Відбулась первинна акредитаційна експертиза підготовки студентів галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


Відповідно до п.4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”, від 30 грудня 2016 року № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2019 року за №726-л, експертна комісія у складі:

Голова комісії: Ґудзь Петро Васильович – завідувач кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор.

Член комісії: Тарасюк Галина Миколаївна – завідувач кафедри менеджменту і туризму Житомирського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор.

безпосередньо у навчальному закладі в період з 12 червня по 14 червня 2019 року розглянула подану Чорноморським національним університетом імені Петра Могили акредитаційну справу та провела акредитаційну експертизу підготовки студентів галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” у Чорноморському національному університету імені Петра Могили.

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати первинної акредитаційної експертизи підготовки студентів галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” у ЧНУ ім. Петра Могили”

Події та оголошення


січня
29
Відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальні інформаційні системи»

29-31 січня 2020 року в ЧНУ імені Петра Могили відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Інтелектуальні інформаційні системи» Мета: обмін результатами наукових досліджень студентів та молодих вчених. Напрями роботи конференції: Інформаційні системи та їх інтелектуалізація. Системний аналіз, …

січня
23
Запрошуємо на зустріч із відомим миколаївським фотожурналістом Олександром Сайковським

Запрошуємо студентів спеціальності «Журналістика» на тренінг Олександра Сайковського. Дата: 23 січня Місце: ауд. 10-101 ЧНУ імені Петра Могили Час: 14:00  

січня
31
Увага! Вакансія!

Деканат факультету комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили запрошує на роботу провідного фахівця. Готові взяти зацікавленого студента-магістра! Якщо Ви бажаєте працювати в деканаті факультету комп’ютерних наук – не гайте часу! Звертайтеся до декана факультету (ауд. 1-314).