Кафедра соціології


Історія кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили бере свій початок відтоді, коли протягом осені 2005 р. у контексті стратегії розвитку університету рішенням вченої ради було створено факультет соціології та однойменну кафедру із перспективою відкриття спеціальності «Соціологія». Деканом новоствореного факультету та завідувачем кафедри соціології стала доктор соціологічних наук, професор Н. Б. Шуст. У 2006-2007 рр. кафедру соціології очолила доктор педагогічних наук, професор І.А.Мейжис, а факультет соціології – кандидат політичних наук, доцент Л.А.Ляпіна. Тоді ж було ліцензовано відкриття спеціальності «Соціологія». У 2008/2009 навчальному році факультет соціології здійснив перший набір студентів за спеціальністю «соціологія» за програмою бакалаврату, нині ведеться й підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». На цей же період припадає відкриття аспірантури за фахом «Соціологія» (наукові керівники – доктор філософських наук В.Л.Гавеля, доктор педагогічних наук І.А.Мейжис, пізніше також кандидат політичних наук, доцент Л.А.Ляпіна).

Науково-дослідна та науково-практична діяльність кафедри соціології – це чисельні публікації викладачів у наукових журналах, їхня участь у міжнародних, вітчизняних та університетських конференціях, плідні контакти із провідними соціологічними службами в державі та області, а також участь у соціологічних дослідженнях із залученням до них студентів як майбутніх соціологів. З 2008 року зусиллями кафедри видається науково-методичний журнал «Наукові праці» серії «Соціологія», відповідальний секретар редакційної колегії Л. А. Ляпіна.

Соціальні дослідження та співпраця

У 2011 – 2012 році зусиллями завідувача кафедри І.А.Мейжис, декана факультету Л.А.Ляпіновї, доцентів Л.М.Калашникової та А.М.Фесенко було укладено довгострокову угоду з Миколаївським міськвиконкомом, згідно якої студенти старших курсів здійснюють соціологічні дослідження на актуальну для міста тематику в рамках своїх дипломних проектів та проходять переддипломну практику у структурних підрозділах міськвиконкому.

Плідною є співпраця кафедри соціології з провідною соціологічною службою м. Миколаєва Миколаївським центром вивчення громадської думки «Наваль-Експерт», який очолює Л.П.Білоконь. Даний центр вже багато років є провідною базою практики студентів факультету.

Вже більше 5 років при факультеті соціології діє Центр соціологічних досліджень, очолюваний деканом факультету Л.А.Ляпіною, яка є членом правління Соціологічної асоціації України. Діяльність Центру зосереджена на вивченні думки як студентів ВНЗ, так і мешканців міста з актуальних і дискусійних питань соціально-політичного та соціокультурного характеру, проводячи комплексні опитування громадської думки («омнібуси»), виконує замовлення на такі опитування, що надходять від ректорату та вченої ради університету, громадських організацій міста, органів державної влади та місцевого самоврядування.

До участі у організаційних заходах, науковій і навчальній роботі кафедри у різний час залучалися:

  • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології СНУ імені В.І.Даля Б.Г.Нагорний (м. Луганськ);
  • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології ІСН Одеського національного університету імені І.І.Мечникова В.М.Оніщук (м. Одеса);
  • доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України В.А.Войналович (м. Київ);
  • доктор історичних наук, професор, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова В.Б.Євтух (м. Київ);
  • доктор соціологічних наук, професор ХНУ імені В.Н.Каразіна Л.М.Хижняк (м. Харків);
  • кандидат соціологічних наук, доцент, голова ХОВ САУ М.А.Гоманюк (м. Херсон);
  • колишній начальник управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук, професор В.В.Мельниченко;
  • керівник Миколаївського центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» Л.П.Білоконь.

 
Контактна інформація:

Кафедра розташована: корпус 10, кімн. 10-321
Телефон: (0512) 57-18-00
Сторінка кафедри соціології на Facebook

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Мейжис Ірина Альбертівна доктор педагогічних наук, професор завідувач irina.meyzhis@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Осипов Анатолій Олександрович доктор філософських наук, професор професор anatoliy.osypov@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Броннікова Лариса Володимирівна кандидат філософських наук, доцент доцент larysa.bronnikova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Ляпіна Людмила Анатоліївна кандидат політичних наук, доцент доцент ludmila.lyapina@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Фесенко Артур Михайлович кандидат історичних наук, доцент заступник декана, доцент artur.fesenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-52
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Калашнікова Людмила Володимирівна кандидат соціологічних наук, доцент доцент ludmila.kalashnikova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Рожанська Наталя Володимирівна кандидат соціологічних наук, доцент доцент natalya.rojanska@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Іванова Ірина Федорівна кандидат педагогічних наук, доцент доцент irina.ivanova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Бороденко Олег Віталійович кандидат філософських наук старший викладач oleg.borodenko@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Локтіонова Дінара Анатоліївна кандидат політичних наук старший викладач dinara.loktionova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Чорна Вікторія Олександрівна кандидат соціологічних наук старший викладач viktoria.chorna@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Бондарець Богдан Богданович викладач bogdan.bondarets@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Костельнюк Марина Михайлівна старший викладач maryna.kostelnyuk@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar

 

Події та оголошення


листопада
27
Розклад підготовчих курсів

Розклад підготовчих курсів (субота) Розклад підготовчих курсів (будні)

жовтня
23
Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу

  Шановні колеги! У рамках підтримки Руху відкритого доступу наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили пропонує Вам серію вебінарів від фахівців Scopus  та Web of Science, що відбудуться 23-25 жовтня 2018  Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого Доступу до …

Відкрито конкурс мобільності для студентів за програмою Еразмус + КА107 на другий семестр 2018-2019 навчального року в Університеті Кадісу, Іспанія

Студенти програми Erasmus + КА107 отримують стипендію для проходження навчання. Стипендія не покриває всі витрати студента, а являє собою лише економічну допомогу для оплати можливих витрат, пов’язаних з перебуванням за кордоном. Усі студенти, які бажають взяти участь у програмі мобільності, повинні принести до міжнародного …