Абітурієнтам про спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та про залученість студентів під час навчання у практичну й наукову діяльність, у міжнародні проєкти та всеукраїнські конкурси та олімпіади


Вітаємо шановні абітурієнти! Раді повідомити вам, що Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики навчає студентів за двома освітніми програмами: «Міжнародні відносини з вивченням двох іноземних мов» (на рівні бакалавр) та «Міжнародні відносини. Переклад у міжнародних комунікаціях» (на рівні магістр).

Важливість спеціальності у наш час складно переоцінити, чому сприяють кілька факторів: молодість самої Української держави, яка має повністю забезпечити свої інтереси і їх реалізацію у майже як двох сотнях державах світу за нетривалий час свого існування. Другий фактор ще більше актуалізував необхідність у спеціалістах-міжнародниках після 2014 року – це анексія українського півострова Крим Російською Федерацією та її ж агресія на Сході України, адже це в терміновому порядку примусило посилити зусилля українських дипломатів шукати порозуміння, допомоги та підтримки у наших партнерів з-за кордону. І третій фактор – наявність вакансій на зайняття посад на сайті МЗС України (з якими більш докладно ви можете ознайомитися на сайті Міністерства).

Професорсько-викладацький склад кафедри є молодим і водночас фаховим: на кафедрі працюють 2 доктори  наук (професори) та  6 кандидатів наук (доцентів).  З часу створення кафедри 2003 року відбулося 15 випусків «бакалаврів» та 12 випусків «магістрів».

1.jpg

2.jpg

 

Великого значення набувають всі види практик, які студенти проходять протягом навчання і які їх наближують до реальної діяльності та дають можливість застосувати набуті знання. Студенти мають можливість відточити свої знання та закріпити навички під час наступних практик:

  • на першому курсі – «навчальна-виробнича практика» «Організація дипломатичного прийому», під час якої студенти реалізують та вдосконалюють знання з організації дипломатичного прийому та дотримання дипломатичного етикету;

3jpg.jpg

5.png

 

  • на другому курсі – «інформаційно-аналітична практика», під час якої, студенти, застосовуючи знання іноземних мов та інформаційних технологій, практично засвоюють технології проведення моніторингових досліджень, їх аналізу та подання результатів. Враховуючи підвищення важливості цифрової дипломатії (використання можливостей мережі інтернет для вирішення дипломатичних завдань), важливим для студентів є навчитися працювати із сайтами, сторінками у соціальних мережах відомих дипломатів і дипломатичних установ;
  • на третьому курсі – «перекладацька практика», яку студентам організовує Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови Факультету Філології ЧНУ імені Петра Могили. Даний вид практики розкриває навички студентів у перекладі офіційних текстів. Місцем практики слугують підприємства Миколаєва, які мають закордонні зв’язки (наприклад, ТОВ СП «Нібулон»);
  • на четвертому курсі – «виробнича практика», яку студенти мають можливість проходити у різних державних установах Миколаєва з необхідною для цього умовами (це можуть бути відповідні відділи Міськради, Державна Міграційна служба м.Миколаєва або інші установи);
  • на п’ятому курсі – «науково-виробнича практика», яка є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідної роботи;
  • на шостому курсі магістранти мають можливість пройти «асистентську практику», яка призначена для набуття студентами практичного досвіду викладання фахових предметів, вміння виступати перед аудиторією.

Окрім отримання потужних фахових знань і навичок студенти мають можливість від’їжджати за кордон за освітніми програмами – «Fulbright», «Erasmus+» та іншими, що дає їм можливість пізнати світ, познайомитися із західною системою освіти, щоб згодом продовжити свою освіту за магістерськими програмами за кордоном. До прикладів з останніх років: Турчинська Г. у грудні 2019 р. взяла участь у проєкті «Erasmus+» «United in Diversity» (м. Мурська-Собота, Словенія).

Крім того, студенти-міжнародники беруть участь у студентському семестровому міжнародному обміні в Поморській Академії в Слупську (Польща). Так, з жовтня 2019 р. по березень 2020 р. в Поморській Академії навчалися Каленюк О., Піскун Ю., Білявська О., Гринюк А., Шуркова О.

