Хмель Анастасія Олександрівна


Доцент (б.в.з.) кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
ЧНУ імені Петра Могили, кандидат історичних наук

Освіта та професійний шлях

У 2007 р. Хмель Анастасія Олександрівна прийнята на посаду завідувача кабінетом кафедри всесвітньої історії МДГУ імені Петра Могили, а у 2009 – вступила до аспірантури ЧДУ імені Петра Могили за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

З 1 вересня 2013 р. – старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ ім. Петра Могили.

З 1 вересня 2017 р. – в.о. доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ імені Петра Могили.

Не обмежується науково-педагогічною роботою в університеті. Є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація іспаністів України» та Товариства історії дипломатії та міжнародних відносин,  щорічно бере участь і виступає з доповідями на Конгресах іспаністів України, вдосконалює знання іноземних мов, зокрема іспанської, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Є авторам більше 50 публікацій (як тез конференцій так і наукових статей).

 

Захист дисертації

19 червня 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Дипломатичні відносини франкістської Іспанії з європейськими країнами (1939-1975 рр.)».

 

Нагороди

2014 р.нагороджена грамотою ЧДУ імені П. Могили.

2015 р. – нагороджена почесною Грамотою Міського голови (Ю.І. Гранатуров) «За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та значний особистий внесок у розвиток вищої освіти».

 

Коло наукових інтересів: зовнішня політика країн Європи, історія і зовнішня політика Іспанії з середини ХХ ст., проблеми міжнародної та європейської безпеки.

 

Участь у всеукраїнських і міжнародних проектах

 У червні 2014 р. – брала участь у Літній школі «Безпека в небезпеці» організованій Регіональним Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Дипломатичною Академією України при МЗС України (м. Київ).   Підтверджено відповідним сертифікатом.

19 березня 2015 р. – брала участь у семінарі для науково-педагогічних працівників, залучених до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, «Виклики європейській безпековій системі: регіональні конфлікти» (м. Київ). Підтверджено відповідним сертифікатом.

22 вересня – 5 жовтня 2015 р. (м. Миколаїв) – у якості тренера однієї з робочих груп студентів взяла участь в проекті-семінарі «Екологія та громадянське суспільство», який був реалізований за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів DAAD. Координаторами проекту виступили представник німецької служби академічного обміну DAAD Якоб Волощик та відділ міжнародних зв’язків ЧДУ ім. Петра Могили. Підтверджено сертифікатом.

 

Міжнародне стажування: В період з 4 лютого по 3 липня 2017 р. проходила науково-педагогічне стажування в місті Кадіс (Іспанія) за програмою Європейського Союзу Еразмус+.

 

Публікації

Навчальні посібники:

 1. Хмель А.О. Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи. 1944-2014 рр. Навчальний посібник / Анастасія Олександрівна Хмель. – Харків: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 396 с.

Рукопис дисертації

 1. Хмель А. О. Дипломатичні відносини франкістської Іспанії з Європейськими країнами (1939-1975 рр.): дис. на здобуття наукового ступеня кандидата істор. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Анастасія Олександрівна Хмель – Миколаїв, 2013. – 238 с.

Фахові видання:

 1. Хмель А.О. Іспанські події 1936 року та дипломатія Франції / А.О. Хмель // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 88. – Випуск 75. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С.85-88.
 2. Хмель А.О. Європейський напрям зовнішньої політики Іспанії в умовах внутрішньої політичної кризи 1931 – 1936 років / А.О. Хмель // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 120. – Випуск 107. Історія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С.70-74.
 3. Хмель А. О. Франсіско Франко: від солдата до голови держави (політичний портрет) / А. О. Хмель // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 140. – Вип. 127. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 72-77.
 4. Хмель А. О. Організація Об’єднаних Націй та «дипломатична ізоляція» Іспанії (1946 – 1950-і рр.) / А. О. Хмель // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 46. – С. 163-170.
 5. Хмель А.О. Збереження ідентичності іспанців (на прикладі діяльності дитячих будинків та шкіл СРСР після 1939 року) // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип.215. Т.227. Історія. – С.42-46.
 6. Хмель А.О. Історичний контекст європейських впливів на розвиток Миколаївщини / А.О. Хмель // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Вип. 251. Т.264. Історія. – С.105-110.
 7. Стєкольщикова А.В., Хмель А.О. Тенденції розвитку сепаратизму в Іспанії на початку ХХІ ст. / А.В. Стєкольщикова, А.О. Хмель // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Вип. 251. Т.264. Історія. – С.74-77.
 8. Хмель А. О. Біляєв Д. В. Вплив справи «Енріка Лексі» на італійсько-індійські відносини в 2012-2016 рр. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 261. Т.273. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 124 с. – С. 114-118.
 9. Хмель А. О. Біляєв Д. В. Вплив Іспанії на врегулювання конфліктів в регіоні ЛАКБ у 2000-2016 рр. // Емінак: науковий щоквартальник – 2016 – №2 (14) (квітень-червень). Т.3. – 111 с. – С.54-59.
 10. Хмель А.О. Стан та перспективи розвитку іспаністики в незалежній Україні // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Вип. 17. – 176 с. – С.168-178.
 11. Хмель А.О. Відносини Іспанії зі США в латиноамериканському регіоні на початку ХХІ ст. // Американська історія та політика: науковий журнал. – №2. – К., 2016. – 260 с. – С. 205-214.
 12. Хмель А.О. Позиція США щодо Вrexit (2016 – початок 2017 р.) // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. №3 (19) (липень-вересень). Т.3. С.106-111.
 13. Хмель А., Єрьоміна В. Євроскептицизм у зовнішній політиці Великої Британії на початку ХХІ століття. // Емінак: науковий щоквартальник. 2018. №1 (21) (січень-березень). Т.2. С.83-93.
 14. Хмель А., Біляєв Д. Місце безпекової сфери в італо-українських відносинах у 2011–2018 рр.// Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : М. С. Іванов (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 309. Вип. 297. – С. 71-77.
 15. Хмель А., Голубєв І. Нормативно-правові засади функціонування Співдружності Націй // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : М. С. Іванов (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 314. Вип. 302. С.83-90.

Закордонні публікації:

 1. Анастасия Хмель, Европоцентристская риторика Ф. Франко: истоки и аргументы, [w:] Historia III’. Częstochowskie spotkania młodych historyków, red. Norbert Morawiec, Tadeusz Srogosz, wyd. Taurus, Częstochowa-Radomsko 2013, s. 247-259.
 2. Хмель А. А. Нормативно-правовое обеспечение внешней политики Испании во время премьерства Мариано Рахоя / А.О. Хмель – [Электронный ресурс] –  Электронный научный журнал «Современное общество и власть» Декабрь, № 4(6), 2015.- Режим доступу: http://gmanagement.ru/index.php/ru/arxiv/06-2015r/265-khmel-062015
 3. Khmel A., Bilyayev D. Comparison of the Cyber security Capacities of Spain and Italy at the Present Stage //European Political and Law Discourse. Volume 5. Issue 2. 2018. Р.75-81.

 

Контакти:
Профіль у Google Академії
Телефон: (0512) 76-55-79
Електронна адреса: hmelnastia@ukr.net

 

Події та оголошення


травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут  

травня
15
Запрошуємо до участі у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища», яка відбудеться 15 травня 2020 року. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів …

червня
4
Конференція «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України»

Шановні колеги! 4 червня 2020 року в Чорноморський національний університет імені Петра Могили заплановано II Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України». З огляду на пандемію COVID-19 і оголошений …