Вітаємо факультет комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили з успішною акредитацією освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки»


Незважаючи на складні часи для нашої країни, складні умови для роботи та навчання в березні 2022 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було видано сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми 122 Комп’ютерні науки в ЧНУ імені Петра Могили за третім рівнем вищої освіти –доктор філософії. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої-наукової програми – до 01.07.2027.

Експертна комісія дійшла висновку, що навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення ОНП відповідають встановленим вимогам і забезпечують гарантію якості освіти.

Щиро вітаємо гаранта освітньої програми, доктора технічних наук Альону Володимирівну Швед, доцента кафедри інженерії програмного забезпечення ЧНУ імені Петра Могили, професорсько-викладацький колектив факультету комп’ютерних наук та студентів-комп`ютерників з успішним проходженням акредитації освітньої-наукової програми зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки!