Мотиваційний лист: ключові поради та вимоги


Мотиваційний лист є важливим документом при вступі до закладу вищої освіти. Це ваша можливість продемонструвати унікальні риси, здібності та мотивацію, які роблять вас найкращим кандидатом на обрану освітню програму. Нижче подані ключові поради та вимоги щодо оформлення мотиваційного листа, які допоможуть вам скласти успішний документ і справити позитивне враження на приймальну комісію.

Вимоги до мотиваційних листів

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

  • лаконічність змісту. Короткий виклад думок і використання меншої кількості слів заощадить час члена приймальної комісії. Намагайтеся наводити лише важливі деталі, факти, цифри;
  • чітка структура викладу інформації. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен із яких має містити певну концепцію;
  • беземоційність. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути дотримуватися стриманості, розважливості, серйозності та практичності;
  • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
  • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Структура мотиваційного листа

Структура мотиваційного листа повинна містити умовну «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапкою» називається частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону). Ця інформація розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Леоніде Павловичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та / або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета та причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині слід коротко пояснити, чому абітурієнт обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку й зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про Ваше зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме Вас цікавить в обраній освітній програмі та професії, ким Ви себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що усвідомлюєте, яку освітню програму обираєте, яку професію хочете здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику варто описати:

  • свої здобутки, які стануть в нагоді для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);
  • здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
  • хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою тощо.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися та вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Детальніше про вимоги можна дізнатися за посиланням