Вітаємо Медичний інститут ЧНУ імені Петра Могили з успішною акредитацією освітньої програми «222 Медицина»!


23 грудня 2021 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було видано сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми 222 Медицина у ЧНУ імені Петра Могили за другим рівнем вищої освіти – магістр. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми – до 01.07.2027.

Щиро вітаємо гаранта освітньої програми доктора медичних наук, професора Клименка Миколу Олексійовича, професорсько-викладацький колектив медичного інституту та студентів-медиків з успішним проходженням акредитації освітньої програми зі спеціальності 222 «Медицина»!