Марцінковський Ігор Богданович


кандидат медичних наук, доцент кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, голова Громадської організації «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини».

Марцінковський

Освіта та професійний шлях 

З 1980 р. по 1986 р. навчався на лікувальному факультеті Івано-Франківського державного медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1986 по 1987 рр. – лікар-інтерн Житомирської міської лікарні № 2. Упродовж 1987–1990 рр. працював лікарем-кардіологом кардіологічного відділення для хворих інфарктом міокарда Житомирської міської лікарні № 1. У 1987 та 1988 рр. надавав медичну допомогу мешканцям сіл і селищ, які потерпіли від аварії на Чорнобильській АЕС. З 1990 по 1992 рр. навчався в клінічній ординатурі Українського науково-дослідного інституту кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска. З 1992 по1994 рр. – молодший науковий співробітник відділення аритмій серця Українського НДІ ім. академіка М. Д. Стражеска. У 1994–1996 рр. працював лікарем-кардіологом кардіохірургічного відділення Миколаївської міської лікарні № 3. З 1996 по 2008 рр. був завідувачем кардіологічним, загальнотерапевтичим відділеннями Миколаївського морського медичного центру Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт». З 2008 р. і дотепер працює доцентом кафедри «Теоретичних основ олімпійського та професійного спорту» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 

Захист дисертацій

1994 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Стан провідникової системи серця і структурно-функціональних параметрів передсердь і шлуночків у хворих з фібриляцією-тріпотінням передсердь вагусного ґенезу і обґрунтування диференційованої антиаритмічної терапії боннекором» за спеціальністю 14.00.06 – Кардіологія в Українському науково-дослідному інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска.

 

Вчені звання

2013 р. – доцент кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту.

 

Нагороди та особисті відзнаки

2016 р. – лауреат Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка.

2014 р. – лауреат Миколаївської обласної культурологічної премії ім. Миколи Аркаса в номінації «Просвітницька діяльність».

2003 р. – лист-подяка Міністерства транспорту України.

2012 р.. – нагрудна відзнака «За заслуги перед українським народом» ІІ ступеня Народного Руху України.

2013 р. – медаль «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

2014 р. – медаль «За вірність заповітам Кобзаря» Українського фонду культури.

2014 р. – пам’ятна ювілейна медаль «До 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка» Миколаївської обласної державної адміністрації.

2014 р. – нагрудний знак «Знання, душу, серце – людям» Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання громадян «Країна».

2015 р. – почесна грамота Виконкому Миколаївської міської ради.

 

Міжнародна діяльність

У 1991 р. стажувався в Каунаській медичній академії у Литовській Республіці. Має публікації в наукових виданнях у США, Франції, Італії, Литві, Молдові, Білорусі, Польщі, Киргизстані, Російській Федерації.

 

Громадська діяльність

З 1989 р. член Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, з 2010 р. – голова Громадської організації «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини». З 2012 р. – член Національної спілки журналістів України.

 

Сфери наукових інтересів: клінічна медицина (аритмологія, фізіологія серця, тестування ефективності медикаментозної терапії), спортивна медицина, історія медицини, краєзнавче шевченкознавство, історичне та літературне краєзнавство.

 

Електронна адреса:

ihor.martsynovskyy@chmnu.edu.ua

 

Наукові публікації

Автор і упорядник більше 500 одноосібних та колективних праць, з них близько 250 наукових (зокрема, 3 монографії, 1 підручник, 5 навчальних посібників, у тому числі 3 із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 1 методична рекомендація), статей в енциклопедіях. Серед них:

