Запрошуємо студентів на заняття з розвитку гнучких якостей “Soft skills – необхідні навички сучасної молоді”


Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню ЧНУ імені Петра Могили запрошує взяти участь у заняттях з розвитку гнучких якостей – “Soft skills – необхідні навички сучасної молоді”.

 Заняття направлені на розвиток важливих для сучасного випускника вишу компетенцій, що забезпечують його успішну професійну самореалізацію та посилюють ефективність роботи в колективі.

За словами організатора тренінгів Дарії Буй: «Soft skills це навички напряму не пов’язані з конкретною професією, але корисні для підвищення продуктивності праці: вміння працювати в команді, розуміти свої емоції та емоції колег, бути креативним, мати твердий характер тощо».

Заняття проходять в онлайн режимі з використанням тренінгових вправ, технік, інтерактивних прийомів взаємодії. Кожного разу обирають одну навичку, спочатку опрацьовують теорію щодо неї, а потім виконують вправи з її розвитку, від створення образів до ведення щоденнику своїх емоцій. Також програмою передбачено систему домашніх завдань, що сприяють якісному засвоєнню матеріалу та автоматизації навичок.

Також, рекомендується література з тем, посилання на Інтернет-ресурси з відео та аудіо інформацією. Група відкрита, тож до занять може долучитися кожен студент ЧНУ ім. Петра Могили! За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном (0512) 769  284, або до аудиторії 10-103.

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …