Як підвищити якість оцінювання від проєкту SAIUP


Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні, випустив 7 інфобюлетень «Академічна доброчесність» – «Як підвищити якість оцінювання?». У цьому номері розповідається про роль оцінювання у підтримці академічної доброчесності та про «секрети» доброчесного оцінювання. Також, говориться  про специфіку оцінювання та його різновиди.

У інфобюлютені ви знайдете відповіді на такі питання:

– Чому оцінювання результатів навчання може не відповідати цим результатам?

– Чому оцінювання важливе?

– На що має спиратися оцінювання?

– Що таке оцінювання підсумкове та оцінювання формувальне. Яка між ними різниця?

Також у інфобюлетні наводяться деякі принципи оцінювання, а саме:

НАДІЙНІСТЬ

Завдання мають давати оцінки, подібні у різних викладачів й зіставні в часі. Себто різні викладачі мають давати тій самій роботі подібну оцінку, а один й той самий викладач має подібно оцінювати ту саму роботу зараз і за кілька місяців (років).

ВАЛІДНІСТЬ

Завдання мають оцінювати визначені результати навчання. Наприклад, тест із варіантами відповідей зазвичай є низько валідним методом оцінки практичних навичок, а підготовка реферату не є валідною для оцінки жодного корисного результату навчання.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Завдання мають підштовхувати студентів до глибокого, якісного, вдумливого навчання.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Студенти мають мати рівні можливості демонструвати результати свого навчання. Слід підтримувати студентів з особливими освітніми потребами, надавати альтернативні завдання тим, хто цього потребує (наприклад, письмове або групове завдання для тих, хто не може виступати перед аудиторією).

ПРАКТИЧНІСТЬ

Методи оцінювання мають бути розраховані на наявну у викладачів і студентів кількість часу. Наприклад, студентам має бути відведено достатньо часу в програмі дисципліни на підготовку курсової роботи певного обсягу; надання зворотного зв’язку на письмові роботи студентів потребує великих витрат часу викладачів, що може бути суттєвою перепоною до такої роботи.

ПРОЗОРІСТЬ

Інформація, правила, вимоги до оцінювання мають бути чіткими, детальними, логічними та доступними для всього персоналу, викладачів, студентів, зовнішніх стейкхолдерів. Це важливо, зокрема, для успішної акредитації програм.

ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОРСТВА

Завдання мають містити чіткі свідчення того, що вони виконані тією особою, яка мала їх виконувати. Це є недопущення плагіату, але також, наприклад, правильне урахування внеску кожного учасника студентської міні-групи до виконання групового завдання.

З повною версією 7 інфобюлетеню «Академічна доброчесність» – «Як підвищити якість оцінювання?»  пропонуємо ознайомитися за посиланням.

Джерело