Редакційно-видавничий відділ - ЧНУ iм. Петра Могили

Редакційно-видавничий відділ


Редакційно-видавничий відділ Чорноморського національного університету імені Петра Могили розпочав свою діяльність у 1997 році як структурний підрозділ новоствореного вищого навчального закладу освіти Українського Причорномор’я – Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Видавничий відділ внесено до державного реєстру України видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції.
В першу чергу, було розроблено Положення про госпрозрахункову діяльність редакційно-видавничого відділу згідно з діючим Положенням про вищі навчальні заклади. Це Положення сприяло можливості на власні виробничій базі друкувати високоякісну продукцію. За сприяння ректорату, планово-економічного відділу, бухгалтерії Положення регламентувало діяльність нашого видавництва: матеріально-технічну базу, оплату, весь комплекс видавничих робіт.

 

Людмила Миколаївна Чорна
начальник відділу

chdu-1

Перші роки становлення для тих, хто створював наш відділ (Вадим Кобзар, Наталія Молодих), були дуже важкими: слабка матеріально-технічна база, відсутність висококваліфікованих комп’ютерних верстальників, редакторів, робітників типографії, недостатність комерційних замовлень, від чого залежала заробітна плата робітників. Доводилося приймати молодих спеціалістів без практики, без досвіду, їх треба було навчати й одночасно вимагати від них кваліфікованої роботи. Але наше становлення було неможливим без розуміння, підтримки і допомоги з боку Києво-Могилянської академії, Миколаївської облдержадміністрації, ректора, проректорів. Завдяки цій допомозі у відносно короткий строк відділ став потужним підрозділом навчального закладу нового типу, якому були довірені найскладніші види друкарської продукції. Цей період був насичений роботою, напруженим ритмом,ентузіазмом та великими планами на майбутнє.

Зараз відділ нараховує 4 комп’ютери, що з’єднані в локальну мережу із виходом в Інтернет, 2 лазерні принтери та 1 струминний кольоровий плотер для роздруківки великоформатних аркушів, сучасний сканер; наша типографія оснащена двома ризографами, наявні ниткошвейка, папірорізальна машина, біндер для склеювання книг, ламінатор, автоматичний прес для тиснення.
На сьогодні до складу колективу РВВ на чолі з керівником Л. М. Чорною входять 9 співробітників: 3 редактори (Авраменко О., Сільман К., Куришко С., Рябова Ю.), 3 верстальники (Шевчук М., Безверха О., Новосадовська О.), друківник Полівцова О., палітурник Шаповалова Ю. Усі члени колективу володіють відповідними професійними уміннями та навичками, віддаючи свої сили улюбленій справі. Колектив РВВ здійснює свою продуктивну діяльність у дружній співпраці з професорсько-викладацьким складом університету, науковцями, студентами, майстрами художнього слова, завжди надаючи їм своєчасну кваліфіковану допомогу. Відділ став справжнім інформаційним осередком навчального, наукового та суспільного життя університету.
Стратегічне спрямування діяльності редакційно-видавничого відділу – видавництво наукової, науково-популярної, навчально-методичної літератури та періодичних наукових журналів. Щорічно відділ видає понад 250 найменувань тільки книжкової продукції.
Університетський періодичний науково-методичний журнал «Наукові праці» внесено до переліку науково-фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за вісьмома напрямками: історичні науки, екологія, економічні науки, техногенна безпека, політичні науки, філологія, педагогічні науки, комп’ютерні технології. Журнал «Наукові праці» внесено до Державного реєстру друкованого засобу масової інформації за номером № 5817, серія КВ.
У 2009-2010 рр. було впроваджено видавництво нових сучасних наукових видань з історичним підтекстом, спрямованих на задоволення вимог сьогодення та сприяння навчальному процесу й науково-аналітичній діяльності, – «Історичний архів» та «Чорноморський літопис».
Слід зазначити, що статті у вищезгаданих періодичних виданнях публікуються не лише державною українською мовою, а й іноземними (російською, польською, англійською, німецькою, французькою).
У періодичному молодіжному науковому журналі «Студентські наукові студії» можуть публікуватися роботи студентів бакалаврату, магістеріуму та аспірантів.
Наші періодичні журнали мають міжнародні номери періодичних видань ISSN (Міжнародна агенція, Франція):

