Ярослава Василівна Мукатаєва


доцент кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
кандидат філологічних наук, доцент
Освіта та професійний шлях

В 1976 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка
Після закінчення університету працювала вчителем німецької мови в середніх навчальних закладах м. Миколаєва, У 1993 р. було присвоєно звання «Старший вчитель»,  у 1996 р. – «Вчитель-методист» та кваліфікацію вчитель вищої категорії.
З 1997 до 2014 рр. працювала викладачем, старшим викладачем на кафедрі німецької філології МДУ імені В.О.Сухомлинського та доцентом на кафедрі німецької філології і перекладу МНУ імені В.О. Сухомлинського.
З першого вересня 2014 р. працює доцентом на кафедрі теорії і практики перекладу з німецької мови ЧНУ імені Петра Могили.

 

Захист дисертації

2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, прагматичний та когнітивний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність  10.02.04 – германські мови) на засіданні спеціалізованої вченої ради  Харківському національному університеті імені В.К. Каразіна.

 

Звання

1993 р. –  присвоєно звання «Старший вчитель».

1996 р. – присвоєно звання «Вчитель-методист» та кваліфікацію вчитель вищої категорії.

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології та перекладу.

Наукові інтереси: лінгвостилістичний і лінгвокогнітивний аналіз художнього тексту

Google Scholar

Електронна адреса: jara53@meta.ua

Телефон: (0512) 76-92-70

Основні публікації

Монографія

Л. С. Піхтовнікова,  Я.  В. Мукатаєва  Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти  :   Х. : ХНУ імені  В. Н. Каразіна,    2017.  –   155с.

У фахових виданнях

 • Мукатаєва Я.В., Кирилюк С.В. Лінгвопрагматичний аналіз балад Й.В. Гете// Я.В. Мукатаєва, С.В. Кирилюк// Одеський лінгвістичний вісник. – випуск 2. – Одеса. – Фінікс, 2014. – С. 99 – 107.
 • Мукатаєва Я.В. Засоби вербалізації концепту «Природа» в німецьких та українських народних прикметах: семантико-когнітивний аспект/ Я. В. Мукатаєва // Новітня філологія – Миколаїв: ЧДУ, 2015. – випуск 50. – 366 с. – С. 34-40.
 • Мукатаєва Я.В. Інформаційний аспект когнітивного аналізу художнього тексту / Я. В. Мукатаєва // Новітня філологія. – ЧДУ імені Петра Могили. – випуск 51 – Миколаїв, 2016. – № С.158 – 165.
 • Мукатаєва Я.В. Методологія концептуального аналізу художнього тексту / Я. В. Мукатаєва // Новітня філологія – Миколаїв: ЧДУ, 2016. – випуск 51. – С. 152-158.
 • Мукатаєва Я.В. Різновиди чужої мови у романі Й. В. Гете «Страждання юного Вертера» / Я. В. Мукатаєва // Нова філологія. Вип. 68 – Запоріжжя : ЗНУ, 2016 – С 62 – 66.
 • До проблеми формування професійної компетентності у студентів спеціальності «Переклад»
 • Мукатаєва  Я.  В. Еволюція стилю німецького шванку – //  Я.  В.  Мукатаєва  //   Наукові

  записки. Серія Філологічні науки. – Випуск 164. – м. Кропивницький, 2018. – С. 32 – 37.

 •  Мукатаєва  Я.  В. Стилістика внутрішнього мовлення в оповіданнях Вольфганга Борхерта. //  Я.  В.  Мукатаєва  //   Новітня філологія. – Випуск 53. – Миколаїв, 2017. – С. 45 -50.
 • Мукатаєва  Я.  В. До проблеми формування професійної компетентності у студентів спеціальності “Переклад”. //  Я.  В.  Мукатаєва  //   Наукові праці. Том 293 –  Вип. 281 –  Серія «Педагогіка». – Миколаїв  : ЧНУ імені Петра Могили, 2017. –  С. 121 –  124.
 • Мукатаєва  Я.  В. Підготовка перекладачів в умовах інтеграції України в загальноєвропейський освітній простір. //  Я.  В.  Мукатаєва  //   Наукові праці. Том –    Вип.   Серія «Педагогіка»

  Миколаїв :  ЧНУ імені Петра Могили, 2018.

В інших виданнях

 • Мукатаєва Я.В. Лексичний рівень стилістики балади Й.В.Гете «Вільшаний король» та його відтворення в українському перекладі / Я. В. Мукатаєва  // Всеукраїнська науково-практична конференція «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2015: ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ:ГЛОБАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ» // Збірник тез – Том 6 – ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. = С. 50 – 52.
 • Мукатаєва Я.В. Прагмастилістичні особливості тексту реклами автомобілів та їх відтворення в перекладі / Я. В. Мукатаєва // Матеріали науково-практичної конференції «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» / Тези – Том 3. – ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. = С. 41 – 42.
 • Мукатаєва Я.В. Стилістичні особливості авторської та чужої мови в німецькомовній новелі / Я. В. Мукатаєва // Всеукраїнська науково-практична конференція «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2016: ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ГЛОБАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ» // Тези – ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. –  С. 87 – 89.
 • Мукатаєва Я.В. Проблема визначення притчі як жанру й типу тексту / Я. В. Мукатаєва // Матеріали науково-практичної конференції «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» / Тези  2. – ЧДУ ім. Петра Могили, 2016.  – С. 47 – 48.
 • Мукатаєва Я.В.  Стилістичні особливості авторської і чужої мови в німецькомовній новелі. – //  Я.  В.  Мукатаєва  //  Всеукраїнська науково-практична  конференція «МОГИЛЯНСЬКІ  ЧИТАННЯ —  2016»  //  Збірник  тез – ЧНУ  ім. Петра Могили, 2016. –  С.  20  –   22.
 • Мукатаєва Я.В. Стилістика невласне-прямої мови у новелах Т. Манна. //  Я.  В.  Мукатаєва  //  Матеріали науково-практичної  конференції  «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ  –  2017» –  Тези  – ЧНУ  ім. Петра Могил, 2017. –  С. 18  – 20.
 • Мукатаєва Я.В.  Мовні  засоби вираження ввічливості  у німецькомовних текстах  малої  прози – //  Я.  В.  Мукатаєва  //  Всеукраїнська науково-практична  конференція «МОГИЛЯНСКІ  ЧИТАННЯ —  2018»  //  Збірник  тез  – Том  – ЧНУ  ім. Петра Могил, 2017.

Події та оголошення


вересня
2
Стипендії для українців на міжнародну програму CANactions School ‘Creating Homes for Tomorrow’

Activating Urban Periphery in Eastern Europe Programme (ACT I UP) за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини надає 10 стипендій претендентам/кам з України на участь в освітній програмі CANactions School ‘Creating Homes for Tomorrow’. Стипендії покривають 75% вартості навчання (повної …

серпня
19
Запрошуємо на Holi Run Ukraine (Kyiv) – Кольоровий забіг

Стань волонтером найяскравішої події цієї осені! П’ятикілометровий забіг Holi Run – це різнобарв’я, дитяча радість та позитивне ставлення до життя. Це яскраве безумство, що перетворює біг в свято. Фестиваль фарб Холі не обмежується лише одним днем в році. Відкрито осінній …

серпня
18
Студенти 3 курсу українських університетів запрошуються на науково-дослідницьке стажування в Канаді в 2020 році!

Програма Mitacs Globalink Research Internship – це міжнародна ініціатива для іноземних студентів з України, Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, Німеччини, Мексики, Саудівської Аравії та Тунісу для дослідницького стажування в Канаді. З травня по вересень кожного року учасники, що пройшли відбір, …