Редакційно-видавничий відділ


Редакційно-видавничий відділ ЧНУ імені Петра Могили розпочав свою діяльність у 1997 році як структурний підрозділ новоствореного вищого навчального закладу освіти – Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Видавничий відділ внесено до державного реєстру України видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції.

 

У першу чергу, було розроблено Положення про госпрозрахункову діяльність редакційно-видавничого відділу згідно з чинним Положенням про вищі навчальні заклади. Це Положення надало можливість на власній виробничій базі друкувати високоякісну продукцію. За сприяння ректорату, планово-економічного відділу, бухгалтерії Положення регламентувало діяльність нашого видавництва: матеріально-технічну базу, оплату, весь комплекс видавничих робіт. Зараз діяльність відділу регламентується Положенням про редакційно-видавничий відділ видавництва ЧНУ.

Перші роки становлення для тих, хто створював наш відділ (Вадим Кобзар, Наталія Молодих), були дуже важкими. Проте, завдяки підтримці з боку Києво-Могилянської академії, Миколаївської облдержадміністрації, ректора, проректорів, у відносно короткий термін відділ став потужним підрозділом навчального закладу нового типу, якому були довірені найскладніші види друкарської продукції.

Зараз матеріально-технічна база РВВ включає 4 комп’ютери, які з’єднані в локальну мережу із виходом в Інтернет, 2 лазерні принтери та 1 струминний кольоровий плотер для роздруківки великоформатних аркушів, сучасний сканер; наша типографія оснащена двома різографами, наявні ниткошвейна машина, паперорізальна машина, біндер для склеювання книг, ламінатор, автоматичний прес для тиснення.

Усі члени колективу володіють відповідними професійними вміннями та навичками. Колектив РВВ здійснює свою продуктивну діяльність у дружній співпраці з професорсько-викладацьким складом університету, науковцями, студентами, майстрами художнього слова. Відділ став справжнім інформаційним осередком навчального, наукового та суспільного життя університету.

Стратегічне спрямування діяльності редакційно-видавничого відділу – видавництво наукової, науково-популярної, навчально-методичної літератури та періодичних наукових журналів. Щорічно відділ видає понад 250 найменувань тільки книжкової продукції.

Університетський періодичний науково-методичний журнал «Наукові праці» внесено до переліку науково-фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за вісьмома напрямами: історичні науки, екологія, економічні науки, техногенна безпека, політичні науки, філологія, педагогічні науки, комп’ютерні технології. Журнал «Наукові праці» внесено до Державного реєстру друкованого засобу масової інформації за номером № 5817, серія КВ.

У 2009-2010 рр. було впроваджено видавництво нових сучасних наукових видань, спрямованих на задоволення вимог сьогодення та сприяння навчальному процесу й науково-аналітичній діяльності, – «Історичний архів» та «Чорноморський літопис».

Варто зазначити, що статті у вищезгаданих періодичних виданнях публікуються не лише державною українською мовою, а й іноземними (російською, польською, англійською, німецькою, французькою).

У періодичному молодіжному науковому журналі «Студентські наукові студії» можуть публікуватися роботи бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Наші періодичні журнали мають міжнародні номери періодичних видань ISSN (Міжнародна агенція, Франція):

 • ISSN 1609-7742 – науково-методичний журнал «Наукові праці»;
 • ISSN 1609-8099 – молодіжний науковий журнал «Студентські наукові студії»;
 • ISSN 1811-4938 – бібліографічна серія;
 • ISSN 1811-492Х – методична серія.

Наш редакційно-видавничий центр є виконавцем замовлень: Міністерства освіти і науки України; Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України; Української академії політичних наук; Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України; Інституту історії України НАН України, Інституту української історіографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України, Миколаївської облдержадміністрації; Миколаївського центру політичних досліджень; НАУ «Харківський авіаційний інститут» та ін.

Редакційно-видавничий відділ ЧНУ імені Петра Могили:

 • сприяє видавництву навчально-методичної літератури з грифом Міністерства освіти і науки України;
 • надає книжковій продукції номери ISBN;
 • надає власній періодичній продукції номери ISSN;
 • формує електронну версію видання;
 • виконує обов’язкову розсилку книжок за переліками ВАК України та ISBN;
 • розміщує інформацію про власну продукцію в провідних каталогах видань України;
 • надає можливість науковцям публікувати статті у фахових журналах, які включені до переліку ВАК України;
 • оформляє повний перелік послуг за бібліографічним описом видання.

Відділ видає: монографії, брошури; підручники, навчальні посібники; автореферати дисертацій; журнали, збірники наукових праць; художню літературу; публіцистику, а також каталоги, бюлетені, листівки та бланки.

Ми виконуємо повний цикл видавничих та поліграфічних послуг, якісне літературне та технічне редагування, комп’ютерну верстку, макетування, сканування, тиражування та брошурування книжок, палітурні роботи, виготовлення бланкової продукції та візитних карток. Висококваліфіковані комп’ютерники можуть навіть розробляти фірмовий стиль (логотип, фірмовий знак та ін.), дизайн обкладинки книги, журналу, а також створювати електронні сторінки для Інтернет-сайту.

За час існування відділу його працівники набули такої кваліфікації, а отже, і популярності, що нашими послугами користуються науковці інших вузів, письменники, поети, журналісти, композитори: професори В. Шкварець, С. Пронь, В.Євдокимов, доцент Л. Цимбал, письменник А. Маляров, поет В. Бойченко, композитори О.Шпачинський, О. Іванов та багато інших.

Видавнича продукція редакційного відділу користується великим попитом серед населення. Щорічно найкращі книги нашого видавництва ми презентуємо на районних та обласних виставках. Великим досягненням нашої видавничої справи була участь у Міжнародному конкурсі молодих митців у Франції, де книга С.М.Леонової «Відродження забутого мистецтва: українське різьблення по кістці та рогу» посіла третє місце.

Керівник відділу: Анастасія Дмитрівна Іщенко.

Контактна інформація:

1-004
(0512) 76-55-81