Звіт діяльності СНТ за 2022/2023 роки


 1.  10 листопада 2022 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Могилянські читання – 2022: Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі».

Метою конференції було надати можливість молодим вченим презентувати результати правових досліджень.

Студенти юридичного факультету взяли активну участь у її роботі в рамках наступних секцій:

 1. Теорія, історія, філософія права.
 2. Публічне право. Права людини та їх захист.
 3. Проблеми теорії та практики приватного права в Україні.

Сертифікати

 1. 23 березня 2023 року відбулося засідання Студентського наукового товариства на тему: «Права людини в сучасних умовах: практичні аспекти».

Самойленко Марія представила свою доповідь на тему: «Імплементація європейських стандартів реалізації права особи на трансплантацію органів в Україні»;

Доній Аліна – «Права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання: теоретико-правові засади»;

Поважна Валерія – «Право володіння,  користування і розпорядження власністю у сучасних умовах»;

Мельниченко Дар’я – «Права внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану».

 1. Студентки 3-го курсу юридичного факультету ЧНУ ім. Петра Могили Журавська Аліна та Самойленко Марія стали переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право».

Науковими керівниками дівчат були: кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та теорії держави і права Валецька Оксана Валеріївна та кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Каплій Олена Володимирівна.

Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

Пишаємося нашими студентами та дякуємо викладачам за те, що допомагають розвивати науковий потенціал !

 1. 27 квітня 2023 було проведено засідання Студентського наукового товариства. Предметом обговорення стала тема: «Державний суверенітет: теорія і практика реалізації сьогодні». Під час зум-зустрічі студенти презентували свої наукові доробки:

Мельниченко Дар’я – на тему: «Державний суверенітет: внутрішній і зовнішній»;

Черепухін Максим – «Державний суверенітет у інформативному просторі»;

Анастасія Мусіна – «Військовий суверенітет держави в добу глобалізації»;

Поважна Валерія – «Інформаційний аспект в умовах воєнного часу».

 1. 28 квітня 2023 року на юридичному факультеті ЧНУ імені П. Могили пройшли щорічні IX Юридичні Могилянські читання – постійна Всеукраїнська науково-практична конференція.

Метою конференції була презентація результатів правових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів та наукової громадськості. У роботі конференції взяли участь і гості з інших вищих навчальних закладів, і юристи-практики, і стейкхолдери.

У рамках конференції працювали секції публічного і приватного права, теорії, історії, філософії, соціології права, юридичної психології та порівняльного правознавства.

 1. 18 травня 2023 відбулося засідання Студентського наукового товариства. У рамках теми зустрічі «Перспективи відбудови України після перемоги: політико-правові аспекти» студенти представили свої наукові доповіді:

Самойленко Марія – на тему: «Обов’язок держави сприяти дотриманню прав людини у сфері бізнесу під час воєнного стану в Україні»;

Поважна Валерія – «Аспекти відбудови країни у післявоєнний період»;

Черепухін Максим – «Політичні аспекти відновлення країни».

 1. 8 червня 2023 року студенти юридичного факультету взяли участь у засіданні Студентського наукового товариства, присвяченого темі: «Сучасні проблеми міжнародного права. Міжнародні інституції».

Поважна Валерія виступила з доповіддю «Діяльність Європейського суду з прав людини під час війни»;

Самойленко Марія – «Міжнародні кримінальні судові установи».

 1. Протягом 15-18 червня 2023 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили проходила ХVII Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2023: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі».

У межах конференції працювали українські за зарубіжні науковці за 14 тематичними напрямами.

Викладачі та студенти юридичного факультету ЧНУ ім. П. Могили взяли активну участь у заході в рамках секції «Актуальні проблеми юриспруденції».

Програма форуму

Не дивлячись на складні часи, ми намагаємось активно розвивати науку, залучаючи молоде покоління.