Марцінковський Ігор Богданович


кандидат медичних наук, доцент кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, голова Громадської організації «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини».

Марцінковський

Освіта та професійний шлях 

З 1980 р. по 1986 р. навчався на лікувальному факультеті Івано-Франківського державного медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1986 по 1987 рр. – лікар-інтерн Житомирської міської лікарні № 2. Упродовж 1987–1990 рр. працював лікарем-кардіологом кардіологічного відділення для хворих інфарктом міокарда Житомирської міської лікарні № 1. У 1987 та 1988 рр. надавав медичну допомогу мешканцям сіл і селищ, які потерпіли від аварії на Чорнобильській АЕС. З 1990 по 1992 рр. навчався в клінічній ординатурі Українського науково-дослідного інституту кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска. З 1992 по1994 рр. – молодший науковий співробітник відділення аритмій серця Українського НДІ ім. академіка М. Д. Стражеска. У 1994–1996 рр. працював лікарем-кардіологом кардіохірургічного відділення Миколаївської міської лікарні № 3. З 1996 по 2008 рр. був завідувачем кардіологічним, загальнотерапевтичим відділеннями Миколаївського морського медичного центру Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт». З 2008 р. і дотепер працює доцентом кафедри «Теоретичних основ олімпійського та професійного спорту» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 

Захист дисертацій

1994 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Стан провідникової системи серця і структурно-функціональних параметрів передсердь і шлуночків у хворих з фібриляцією-тріпотінням передсердь вагусного ґенезу і обґрунтування диференційованої антиаритмічної терапії боннекором» за спеціальністю 14.00.06 – Кардіологія в Українському науково-дослідному інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска.

 

Вчені звання

2013 р. – доцент кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту.

 

Нагороди та особисті відзнаки

2016 р. – лауреат Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка.

2014 р. – лауреат Миколаївської обласної культурологічної премії ім. Миколи Аркаса в номінації «Просвітницька діяльність».

2003 р. – лист-подяка Міністерства транспорту України.

2012 р.. – нагрудна відзнака «За заслуги перед українським народом» ІІ ступеня Народного Руху України.

2013 р. – медаль «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

2014 р. – медаль «За вірність заповітам Кобзаря» Українського фонду культури.

2014 р. – пам’ятна ювілейна медаль «До 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка» Миколаївської обласної державної адміністрації.

2014 р. – нагрудний знак «Знання, душу, серце – людям» Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання громадян «Країна».

2015 р. – почесна грамота Виконкому Миколаївської міської ради.

 

Міжнародна діяльність

У 1991 р. стажувався в Каунаській медичній академії у Литовській Республіці. Має публікації в наукових виданнях у США, Франції, Італії, Литві, Молдові, Білорусі, Польщі, Киргизстані, Російській Федерації.

 

Громадська діяльність

З 1989 р. член Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, з 2010 р. – голова Громадської організації «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини». З 2012 р. – член Національної спілки журналістів України.

 

Сфери наукових інтересів: клінічна медицина (аритмологія, фізіологія серця, тестування ефективності медикаментозної терапії), спортивна медицина, історія медицини, краєзнавче шевченкознавство, історичне та літературне краєзнавство.

 

Електронна адреса:

ihor.martsynovskyy@chmnu.edu.ua

 

Наукові публікації

Автор і упорядник більше 500 одноосібних та колективних праць, з них близько 250 наукових (зокрема, 3 монографії, 1 підручник, 5 навчальних посібників, у тому числі 3 із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 1 методична рекомендація), статей в енциклопедіях. Серед них:

