Вітаємо факультет економічних наук ЧНУ імені Петра Могили з успішною акредитацією освітньої програми «Землеустрій та кадастр»!


Кафедра управління земельними ресурсами Чорноморського національного університету імені Петра Могили успішно пройшла акредитацію освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» другого (магістерського) рівня вищої освіти та отримала позитивну оцінку від експертів НАЗЯВО. Строк дії Сертифікату про акредитацію  ОПП дійсний до 2027 року.

Експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення ОПП відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

Колектив кафедри управління земельними ресурсами Чорноморського національного університету імені Петра Могили висловлює щиру подяку членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів у роботі.

Щиро вітаємо гаранта освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» другого (магістерського) рівня вищої освіти доктора технічних наук, професора кафедри управління земельними ресурсами Лева Миколайовича Перовича, який доклав титанічних зусиль для вдосконалення та розвитку даної  ОПП.

Низький уклін всім зацікавленним стекхолдерам, які були залучені до підготовки акредитаційної справи, допомагали дієвими та  слушними порадами.