 • ISSN 1609-7742 – науково-методичний журнал «Наукові праці»;
 • ISSN 1609-8099 – молодіжний науковий журнал «Студентські наукові студії»;
 • ISSN 1811-4938 – біобібліографічна серія;
 • ISSN 1811-492Х – методична серія.

Наш редакційно-видавничий центр є виконавцем замовлень: Міністерства освіти і науки України; Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України; Української академії політичних наук; Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; Інституту історії України НАН України, Інституту української історіографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Миколаївської облдержадміністрації; Миколаївського центру політичних досліджень; НАУ «Харківський авіаційний інститут» та ін.
Редакційно-видавничий відділ ЧДУ імені Петра Могили:

 • сприяє видавництву навчально-методичної літератури з грифом Міністерства освіти і науки України;
 • надає книжковій продукції номери ISBN;
 • надає власній періодичній продукції номери ISSN;
 • формує електронну версію видання;
 • виконує обов’язкову розсилку книжок за переліками ВАК України та ISBN;
 • розміщує інформацію про власну продукцію в провідних каталогах видань України;
 • надає можливість науковцям публікувати статті у фахових журналах, які включені до переліку ВАК України;
 • оформляє повний перелік послуг за бібліографічним описом видання.

Відділ видає: монографії, брошури; підручники, навчальні посібники; автореферати дисертацій; журнали, збірники наукових праць; художню літературу; публіцистику, а також каталоги, бюлетені, листівки та бланки.
Ми виконуємо замкнутий цикл видавничих та поліграфічних послуг, якісне літературне та технічне редагування, комп’ютерну верстку, макетування, сканування, тиражування та брошурування книжок, палітурні роботи, виготовлення бланкової продукції та візитних карток. Висококваліфіковані комп’ютерники можуть навіть розробляти фірмовий стиль (логотип, фірмовий знак та ін.), дизайн обкладинки книги, журналу, а також створювати електронні сторінки для Інтернет-сайту.
За час існування відділу його працівники набули такої кваліфікації, а отже, і популярності, що нашими послугами користуються науковці інших вузів, письменники, поети, журналісти, композитори: професори В. П. Шкварець, С. В. Пронь, В. Д. Євдокимов, доцент Л. М. Цимбал, письменник Анатолій Маляров, поет Валерій Бойченко, композитори Омелян Шпачинський, Олександр Іванов та багато інших.
Видавнича продукція редакційного відділу користується великим попитом серед населення. Щорічно найкращі книги нашого видавництва презентуються на районних та обласних виставках. Великим досягненням нашої видавничої справи була участь у Міжнародному конкурсі молодих митців у Франції, де книга С. М. Леонової «Відродження забутого мистецтва: українське різьблення по кістці та рогу» зайняла третє місце.

Контактна інформація:
тел. 76-55-81,
каб. 1-004

Події та оголошення


квітня
21
Наукова конференція “Слов’янські студії”

21–22 квітня 2017 року на базі кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбудеться ІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії», присвячена 150-річчю заснування Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова.

червня
8
Ольвійський форум-2017!

Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Ольвійський форум-2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», яка відбудеться 8-11 червня 2017 р. (м. Миколаїв, с.м.т. Коблеве, Україна).

квітня
10
Кінопоказ стрічки “Жінки Майдану”

О 15.30 у ЧНУ ім. Петра Могили відбудеться кінопоказ стрічки “Жінки Майдану”. Документальний фільм “Жінки Майдану” присвячено ролі жінок у творенні Революції Гідності, майбутніх подій в Україні.