Як працювати з різними стилями наукового цитування


Замало просто написати кваліфікаційну (курсову, дипломну) роботу студента чи наукову статтю, треба ще правильно оформити список використаних джерел. Наукове цитування залежить від стилю – українського чи міжнародного. Саме цей стиль визначає, як виглядатиме бібліографія чи посилання на джерело.

Розповідаємо про найбільш популярні у світі стилі наукового цитування та їхні базові правила.

Навіщо цитувати?

Якщо в кваліфікаційній роботі використати чужу цитату чи ідею, треба вказати першоджерело, в іншому випадку звинуватять у плагіаті.

Від того, як оформлені цитати та список літератури залежить рівень якості написаної роботи. Якщо джерела процитовані погано, науковці не схвалять працю.

Часто міжнародні антиплагіатні програми не розпізнають цитати, оформлені за українським стандартом (ДСТУ), адже за кордоном квадратні дужки не використовують для цитування.

Впливові світові наукові організації розробили свої стилі для різних сфер науки: психології (APA), фізики (APS) або мовознавства (MLA). Зараз ці стилі цитування використовують й у інших галузях.

Чим відрізняються стилі цитування?

По-перше, стилі різняться оформленням посилань: у круглих дужках (внутрішньотекстові) чи виносках унизу сторінки (позатекстові).

Ще одна відмінність полягає в тому, яку саме інформацію треба вказувати біля цитати: наприклад, перше прізвище чи прізвища всіх авторів.

У різних стилях також відрізняється список бібліографії та його назва: Bibliography, References, Works Cited.

Бібліографію можна оформлювати з багатьма дрібницями або більш загально. Зокрема, деякі стилі вимагають зазначати загальну кількість сторінок у книгах, а інші – ні.

Які є міжнародні стилі цитування?

Гарвардський стиль

Щоразу під час цитування, перефразування чиєїсь роботи гарвардський стиль вимагає вказувати в круглих дужках прізвище автора чи авторки, рік роботи та потрібні (використані) сторінки. Перефразований текст не потрібно брати у лапки.

Джерела в Списку посилань, згідно з гарвардським стилем, ставлять у алфавітному порядку за прізвищем, а не номерують. Кілька робіт однієї людини розташовують у хронологічному порядку.

Назви книг потрібно виділяти курсивом. Кількість сторінок у книгах зазначати не треба. Позиції українською та іншими слов’янськими мовами варто транслітерувати латинкою в другій частині списку. Біля назви українською має бути англомовна назва в дужках.

Приклад: Гундорова, Т. (2008). Кітч і література. Травестії. Київ: Факт.

Стиль APA

Цей стиль також використовує круглі дужки: у них слід зазначити для кожної цитати прізвище автора та рік видання, або лише рік, якщо прізвище прописане в реченні. АРА вимагає вказувати всіх авторів.

Для прямих цитувань потрібно писати сторінки. У посиланнях на чиюсь ідею дозволяється не вказувати точну сторінку.

Список посилань треба набирати подвійним інтервалом в алфавітному порядку. У стилі APA назви книг виділяються курсивом, а між прізвищем та ініціалом імені ставлять кому.

Приклад: Гундорова, Т. (2008). Кітч і література. Травестії. Київ: Факт.

Стиль MLA

Цей стиль лаконічний і чіткий. У круглих дужках потрібно вказати прізвище і рік, за потреби сторінку. У Цитованих працях (Works Cited) треба зазначити всі вихідні дані: прізвище та ім’я, назву, видавництво, рік.

Приклад: Гундорова, Тамара. Кітч і література. Травестії. Факт, 2008.

Джерело