Спеціальності - ЧНУ iм. Петра Могили

Спеціальності


Перелік спеціальностей по факультетах, за якими здійснюється підготовка фахівців  у ЧНУ ім. Петра Могили.

Інститут державного управління

073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування

 

Інститут філології

035 Філологія
6.020301 Журналістика

 

Медичний інститут

101 Екологія
222 Медицина
227 Фізична реабілітація
6.010203 Здоров’я людини

 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

032 Історія
035 Філологія
052 Політологія
054 Соціологія
055 Міжнародні відносини
071 Облік і аудит підприємницької діяльності
072 Фінанси і кредит
073 Менеджмент
076 Економіка та управляння підприємством
081 Право
101 Екологія
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
227 Фізична реабілітація
231 Соціальна робота

 

Факультет економічних наук

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа і страхування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
193 Геодезія та землеустрій

 

Факультет комп’ютерних наук

121 Інженерія програмного забезпечення
122 Інтелектуальні інформаційні системи
123 Комп’ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Факультет політичних наук

032 Історія та археологія
052 Політологія
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Факультет соціології

0301 Психологія
054 Соціологія
231 Соціальна робота

Факультет фізичного виховання та спорту

 

 

Юридичний факультет

081 Право

 

 

Події та оголошення


лютого
13
ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ!

Як відомо 23.01.2017 у дію вступив наказ Ректора, щодо зміни графіку навчання для збільшення великої перерви з 40 до 60 хв. Після чого Студентська колегія ЧНУ ім. Петра Могили отримала велику кількість скарг від студентів та декілька заяв, після чого …

лютого
15
Конференції «Інтелектуальні інформаційні системи – 2017»

15-17 лютого 2017 року у ЧНУ ім. Петра Могили відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: «Інтелектуальні інформаційні системи» за участю представників Херсонського національного технічного університету, Черкаського державного технологічного університету та ТОВ «ГлобалЛоджик-Україна».