 • Марцінковський І. Б., Білинський Є. О. Основи черезстравохідної електрокардіостимуляції. – Львів: ТзОВ «Параграф», 1999. – 148 с.
 • Марцінковський І. Б. Основи медичних знань (курс лекцій і методичних рекомендацій до практичних занять) : навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2012. – 200 с.
 • Марцінковський І. Б. Методи дослідження у лікарському контролі спортсменів і фізкультурників : навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2014. – 354 с.
 • Марцінковський І. Б. Гігієна фізичного виховання і спорту : курс лекцій і методичних рекомендацій до практичних занять : навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2015. – 328 с.
 • Марцінковський І. Б. Спортивний масаж (курс лекцій і методичних рекомендацій до практичних занять і лабораторних робіт) : навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2017. – 320 с.
 • Марцінковський І. Б., Трушляков Є. І., Яцунський О. С. Основи гігієни у спортивній діяльності : підручник. – Миколаїв: НУК, 2016. – 372 с.
 • Марцінковський І. Б. Історико-медичне дослідження стану здоров’я та причини смерті Т. Г. Шевченка у контексті розвитку медичної науки ХІХ – ХХІ століть : монографія. – Миколаїв: НУК, 2014. – 296 с.
 • Марцінковський І. Б. Суднобудівні, судноплавні та корабельні терміни у творчій спадщині Т. Шевченка / літ. ред. та передмова Валерія Бойченка. – Миколаїв: НУК, 2011. – 56 с.
 • Марцінковський І. Б. Миколаївський список забороненої поезії Тараса Шевченка. – Миколаїв: НУК, 2013. – ІХ, 56 с.
 • Марцінковський І. Б. Дещиця до шевченкіани Миколаївщини. – Миколаїв: НУК, 2013. – 348 с.
 • Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини / Редакційна колегія: І. Б. Марцінковський (голова), І. Ю. Береза, Т. В. Березовська, Л. П. Дудюк (заступник голови), В. М. Руссова, Л. В. Старовойт (заступник голови). – Миколаїв: НУК, 2014. – 564 с.
 • Старовойт Л., Марцінковський І., Мірошниченко О. Художня рецепція постаті Т. Г. Шевченка у творчості письменників Миколаївщини : навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 190 с.
 • Тарас Шевченко у приватному житті : збірник статей. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. – 280 с.
 • Шкварець В. П., Гузенко Ю. І., Марцінковський І. Б. Східна (Кримська) війна 1853 – 1856 рр.: український вимір / За ред. В. П. Шкварця : монографія. – Вид-во Шамрай, 2009. – 138 с.
 • Нестор Літописець (Нестор Малеча) Словничок Шевченкової мови / Слово до читача – І. Б. Марцінковського, Є. Г. Горбурова, К. Є. Горбурова. – Миколаїв: Вид-во Шамрай П. М., 2013. – 100 с.
 • Венгер М. Микола Коваль / Вступна стаття І. Марцінковського. – Миколаїв: Вид-во Шамрай П. М., 2014. – 112 с.
 • Живлюща сила Ємигії : літературна антологія Миколаївщини / гол. ред. В. І. Шуляр; укл. І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак, І. Б. Марцінковський, В. М. Руссова, Л. В. Старовойт. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 412 с.
 • Марцінковський І. Б. Хвороби та причини смерті видатних митців і науковців XVIII–XIX ст. // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2007. – С. 102 – 109.
 • Марцінковський І. Б. Медицина у творчості письменників і художників та імена літературних і міфологічних героїв у практиці лікаря // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2008. – С. 103 – 108.
 • Марцінковський І. Медичні аспекти життя, хвороба та причина смерті Зіновія-Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. Випуск 18. – К., 2009. – С. 155–158.
 • Марцінковський І. Б. Ретроспективна клінічна діагностика хвороби і причини смерті Григорія Потьомкіна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. – Миколаїв : МДУ, 2010. – Вип. 3.29 : Історичні науки. – С. 127 – 136.
 • Марцінковський І. Патологоанатомічні розтини померлих і бальзамування тіл у запорозьких козаків // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. Випуск 22. Ч. І. – К., 2013. – С. 215–218.
 • Марцінковський І. Перша нагрудна просвітянська відзнака та медаль до 110-ї річниці «Просвіти» Миколаївщини / Ігор Марцінковський // Нумізматика і фалеристика. – 2017. – № 2, квітень – червень. – С. 3 – 7.

Події та оголошення


червня
10
Вебінар з природоохоронної тематики «Екологічний моніторинг заповідних територій Миколаївського Причорномор`я»

Чорноморський національний університет імені Петра Могили та ГО “Агентство регіонального розвитку “Причорномор’я” За участі Відкритого Університету Майдану, Південної філії Інституту національної пам’яті та Національного природного парку “Білобережжя Святослава” За підтримки Британської Ради в Україні Розпочинають проєкт соціальної дії Еко-Фест “Кінбурнcька …

червня
10
Приєднуйтесь до Міжнародної наукової конференції “Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору”

10-13 червня 2021 р. у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» відбудеться Міжнародна наукова конференція  «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору». Метою конференції є дослідження різних аспектів українсько-польських відносин, зокрема значення …

травня
25
Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили Запрошує на презентацію книги «Арабески и сны»

Шановні читачі! Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили Запрошує Вас на презентацію книги «Арабески и сны» Автор книги-літературознавець, викладач, докторант ЧНУ імені Петра Могили, лектор проекту «lectorium» від Наукової бібліотеки Олександра Філоненко Книга визнана найкращим літературним дебютом 2020 року XV …