Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЧЛЕНАМИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ
В РАМКАХ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«БІЗНЕС У СФЕРІ ПОСЛУГ»
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) 7 квітня 2021 року о 16:00 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи. Запрошуємо усіх охочих учасників освітнього процесу за ОПП «Бізнес у сфері послуг».

Під’єднатися до конференції Zoom можна за посиланням

Ідентифікатор: 721 5820 4509

Пароль: 777