Вітаємо факультет комп`ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили з успішною акредитацією освітньої програми “Інженерія програмного забезпечення”


Кафедра інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету імені Петра Могили успішно пройшла акредитацію освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти та отримала позитивну оцінку від експертів НАЗЯВО. Строк дії Сертифікату про акредитацію ОПП дійсний до 2027 року.

Експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення ОПП відповідають встановленим вимогам, а також забезпечують державну гарантію якості освіти.

Колектив кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету імені Петра Могили висловлює щиру подяку членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів у роботі.

Щиро вітаємо гаранта освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти кандидата технічних наук, доцента кафедри інженерії програмного забезпечення Євгена Давиденка та декана факультету комп’ютерних наук Анжелу Бойко, які доклали значних зусиль для вдосконалення та розвитку цієї ОПП.