Кафедра політичних наук - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра політичних наук


!! Кафедра політичних наук_Загальне фото кафедри

Одним з перших кроків по становленню політологічного напрямку в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили (на той час Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська академія») була діяльність керівництва університету по організації набору студентів на спеціальність «Політологія». 29 травня 1997 року був виданий наказ № 171/К-У ректора університету Л. Клименко про зарахування студентів на спеціальність «Політологія» в кількості 30 осіб.

У відповідності до рішення Вченої Ради університету 24 червня 1997 року з метою забезпечення виконання навчального плану підготовки фахівців-політологів у навчальному закладі була створена кафедра суспільно-політичних наук, яку очолив доктор історичних наук професор В. Шкварець, призначений на посаду завідувача 28 серпня 1997 року. До першого складу викладачів кафедри входили кандидати історичних наук М. Шитюк, В. Рагулін, кандидат психологічних наук Л. Костенко та старший викладач Ю. Рябенко.

Рішенням Вченої ради університету від 13 листопада 1997 р. та у відповідності до наказу ректора №1/Н від 22 січня 1998 р. з метою створення випускаючої кафедри за ліцензованим напрямком «Політологія» в університеті була створена кафедра політології, а її завідувачем була призначена доктор педагогічних наук І. Мейжис. Поряд зі штатними працівниками кафедри в цей час, як викладачів-сумісників, до роботи були залучені кандидат історичних наук, доцент О. Бобіна, кандидат соціологічних наук, доцент А. Онуфрійчук, кандидат філософських наук, доцент О. Бакалець та ін. Згаданим наказом за кафедрою був закріплений перелік навчальних дисциплін навчального плану підготовки студентів. Кафедра забезпечувала викладання курсів «Вступ до спеціальності», «Загальна теорія політики», «Філософія політики», «Історія зарубіжних політичних вчень», «Соціологія», «Політична ідеологія та психологія», «Політичні проблеми соціального управління», «Логіка», «Релігієзнавство», «Українська та зарубіжна культура» та ін.

На цьому етапі, важливим напрямком роботи викладачів складала підготовка навчальних та робочих програм навчальних дисциплін та їх методичне забезпечення. В 1997-1998 навчального року викладачами кафедри були підготовлені до друку і видані декілька перших навчально-методичних матеріалів. Зокрема, за редакцією доцента О. Бакальця був виданий навчальний посібник «Політологія».

На початку 1998 року на кафедрі була завершена робота по доопрацюванню нового навчального плану спеціальності «Політологія». З метою вирішення питання підвищення кваліфікації викладачів кафедри в 1998 році був розроблений п’ятирічний план стажування.

В травні 1998 р. в університеті був створений Департамент політології, який очолила доктор педагогічних наук, професор І. А. Мейжис. Це сприяло подальшому удосконаленню організації навчального процесу підготовки студентів-політологів.

У вересні 1999 р. на роботу в університет був запрошений доктор історичних наук, професор А. Колісніченко, який очолив кафедру політології. Також, в 1999–2000 н.р. штатними працівниками кафедри стали доцент М. Іванов, доцент В. Курілло, ст. викладач А. Фесенко.

1999–2000 н. р. був відзначений першим випуском студентів-бакалаврів за спеціальністю 6.040300 Політологія. Після складання державного іспиту та захисту кваліфікаційних робіт дипломи бакалаврів політології отримали 26 випускників.

З 2000 р. Департамент політології був реорганізований у Факультет політичних наук, і першим його деканом став доктор історичних наук, професор М. Багмет. В 2000–2001 н.р. кафедра політичних наук суттєво змінила свою структуру, передавши дисципліни соціологічного та педагогіко-психологічного циклів на новостворену кафедру соціальної роботи. Рішенням Вченої ради університету від 11 вересня 2002 року була змінена назва кафедри політології. З цього часу, вона отримала назву – кафедра політичних наук, яку зберігає до сьогодні. Таким чином, з цього часу як випускаюча кафедра політичних наук здійснювала підготовку фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

В 2011–2012 рр. в ході процедури чергової акредитації кафедра політичних наук отримала необхідні сертифікати і право здійснювати підготовку фахівців-політологів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавра», «спеціаліста» та «магістра». У відповідності до отриманих сертифікатів ліцензійний обсяг підготовки «бакалаврів» на денній формі став складати 75 осіб, «спеціалістів» – 15, «магістрів» – 40 осіб.!! Кафедра політичних наук_Інфографіка - в інформацію про кафедру

Випускники-політологи сьогодні працюють в органах державної влади, місцевого і регіонального самоврядування, політичних партіях, громадських організаціях та засобах масової інформації. За період з 1997 р. до липня 2016 року було здійснено 17 випусків бакалаврів, 11 випусків спеціалістів та 13 випусків. За цей час в університеті пройшли навчання та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» – 631 студент, «спеціаліста» – 237 студентів, «магістра» – 292 студенти.

Значна частина випускників є науковцями та викладачами дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Двоє з них (Ю. Палагнюк, Ю. Седляр) стали докторами наук та працюють викладачами в Чорноморському національному університеті ім. П. Могили. Близько 20 випускників захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і працюють в різних навчальних закладах нашої країни та за її межами.

З вересня 2011 року кафедру очолює доктор політичних наук, професор М. Іванов.

Кафедра політичних наук організує та забезпечує професійну підготовку студентів за всіма рівнями вищої освіти «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» (PhD) за спеціальністю 052 «Політологія» (денна та заочна форма навчання) та відповідає за викладання навчальної дисципліни «Політологія» для більшості спеціальностей, які існують в ЧНУ ім. Петра Могили.

Професорсько-викладацький склад кафедри політичних наук налічує 13 співробітників, в тому числі: 2 професори,7 доцентів, 3 старших викладачі та 1 викладач.

Контактна інформація кафедри :
E-mail: 531m@ukr.net
E-mail: mykola.ivanov@chmnu.edu.ua
Кафедра розташована:3-й корпус, кімн. 3-202
Тел. (0512) 76-55-78

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Іванов Микола Семенович доктор політичних наук, професор завідувач кафедри mykola.ivanov@chmnu.edu.ua

Тел. (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Колісніченко Анатолій Іванович доктор історичних наук, професор професор кафедри anatolij.kolisnichenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Бронніков Віктор Дмитрович кандидат історичних наук, доцент доцент кафедри viktor.bronnikov@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Громадська Наталя Анатоліївна кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри natalia.gromadska@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Курілло Вадим Євгенович кандидат історичних наук, доцент доцент кафедри vadym.kurillo@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Левченко Олеся Олександрівна кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри olesia.levchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Соловйова Анна Сергіївна кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри anna.solovyova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Чупрін Роман В’ячеславович кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри roman.chuprin@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Ярошенко Віра Миколаївна кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри vira.yaroshenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Лушагіна Тетяна Вікторівна кандидат політичних наук старший викладач кафедри tetiana.lushagina@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Орленко Марина Володимирівна кандидат політичних наук в.о. старшого викладача кафедри maryna.orlenko@chmnu.edu.ua

Тел. (0512) 76-55-78,

(0512) 76-55-89

Профіль у Google Академії

Колесніченко Наталя Михайлівна старший викладач кафедри natalia.kolesnichenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Шкірчак Сергій Іванович магістр політології- завідувач кабінетом кафедри, викладач-асистент

serhij.shkirchak@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-78

Профіль у Google Академії

Події та оголошення


жовтня
27
Проведення Фестивалю «Кіно проти корупції»

Міністерство освіти і науки України Чорноморський національний університет імені Петра Могили 54003, Україна м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 Телефон: (0512) 50-03-33 Факс: (0512) 50-00-69 e-mail: rector@chmnu.edu.ua Прес-анонс В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться  …