Миколаївське відділення Інституту історії України НАН при ЧНУ імені Петра Могили


 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, ауд. 3-107

телефон: (0512) 76-55-57

1_1

Завідувач відділення: Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили.

Заступник завідувача відділення: Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ імені Петра Могили.

Секретар: Шевченко Наталія Володимирівна – зав. кабінету історії, викладач кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили.

 

Члени відділення:

Гайдай Ольга Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили.

Іовчева Аліна Михайлівна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри історії, начальник відділу міжнародних зв’язків ЧНУ імені Петра Могили.

Левченко Лариса Леонідівна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили, директор Державного архіву Миколаївської області.

Міронова Ірина Сергіївна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили.

Морозова Ольга Станіславівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили.

Тригуб Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ імені Петра Могили.

Шевченко Наталія Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили.

Шкірчак Катерина Петрівна – викладач кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили.

1_2

Миколаївське відділення Інституту історії України НАН України діє як структурний підрозділ Чорноморського національного університету імені Петра Могили. При роботі керується Положенням про Миколаївське відділення Інституту історії України Національної Академії Наук України та угодою про співпрацю між Інститутом історії України НАН України і Чорноморським державним університетом імені Петра Могили від 11.02.2010.

Попередниками Миколаївського відділення були: «Регіональний центр Інституту історії НАН України з проблем Нижнього Подніпров’я і Побужжя» (керівник – д.і.н., професор П.М. Тригуб), що діяв в ЧДУ імені П. Могили з 1996 по 2012 рр. та «Відділ дослідження голодоморів ХХ століття на Миколаївщині» (керівник – д.і.н., професор Ю.В. Котляр), що діяв в ЧДУ імені П. Могили з 2007 по 2010 рр.

Метою діяльності відділення є історична евристика та едиція (пошук науково-вартісних історичних документів, їх наукове опрацювання, підготовка до публікації та видання), дослідження історії Чорноморського регіону з найдавніших часів до сьогодення та актуальних проблем історії України.

Основні напрями діяльності:

 • опрацювання наукових проблем, пов’язаних із вивченням різних аспектів історії Чорноморського регіону;

 • дослідження історії селянського повстанського руху;

 • вивчення історії козацтва Півдня України;

 • аналіз історії тоталітарних режимів;

 • дослідження історії поштових установ України;

 • вивчення сакральної історії населених пунктів Півдня України;

 • розробка навчальних програм і університетських лекційних спецкурсів;

 • організація наукових конференцій та семінарів;

 • співпраця з українськими та зарубіжними науковими установами та університетами;

 • формування наукової бібліотеки й архіву відділення.

 

Друковані органи: «Чорноморський літопис»

Миколаївське відділення Інституту історії України НАН України було ініціатором проведення та організатором ряду міжнародних конференцій та симпозіумів:

 • «Українська діаспора: діяльність, джерела та дослідження» (11-15 червня 2010 р.);

 • «Діяльність архівних установ по дослідженню та публікації писемних джерел з історії України, міжнародних відносин та всесвітньої історії» (11-15 червня 2011 р.);

 • «Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, етнологія, екологія, економіка, політика, право», присвячена пам’яті В.Н. Станко (1937-2008), видатного археолога, історика, етнолога, доктора історичних наук, професора (6-10 червня 2012 р.);

 • «Історія України ХХ століття в сучасній закордонній історіографії» (23-24 травня 2013 р.);

 • «Соціально-економічний розвиток колишніх територій Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст.» (3-6 квітня 2014 р.);

 • «Роль особистості в історії» До 100-річчя з дня народження П. Т. Тронька, доктора історичних наук, професора, академіка НАН України, Героя України (3-6 червня 2015 р.);

 • «Українська державність: історичний, краєзнавчий і міжнародний аспекти» (До 25-ї річниці незалежності України)» (9-12 червня 2016 р.)

 

 

q7qUOpAPPWI

Додаткова інформація

Події