Кафедра політичних наук - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра політичних наук


 Микола Семенович Іванов

email:[email protected]
Кафедра розташована: 3-й корпус, кімн. 3-202
тел. (0512) 76-55-78

Микола Семенович Іванов – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук. У 1987 р. закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, кваліфікація – викладач історії та суспільствознавства. Свою роботу в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили почав у 1999 р. , був доцентом кафедри політології Миколаївської філії Національного Університету «Києво-Могилянська Академія». У 2004 р. закінчив докторантуру в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». У 2005 р. захистив докторську дисертацію в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. З 2006 р. професор кафедри політичних наук Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. З вересня 2006 р. по вересень 2011 р. перебував на посаді завідувача кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили. З вересня 2011 р. і по теперішній час – завідувач кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: проблеми функціонування влади в умовах перехідних суспільств, оптимізація політичних систем та специфіки соціально-економічних завдань на етапі впровадження ринкових відносин та демократизації відносин у суспільстві, проблеми політичної освіти.

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»