Відділ кадрів


Працівники або кадровий потенціал будь-якої установи чи підприємства – це складова успіху їхньої діяльності. Відділ кадрів першим зустрічає співробітників, від яких залежить перспектива нашої спільної праці в ЧНУ імені Петра Могили. З цього підрозділу починається трудове життя кожного працівника університету, саме тут впродовж багатьох років зберігається величезний пласт інформації про кожного, хто залишив свій внесок у розбудову та успіх нашого навчального закладу. Мало хто із працівників здогадується, що не лише його прийом, переведення, відпустка та звільнення документуються у відділі кадрів. Крім того, будь-які структурні перетворення самого навчального закладу також документально оформлюються у відділі кадрів. Адже університет щороку розвивається і зростає, створюються нові підрозділи, кафедри та інститути. Це надзвичайно кропітка, відповідальна і складна робота нашого маленького кадрового відділу.

 

Відділ кадрів створювався разом з університетом як самостійний структурний підрозділ, підпорядкований ректору, що одночасно об’єднує відділ кадрів по роботі зі співробітниками і відділ кадрів по роботі зі студентами. За 20 років існування ВНЗ змінилося декілька «поколінь» кадровиків, які передавали власний досвід кадрової роботи своїм наступникам, серед них: В.Ф.Кузьмін, Н.Г.Максименко, М.С.Кернер, О.О.Ісаєва, С.М.Вдовіченко, І.С.Балинська, О.М.Гончарова та інші.

Сьогодення відділу кадрів пов’язане з іменами Саєнко Оксани Ана-толіївни (начальник відділу), Оніщенко Людмили Олександрівни (заступник начальника (по роботі зі студентами), Волгіної Ольги Володимирівни, Гаврилюк Людмили Миколаївни, Куразової Наталі Василівни, Кузьміної Ганни Василівни.

 

За двадцять років існування працівниками відділу кадрів створено величезну базу даних з особових справ співробітників і студентів, які у різні періоди працювали або навчались в університеті, а це – десятки тисяч осіб, серед яких відомі громадські діячі, діячі науки і техніки.

Спектр роботи відділу кадрів досить широкий і включає наступне:

 • ведення та облік документації щодо співробітників підрозділів університету;
 • прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до чинного законодавства;
 • формування і ведення особових справ співробітників та внесення змін, пов’язаних з трудовою діяльністю;
 • заповнення і ведення обліку трудових книжок, обчислення трудового стажу, видача довідок про трудову діяльність співробітників;
 • організація діяльності конкурсної комісії з прийняття на вакантні посади та укладання контрактів;
 • контроль за складанням і дотриманням графіків відпусток, видача наказів про відпустки;
 • контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах ВНЗ і дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, а також ведення обліку порушень трудової дисципліни.

Це є далеко не повний перелік щоденних справ рядового кадровика, який повинен надавати кваліфіковану допомогу і консультації кожному працівникові університету, водночас тісно співпрацювати з ректоратом, деканатами, бухгалтерією, усіма структурними підрозділами та численними офіційними установами.

 

Роботою зі студентами безпосередньо займаються фахівці на чолі з Оніщенко Людмилою Олександрівною. Їх робота пов’язана із здійсненням обліку складу студентів у паперовому та електронному вигляді. Крім того, в цьому підрозділі:

 • видаються накази про прийом, переведення, відрахування та поновлення студентів, оформлення академічних відпусток і т. ін.;
 • ведеться архів особових справ студентів;
 • видаються довідки та готуються відповіді на запити різних організацій. забезпечується замовлення і видача дипломів та студентських квитків;
 • ведеться військовий облік студентів-призовників, готуються і подаються довідки до військових комісаріатів міста й області та інших регіонів України.

Отже, фахівці відділу кадрів великою мірою відповідальні за основну мету існування навчального закладу – випуск висококваліфікованого дипломованого спеціаліста.

 

Контактна інформація:

Відділ кадрів: Саєнко Оксана Анатоліївна
Кабінет: 1-308
Телефон: (0512) 76-55-56
 
Студентський відділ кадрів: Куразова Наталія Василівна
Кабінет: 1-312а
Телефон: (0512) 76-55-93

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …