Ольга Олексіївна Головньова-Коппа


Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили

 

Освіта та професійний шлях

У 2007 році закінчила факультет іноземної філології Миколаївського державного  університету імені В.О.Сухомлинського.

У 2009 році закінчила магістратуру ЧНУ імені Петра Могили.

У 2009 прийнято на роботу до ЧНУ імені Петра Могили на посаду провідного фахівця кафедри англійської філології.

З 2011 року переведена на посаду старшого лаборанта кафедри ТПП з англійської мови.

З 2012 року працює на посаді в.о.викладача кафедри ТПП з англійської мови.

2012-2015 рр. – навчання в денній аспірантурі ЧНУ імені Петра Могили за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство».

2016 – 2018 року – в.о. завідувача кафедрою ТПП з англійської мови.

З жовтня 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри ТПП з англійської мови.

Захист дисертації

2015 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Просодичні особливості ділових переговорів  в українській і англійській мовах (експериментально-фонетичне дослідження)» за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”)

Коло наукових інтересів: просодичні особливості ділових переговорів, фоностилістика.

Навчальні курси:

 • «Теоретична та порівняльна фонетика української та англійської мов»;
 • «Машинний переклад»;
 • «Практичний курс усного та письмового перекладу»;
 • «Ділова англійська мова»

 

Контакти:

Електронна пошта: yaniolga@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-87

Основні наукові та методичні публікації

 1. Golovneva Olga. The notion intonation from ancient times to nowadays /Olga Golovneva// Новітня філологія № 45 – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – С. 60-67.
 2. Головньова О.О. Історико-теоретичний аналіз поняття інтонація / О.О.Головньова//Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 211.Т.223.Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – С. 16-19.
 3. Головнева О.А. Понятие языкового этикета делового общения / О.А.Головнева//Профильное и профессиональное образование в условиях современного поликультурного пространства: Материалы Международной научно-практической конференции. Челябинск, декабрь 2013. Челябинск: РАНХиГС, Челябинский филиал, 2013. – С. 128-131.
 4. Головнева О.А. Анализ понятий просодика и интонация / О.А.Головнева// Русская речевая культура и текст: материалы VIII Международной научной конференции (17-18 апреля 2014 г.) /Под общей редакцией проф. Н.С.Болотновой. Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2014. – С. 276-281.
 5. Головньова-Коппа О.О.Просодичні особливості медіального етапу ділових переговорів в англійській і українські мовах./О.О.Головньова-Коппа. Наукові праці. Філологія.Мовознавство. Том 272, 260. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 206. – С. 31-34.
 6. Головньова-Коппа О.О., Максимців М.В. Стилістичні особливості іллокутивних-перлокутивних актів мовлення у романі «Соловей! Крістіан Ганни і відтворення їх у перекладі./ О.О.Головньова-Коппа. М.В.Максимців М.В.Новітня філологія № 52. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили,174. С.155-166.
 7. Головньова-Коппа О.О. Просодичні особливості початкового етапу ділових переговорів в українській і англійській мовах./О.О.Головньова-Коппа. Одеський лінгвістичний вісник №9, том 3. 2017.Одеса, 2017. – С.3-7.
 8. Головнова-Коппа О.О., Бондаренко О.О. Автор художнього тексту і перекладач – проблема взаємодії двох творчих особистостей. Тези. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література у полікультурному просторі» м. Львів. 2018.Наукова філологічна організація «Логос».-С.36-38.
 9. Головньова-Коппа О.О.Шабан А.І. Проблеми перекладу художніх текстів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Таврійські філологічні гаукові читання. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. м.Київ. 2018 р. – С. 152-155.
 10. Holovneva-Koppa O.O. Просодичні особливості ділових переговорів в українській та англійській мовах. International scientific-practical conference. Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches. Sulkhan-Saba orbeliani teaching university faculty of humanities. Tbilisi -2018.

 

 

Події та оголошення


листопада
25
Запрошуємо на психологічну трансформаційну гру «Подорож до щастя»

Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню запрошує викладачів та усіх співробітників ЧНУ імені Петра Могили на психологічну трансформаційну гру “Подорож до щастя”. Гра відбудеться  25 листопада 2020 року о 12:30  в аудиторії 10-109.

листопада
12
Міжнародний воркшоп ICT&ES-2020 у ЧНУ імені Петра Могили

12 листопада в ЧНУ імені Петра Могили відбудеться 2-й міжнародний воркшоп Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICT&ES-2020) з питань інформаційно-комунікаційних технологій та вбудованих систем. Захід проводиться Факультетом комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили. Мета ICT&ES – створити платформу для публікації …

листопада
11
Запрошуємо на відкриту лекцію від IT компанії FluidWeb Team

11 листопада 2020 року о 14,00 відбудеться відкрита  лекція від IT компанії FluidWeb Team. Компанія FluidWeb Team запрошує студентів факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили на онлайн лекцію на тему: «Кар’єра IT спеціаліста. Актуальні  технології та тренди в  IT». Приєднатися …