 • Марцінковський І. Б., Білинський Є. О. Основи черезстравохідної електрокардіостимуляції. – Львів: ТзОВ «Параграф», 1999. – 148 с.
 • Марцінковський І. Б. Основи медичних знань (курс лекцій і методичних рекомендацій до практичних занять) : навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2012. – 200 с.
 • Марцінковський І. Б. Методи дослідження у лікарському контролі спортсменів і фізкультурників : навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2014. – 354 с.
 • Марцінковський І. Б. Гігієна фізичного виховання і спорту : курс лекцій і методичних рекомендацій до практичних занять : навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2015. – 328 с.
 • Марцінковський І. Б. Спортивний масаж (курс лекцій і методичних рекомендацій до практичних занять і лабораторних робіт) : навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2017. – 320 с.
 • Марцінковський І. Б., Трушляков Є. І., Яцунський О. С. Основи гігієни у спортивній діяльності : підручник. – Миколаїв: НУК, 2016. – 372 с.
 • Марцінковський І. Б. Історико-медичне дослідження стану здоров’я та причини смерті Т. Г. Шевченка у контексті розвитку медичної науки ХІХ – ХХІ століть : монографія. – Миколаїв: НУК, 2014. – 296 с.
 • Марцінковський І. Б. Суднобудівні, судноплавні та корабельні терміни у творчій спадщині Т. Шевченка / літ. ред. та передмова Валерія Бойченка. – Миколаїв: НУК, 2011. – 56 с.
 • Марцінковський І. Б. Миколаївський список забороненої поезії Тараса Шевченка. – Миколаїв: НУК, 2013. – ІХ, 56 с.
 • Марцінковський І. Б. Дещиця до шевченкіани Миколаївщини. – Миколаїв: НУК, 2013. – 348 с.
 • Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини / Редакційна колегія: І. Б. Марцінковський (голова), І. Ю. Береза, Т. В. Березовська, Л. П. Дудюк (заступник голови), В. М. Руссова, Л. В. Старовойт (заступник голови). – Миколаїв: НУК, 2014. – 564 с.
 • Старовойт Л., Марцінковський І., Мірошниченко О. Художня рецепція постаті Т. Г. Шевченка у творчості письменників Миколаївщини : навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 190 с.
 • Тарас Шевченко у приватному житті : збірник статей. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. – 280 с.
 • Шкварець В. П., Гузенко Ю. І., Марцінковський І. Б. Східна (Кримська) війна 1853 – 1856 рр.: український вимір / За ред. В. П. Шкварця : монографія. – Вид-во Шамрай, 2009. – 138 с.
 • Нестор Літописець (Нестор Малеча) Словничок Шевченкової мови / Слово до читача – І. Б. Марцінковського, Є. Г. Горбурова, К. Є. Горбурова. – Миколаїв: Вид-во Шамрай П. М., 2013. – 100 с.
 • Венгер М. Микола Коваль / Вступна стаття І. Марцінковського. – Миколаїв: Вид-во Шамрай П. М., 2014. – 112 с.
 • Живлюща сила Ємигії : літературна антологія Миколаївщини / гол. ред. В. І. Шуляр; укл. І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак, І. Б. Марцінковський, В. М. Руссова, Л. В. Старовойт. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 412 с.
 • Марцінковський І. Б. Хвороби та причини смерті видатних митців і науковців XVIII–XIX ст. // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2007. – С. 102 – 109.
 • Марцінковський І. Б. Медицина у творчості письменників і художників та імена літературних і міфологічних героїв у практиці лікаря // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2008. – С. 103 – 108.
 • Марцінковський І. Медичні аспекти життя, хвороба та причина смерті Зіновія-Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. Випуск 18. – К., 2009. – С. 155–158.
 • Марцінковський І. Б. Ретроспективна клінічна діагностика хвороби і причини смерті Григорія Потьомкіна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. – Миколаїв : МДУ, 2010. – Вип. 3.29 : Історичні науки. – С. 127 – 136.
 • Марцінковський І. Патологоанатомічні розтини померлих і бальзамування тіл у запорозьких козаків // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. Випуск 22. Ч. І. – К., 2013. – С. 215–218.
 • Марцінковський І. Перша нагрудна просвітянська відзнака та медаль до 110-ї річниці «Просвіти» Миколаївщини / Ігор Марцінковський // Нумізматика і фалеристика. – 2017. – № 2, квітень – червень. – С. 3 – 7.

Події та оголошення


серпня
24
Запрошуємо взяти участь у Марші вишиванок до Дня Незалежності України

24 серпня 2019 року з нагоди 28-ї річниці Незалежності України в Миколаєві відбудеться Марш вишиванок за участі міських громадських організацій. У програмі заходу: покладання квітів до пам’ятника Небесної сотні; урочисте проходження громади міста у вишиванках від пам’ятника Небесної сотні вулицями …

серпня
31
Чудова можливість від Startup Live Kyiv!

Startup Live Kyiv  надає можливість розвинути свій стартап та отримати підтримку менторів з усього світу! Разом із Startup Live Kyiv Ви матимете такі переваги: отримаєте підтримку, критику та заохочення від менторів з усього світу; представите і вдосконалити свою бізнес-ідею; знайдете …

вересня
2
Стипендії для українців на міжнародну програму CANactions School ‘Creating Homes for Tomorrow’

Activating Urban Periphery in Eastern Europe Programme (ACT I UP) за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини надає 10 стипендій претендентам/кам з України на участь в освітній програмі CANactions School ‘Creating Homes for Tomorrow’. Стипендії покривають 75% вартості навчання (повної …