.С., Зинякова А.А. Сучасна українська літературна мова. Порівняльна граматика української і російської мов: Дієслово: методичні рекомендації.  Миколаїв  : МДПІ , 1989 . 31 с.
 • Зинякова А.А. Сучасна українська мова. Види морфологічного аналізу: методичні вказівки. Миколаїв : Вид-во  УДМТУ, 2003 . 22 с.
 • Зинякова А.А. Сучасна українська література мова: Синтаксис. Просте і просте ускладнене речення: метод. рекомендації для самостійної роботи студентів. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. 99 с.
 • Зинякова А.А. Сучасна українська література мова: Практикум з лінгвістичного аналізу: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. 136 с.
 • Зинякова А.А. Переддипломний семінар : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. 64 с.
 • Зинякова А.А. Загальне мовознавство : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. 105 с.

Статті

 • ЗиняковаА.А. Наголошення дієприкметників у поемі «Енеїда» І.П. Котляревського. Studia methodologica. Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015.  Вип.  С. 365–370.
 • Зинякова А.А. Акцентуація іменників чоловічого роду в поетичній творчості Ліни Костенко. Текст. Контекст. Інтертекст: наук. ел. журнал. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. Вип. 1. URL: http://text-intertext.in.ua/pdf/n012017/zinyakova_anzhilika_01_2017.pdf
 • Зинякова А.А. Варіантна акцентуація лексем в українській мові. Наукові праці: наук. журн. Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Н.П.Матвєєва (голова). Миколаїв, 2018. Т. 315. Вип. 303. С. 10–15 (Філологія. Мовознавство).

Події та оголошення


березня
31
До уваги вступників! Контактнi данi приймальної комісії на період карантину

Шановні вступники та батьки! На період карантину з питань щодо вступної кампанії 2020 року звертайтеся за номером телефону: +38 (066) 165-50-19 або письмово на електронну пошту приймальної комісії: chdupruyom@gmail.com та групу у Facebook (понеділок – п`ятниця: з 09:00 до 17:00).