Кафедра соціології


Історія кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили бере свій початок відтоді, коли протягом осені 2005 р. у контексті стратегії розвитку університету рішенням вченої ради було створено факультет соціології та однойменну кафедру із перспективою відкриття спеціальності «Соціологія». Деканом новоствореного факультету та завідувачем кафедри соціології стала доктор соціологічних наук, професор Н. Б. Шуст.

У 2006-2007 рр. кафедру соціології очолила доктор педагогічних наук, професор І.А.Мейжис, а факультет соціології – кандидат політичних наук, доцент Л.А.Ляпіна. Тоді ж було ліцензовано відкриття спеціальності «Соціологія». У 2008/2009 навчальному році факультет соціології здійснив перший набір студентів за спеціальністю «соціологія» за програмою бакалаврату, нині ведеться й підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». На цей же період припадає відкриття аспірантури за фахом «Соціологія» (наукові керівники – доктор філософських наук В.Л.Гавеля, доктор педагогічних наук І.А.Мейжис, кандидат політичних наук, доцент Л.А.Ляпіна та кандидат соціологічних наук Л. В. Калашнікова).

З вересня 2018 року кафедра соціології входить до складу факультету політичних наук.

Науково-дослідна та науково-практична діяльність кафедри соціології – це чисельні публікації викладачів у наукових журналах, їхня участь у міжнародних, вітчизняних та університетських конференціях, плідні контакти із провідними соціологічними службами в державі та області, а також участь у соціологічних дослідженнях із залученням до них студентів як майбутніх соціологів. З 2008 по 2015 роки на кафедрі видавався науково-методичний журнал «Наукові праці» серії «Соціологія», відповідальним секретарем редакційної колегії була Л. А. Ляпіна.

Соціальні дослідження та співпраця

У 2011 – 2012 році зусиллями завідувача кафедри І.А.Мейжис, декана факультету Л.А.Ляпіної, доцентів Л.М.Калашникової та А.М.Фесенко було укладено довгострокову угоду з Миколаївським міськвиконкомом, згідно з якою студенти старших курсів здійснюють соціологічні дослідження на актуальну для міста тематику в рамках своїх дипломних проектів та проходять переддипломну практику у структурних підрозділах міськвиконкому.

Плідною є співпраця кафедри соціології з провідною соціологічною службою Миколаївським центром вивчення громадської думки «Наваль-Експерт», який очолює Л.П.Білоконь. Центр вже багато років є провідною базою практики студентів факультету.

Уже більше 5 років при факультеті соціології діє Центр соціологічних досліджень, очолюваний деканом факультету Л.А.Ляпіною, яка є членом правління Соціологічної асоціації України. Діяльність Центру зосереджена на вивченні думки як студентів ВНЗ, так і мешканців міста з актуальних і дискусійних питань соціально-політичного та соціокультурного характеру, проводячи комплексні опитування громадської думки («омнібуси»), виконує замовлення на такі опитування, що надходять від ректорату та вченої ради університету, громадських організацій міста, органів державної влади та місцевого самоврядування.

До участі в організаційних заходах, науковій і навчальній роботі кафедри у різний час залучалися:

– доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології СНУ імені В.І.Даля Б.Г.Нагорний (м. Луганськ);

– доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології ІСН Одеського національного університету імені І.І.Мечникова В.М.Оніщук (м. Одеса);

– доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського” О. В. Лісеєнко (м. Одеса);

– доктор соціологічних наук, професор кафедри   соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету Я. В. Зоська (м. Запоріжжя);

– доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України В.А.Войналович (м. Київ);

– доктор історичних наук, професор, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова В.Б.Євтух (м. Київ);

– доктор соціологічних наук, професор ХНУ імені В.Н.Каразіна Л.М.Хижняк (м. Харків);

– кандидат соціологічних наук, доцент, голова ХОВ САУ М.А.Гоманюк (м. Херсон);

– колишній начальник управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук, професор В.В.Мельниченко;

– керівник Миколаївського центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» Л.П.Білоконь.

Контактна інформація:

Кафедра розташованакорпус 10, кімн. 10-321
Телефон: (0512) 57-18-00
Пошта: sociology.chnu@gmail.com
 Сторінка кафедри соціології на Facebook

Запрошуємо до перегляду відеоролика про кафедру соціології

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Мейжис Ірина Альбертівна доктор педагогічних наук, професор завідувач irina.meyzhis@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Осипов Анатолій Олександрович доктор філософських наук, професор професор anatoliy.osypov@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Броннікова Лариса Володимирівна кандидат філософських наук, доцент доцент larysa.bronnikova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Ляпіна Людмила Анатоліївна кандидат політичних наук, доцент доцент ludmila.lyapina@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Фесенко Артур Михайлович кандидата історичних наук,  доцент доцент artur.fesenko@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Калашнікова Людмила Володимирівна кандидат соціологічних наук, доцент доцент ludmila.kalashnikova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Рожанська Наталя Володимирівна кандидат соціологічних наук, доцент доцент natalya.rojanska@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Іванова Ірина Федорівна кандидат педагогічних наук, доцент доцент irina.ivanova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Бороденко Олег Віталійович кандидат філософських наук старший викладач oleg.borodenko@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Локтіонова Дінара Анатоліївна кандидат політичних наук старший викладач dinara.loktionova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Чорна Вікторія Олександрівна кандидат соціологічних наук старший викладач viktoria.chorna@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Бондарець Богдан Богданович викладач bogdan.bondarets@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Костельнюк Марина Михайлівна старший викладач maryna.kostelnyuk@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar

 

Події та оголошення


жовтня
19
До уваги слухачів суботніх підготовчих курсів

До уваги слухачів суботніх підготовчих курсів! Списки груп закріплено за посиланням.  

жовтня
25
Оголошується набір на семестрове навчання в Іспанії, Університет Кадіз

Шановні студенти! Оголошується набір на семестрове навчання в Іспанії, Університет Кадіз. Мова навчання: іспанська/англійська. Навчання безкоштовне, стипендія 850 євро (витрати за дорогу компенсуються). Що потрібно для участі: заява на ім`я ректора; скан 1-ї сторінки закордонного паспорту; ваше CV (робити через …

жовтня
18
Reporters Talks Vol.7: Запрошуємо на відкриту лекцію Марічки Паплаускайте

Друзі,  у межах #ReportersTalks продовжуємо мандрувати країною та вчитися разом зі знаними репортерами і сторітеллерами. Наступне місто — Миколаїв. Цього разу лекторкою стане Марічка Паплаускайте — співзасновниця The Ukrainians та головна редакторка Reporters. Марічка також є викладачкою Школа журналістики УКУ …