Кафедра політичних наук


 

Історія створення кафедри

 

Завідувач кафедри: Іванов М.С.– доктор політичних наук, професор.

Історія кафедри політичних наук розпочалася у 1997 р. Потреба Миколаївського регіону у кваліфікованих професіоналах-політологах, які мають спеціальну наукову підготовку в царині політичних процесів та інститутів, і зумовила відкриття спеціальності «Політологія». Для підвищення освітнього рівня політологів у кінці 2000 р. на базі Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» за сприяння Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України був відкритий «Миколаївський Центр політичних досліджень». З травня 2003 р. в університеті діє Спеціалізована вчена рада із захисту, якій надано право проводити захист дисертацій за спеціальностями: 23.00.01 – теорія та історія політичної науки; 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

З 1998 р. щоквартально виходять у світ «Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили» (Серія «Політологія»).

Політологія – наука про політику та її взаємовідносини з особистістю та суспільством, котра посідає одне з чільних місць у суспільствознавстві. На сучасному етапі з’явилася потреба у виробленні компетентних політичних процедур і рішень. Це визначило гострий попит на кваліфікованих професіоналів-політологів, які мають спеціальну наукову підготовку.

Навчання в ЧДУ імені Петра Могили допомагає сформувати у студента-політолога високу гуманітарну, правову, історичну культуру, філософське мислення, поняття загальноцивілізаційних процесів, забезпечити єдність суспільствознавчих і природничих наук.

 

Кафедра політичних наук здійснює підготовку бакалаврів та магістрів політології з такою метою, щоб випускники могли працювати:

  • в інститутах державної влади, органах місцевого та регіонального самоврядування;
  • у політичних партіях, громадських організаціях і рухах, асоціаціях, фондах гуманітарного, соціально-політичного та економічного напрямку;
  • радниками, консультантами, помічниками керівників підприємств, установ, організацій з питань управління персоналом, організаційно-виховної роботи, підвищення кваліфікації спеціалістів і робітників;
  • політологами в наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, які займаються вивченням і прогнозуванням політичних процесів;
  • співробітниками у засобах масової інформації;
  • викладачами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації і викладати як політологію, так і дисципліни соціально-гуманітарного профілю.

 

Діяльність кафедри в університетському житті

На факультеті політичних наук діє «Дискусійно-аналітичний клуб» (ДАК). Модераторами його діяльності виступають викладачі кафедри Чупрін Р.В. та Шкірчак С.І. Варто відмітити, що викладачі кафедри не відіграють у ньому якоїсь організаторської чи управлінської ролі. Цей клуб був створений виключно за ініціативи студентської молоді, викладачі кафедри беруть участь у його роботі лише як наукові консультанти, тим самим стимулюючи розвиток у студентів-політологів самоорганізаційних здібностей.

Контактна інформація кафедри

10-кормус, кімн. 10-320.
 531m@ukr.net
завідувач кафедри mykola.ivanov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-78

 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Іванов Микола Семенович доктор політичних наук, професор завідувач кафедри mykola.ivanov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-78
Google Scholar
Колісніченко Анатолій Іванович доктор історичних наук, професор професор anatolij.kolisnichenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-78
Google Scholar
Громадська Наталя Анатоліївна кандидат політичних наук, доцент доцент natalia.gromadska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-78
Google Scholar
Чупрін Роман В’ячеславович кандидат політичних наук доцент roman.chuprin@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-78
Google Scholar
Соловйова Анна Сергіївна кандидат політичних наук доцент (б.в.з) anna.solovyova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-78
Google Scholar
Лушагіна Тетяна Вікторівна кандидат політичних наук старший викладач tetiana.lushagina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-78
Google Scholar
Шенгьоз Юлія Леонідівна кандидат політичних наук старший викладач (0512) 76-55-78
julia.sengoz@gmail.com
Google Scholar
Шкірчак Сергій Іванович викладач serhij.shkirchak@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-78
Google Scholar
Єрмакова Єлизавета Олександрівна провідний фахівець кафедри (0512) 76-55-78
polit.science.dept@gmail.com