Студенти мають можливості поглибити знання іноземних мов, що виходять за межі підготовки «міжнародника» в ЧНУ, вони отримують стипендії для вивчення мов в інших країнах, до прикладу – пройшли стажування у Китаї через мережу Інституту Конфуція з метою вивчення китайської мови Акопов Артур та Стасів Владислав у 2020 р.

Міжнародники беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях: Гринюк А. взяла участь та виступила з доповіддю на міжнародній конференції «Ukrainian Cultural Diplomacy», організованій Фондом «Institute Of International Academic and Scentific Cooperation» (жовтень 2020 р.), Килимник Л. та Мінаков А. виступили на Транскордонному українсько-білоруському молодіжному форумі: «Європейські цінності та культурна дипломатія» (5-8 листопада 2019 р., м. Київ).

Також студенти беруть участь у всеукраїнських конкурсах студентських робіт та олімпіадах, зокрема Тамарянська Софія посіла ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини» у 2019-2020 р., що проходив у м. Київ. Пікалова Т. та Пелюх К. посіли перші місця під час олімпіади з міжнародних відносин серед студентів в м.Острог у квітні 2018 р.

Крім того, Кафедра підтримує зв’язки з Державним підприємством «Генеральна Дирекція з обслуговування іноземних представництв» та ГО «Центр міжнародної безпеки. Завдячуючи співпраці з ГДІП студенти мають можливість відвідати іноземні посольства на території України, поспілкуватись з його співробітниками, прослухати  лекції щодо положення країни, яку представляють у світі та про особливості відносин з Україною. Також 2 липня 2021 р. між ЧНУ імені Петра Могили та ГДІП було укладено Меморандум про співпрацю (докладніше тут: https://chmnu.edu.ua/generalna-direktsiya-z-obslugovuvannya-inozemnih-predstavnitstv-pro-mogilyanskij-forum-inozemni-partneri-biznes-universiteti/).

Співпраця з ГО «Центр міжнародної безпеки» дає можливість взяти участь у спільних заходах, які організовуються Центром міжнародної безпеки спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень за фінансової підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Зокрема в рамках зазначеної співпраці на базі ЧНУ імені П.Могили 7-8 серпня 2020 р. відбулася Літня Академія НАТО «Україна НАТО: когерентне співробітництво для впевненої співпраці». Серед 35 студентів з різних міст Півдня України – 19 було наших «міжнародників».

4.jpg

6.jpg

 

Наші випускники обіймали або обіймають наступні посади: координатора програми НАТО з удосконалення військової освіти у Представництві НАТО в Україні (Барщевська І.), головного спеціаліста Відділу координації інструментів міжнародної торгівлі та взаємодії з іноземними представництвами Департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (2016-2019 рр.) (Жиденко Д.), координатора тренінгових програм Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку в Україні, консультанта консорціуму данських громадських організацій по створенню Україно-данського молодіжного дому в м.Києві (Перната К.), ментор бізнес-академії проєкту UNIDO/GEF «The Global Clean Technology Innovation Program for Small and Medium Enterprises in Ukraine» (Білоконь А.) й інші.

 

Більше інформації про склад та діяльність Кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики – на сайті ЧНУ імені П.Могили та на сторінці Кафедри у Фейсбуці.

З нами навчатися плідно, інформативно та цікаво. Чекаємо вас!

За додатковою інформацією звертайтесь до Приймальної комісії вишу:

Події та оголошення


липня
8
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 …

червня
10
Вебінар з природоохоронної тематики «Екологічний моніторинг заповідних територій Миколаївського Причорномор`я»

Чорноморський національний університет імені Петра Могили та ГО “Агентство регіонального розвитку “Причорномор’я” За участі Відкритого Університету Майдану, Південної філії Інституту національної пам’яті та Національного природного парку “Білобережжя Святослава” За підтримки Британської Ради в Україні Розпочинають проєкт соціальної дії Еко-Фест “Кінбурнcька …

червня
10
Приєднуйтесь до Міжнародної наукової конференції “Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору”

10-13 червня 2021 р. у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» відбудеться Міжнародна наукова конференція  «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору». Метою конференції є дослідження різних аспектів українсько-польських відносин, зокрема значення …