Коваль Алла Анатоліївна


доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного та адміністративного права і процесу
юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

Коваль Алла Анатоліївна народилася 7 лютого 1982 року у місті Херсон.

В 2003 році закінчила Херсонський  юридичний інститут  Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»,  здобувши кваліфікацію юриста-спеціаліста, а у 2004 році – магістратуру Національного університету внутрішніх справ за цією ж спеціальністю, здобувши кваліфікацію магістра.

З 2003 по 2011 рік працювала слідчим слідчого відділу Білозерського районного відділу УМВС України в Херсонській області, інспектором відділу інспекції з особового складу Управління кадрового забезпечення УМВС України в Херсонській області, старшим викладачем кафедри кримінального процесу Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. Нагороджена відомчими почесними грамотами та нагородами МВС України.

З 2012 року і донині працює професором кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Є заступником декана юридичного факультету університету.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Техніка формування норм права: кримінально-процесуальний аспект» за  спеціальністю 12.00.09 (кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). У 2020 році за цією ж спеціальністю захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему «Теоретико-правові та праксеологічні засади забезпечення прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій». Цього ж року під науковим керівництвом Коваль А.А. захистила кандидатську дисертацію Кобак М.В. за темою «Реалізація засад кримінального провадження слідчим суддею».

Коваль А.А. має вчене звання професора кафедри конституційного та адміністративного права і процесу.

Напрямки наукової діяльності – проблеми кримінального процесу; забезпечення прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій; конституційні права людини та їх захист; забезпечення якісної підготовки юристів в умовах пандемії.

Є автором понад 100 наукових праць, навчально-методичних посібників, монографій.
Посилання на монографії.

Захист дисертації

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Техніка формування норм права: кримінально-процесуальний аспект» за  спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

2020 р. – захист докторської дисертації на тему: «Теоретико-правові та праксеологічні засади забезпечення прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» заспеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Наукові інтереси: забезпечення прав людини при проведенні слідчих та негласних слідчих дій.

Контакти:
Профіль у Google Академії
Alla.Koval@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90