Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики


Декан

Олександр Петрович Тригуб
email:[email protected]
Кафедра розташована:3-й корпус, кімн. 3-206
тел. (0512) 76-55-79
Олександр Петрович Тригуб – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, доктор історичних наук, доцент. Народився 16 грудня 1975 р. у м. Полтава Полтавської області. У 1998 р. закінчив історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту за спеціальністю вчитель історії та народознавства, отримав диплом з відзнакою. Протягом 1998-2000 рр. навчався в аспірантурі Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Історія Херсонської єпархії (1775-1918 рр.)» на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Донецькому національному університеті МОН України. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 28.04.2004 р. було присвоєне вчене звання доцента. У 2001 р. за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики та плідну працю щодо підтримки соціального становлення й розвитку молоді в Україні нагороджений Державним комітетом України у справах сім’ї та молоді Почесною грамотою. У 2005 р. науковий доробок Олександра Петровича отримав міжнародне визнання, а вчений отримав дослідчу стипендію Канадського інституту українських студій Альбертського університету на дослідження історії української православної церкви. У 2006 р. за вагомий внесок у розвиток Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили Управлінням освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації нагороджений почесною грамотою. У 2008 р. за значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України отримав Подяку Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Протягом 2006-2009 рр. перебував у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2010 р. захистив дисертацію на тему «Російська православна церква в радянській Україні у 20-30-х роках ХХ ст.: інституційний розкол та міжконфесійні відносини» на здобуття наукового ступеню – доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Донецькому національному університеті МОН України. З 2012 року завідує кафедрою міжнародних відносин та зовнішньої політики. Є автором більше 100 наукових публікацій у провідних виданнях України та зарубіжжя, де розглядаються ключові питання історії православної церкви в Україні, державно-церковних відносин, міждержавних відносин тощо; автор 8 монографій (у тому числі 2 одноосібних). Протягом останніх 15 років взяв участь більш ніж у 60 науково-практичних конференціях різного рівня – міжнародних, республіканських, регіональних та вузівських. За останні 3 роки під його керівництвом захистили кандидатські дисертації 4 здобувачі (2 – історія України, 1 – політологія, 1 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), працюють над дисертаційними дослідженнями 2 аспіранта та 7 здобувачів, у тому числі дві докторські дисертації. За його участі було створено низку провідних журналів та наукових збірок України, де він є членом редакційної колегії, –  «Наукові праці: Історія» ЧДУ імені Петра Могили, «Чорноморський літопис» (Ін-т історії України НАНУ, ЧДУ ім. Петра Могили), науковий щоквартальник «Емінак» та інші. Олександр Петрович не обмежується науково-педагогічною роботою в університеті. Останні 3 роки він керує секцією «Релігієзнавство та культурологія» Миколаївського осередку Малої академії наук України; плідно співпрацює з миколаївською редакцією видання «Реабілітовані історією» (зараз – Обласний центр пошукових досліджень); є головою Миколаївського осередку Національної спілки краєзнавців України.

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …