Юридичний відділ


Юридичний відділ, будучи структурним підрозділом ЧНУ імені Петра Могили, відповідає за організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне виконання та запобігання порушень законодавства України та інших нормативно-правових актів, забезпечення реалізації вимог закладом, його структурними підрозділами, а також їхніми керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків; надання юридичних консультацій.

Юридичний відділ підпорядковується безпосередньо ректору ЧНУ імені Петра Могили. Пропозиції  юридичного відділу щодо дотримання проектів рішень, наказів, інших правових актів, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду ректором. Ухвалення розпорядчих актів з питань, що входять до компетенції ЧНУ імені Петра Могили, без попередньої перевірки юридичним відділом, не допускається.

На посаду керівника юридичного відділу ректором призначається особа з вищою юридичною освітою та стажем роботи за фахом не менш як три роки. Раніше працівниками юридичного відділу були: М.Д.Ляшенко, М.М.Шевчук, Ю.Г.Меленчук.

 

Головними функціями юридичного відділу є:

  1. Перевіряти відповідність розпорядчих актів ЧНУ імені Петра Могили – інструкцій, наказів, положень – чинному законодавству, а також за дорученням керівництва університету або іншого уповноваженого органу надавати правову оцінку актів з питань освіти, вносити на її розгляд свої пропозиції та зауваження до них. У разі невідповідності проекту наказу чи іншого розпорядчого акта законодавству та якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження розробником не враховані, юридичний відділ подає письмовий юридичний висновок із пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для ухвалення остаточного рішення керівництвом ЧНУ імені Петра Могили.
  2. Забезпечувати правильне застосування законодавства в університеті, інформувати ректора про необхідність вжиття заходів до скасування актів, ухвалених із порушенням законодавства.
  3. Разом із відповідними структурними підрозділами узагальнювати практику застосування законодавства в ЧНУ імені Петра Могили та готувати пропозиції щодо його вдосконалення.
  4. Проводити разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо перегляду відомчих нормативних актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
  5. Організовувати облік і збереження текстів законодавчих та інших нормативних актів та підтримувати їх у належному стані.
  6. Оперативно доводити до підрозділів зміни в нормативно-правових актах та нові рекомендації органів юстиції, роз’яснення Вищого господарського суду та Пленуму Верховного Суду, надавати працівникам університету консультації з правових питань.
  7. Представляти в установленому законодавством порядку інтереси університету в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
  8. Разом із відповідними структурними підрозділами брати участь у застосуванні заходів правового впливу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.
  9. Вносити пропозиції керівництву (якщо це не відноситься до компетенції іншого підрозділу) про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяну шкоду.
  10. Займатися підготовкою договорів та угод між ЧНУ імені Петра Могили та іншими організаціями.

 

Юридичний відділ має право залучати за згодою керівників структурних підрозділів університету відповідних спеціалістів для розробки і здійснення правових заходів, які проводяться в ЧНУ імені Петра Могили.

З березня 2010 р. в університеті почав працювати юрист зі значним фаховим стажем роботи, – Р.Г.Наконечний, – якого призначено начальником відділу. За цей час розглянуто в судах більше 300 цивільних справ за позовом університету і позовами юридичних та фізичних осіб. 95% справ різної форми складності вирішені на користь ЧНУ імені Петра Могили. Окрім того, Р.Г.Наконечний є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення актів корупції в університеті.

 
Контактна інформація:

Начальник  юридичного відділу та  Уповноважений із запобігання та виявлення корупції:
Наконечний Роман Григорович

Кабінет: 1 корпус, 2 поверх
( між планово-фінансовим відділом (1-204) та конференц-залом (1-205) )
Телефон:  (0512) 76-92-66, (0512) 50-03-33

Події та оголошення


березня
25
Безкоштовний доступ до матеріалів видавництва Кембриджського університету

Шановні колеги! Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили повідомляє, що видавництво Кембриджського університету Cambridge University Press надає доступ до понад 700 підручників для вищих навчальних закладів з різних галузей знань для інформаційної підтримки студентів, викладачів, вчених під час пандемії коронавірусу. …