Відбулась акредитаційна експертиза освітньої програми «Землеустрій та кадастр» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій


З 11 по 13 жовтня 2021 року в ЧНУ імені Петра Могили проходила акредитаційна експертиза освітньої програми (ОП) «Землеустрій та кадастр» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у складі Тетяни Євгеніївни Калини, доктора економічних наук, професора кафедри землеустрою та кадастру (Одеська державна академія будівництва та архітектури), Олександра Вікторовича Шевченка, кандидата економічних наук, доцента кафедри геодезії та картографії (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Івана Віталійовича Брусака, здобувача вищої освіти (Національний університет «Львівська політехніка») протягом трьох днів вивчала та аналізувала якість освітньої програми та освітньої діяльності.

У рамках роботи експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) 11 жовтня 2021 відбулися зустрічі із адміністрацією та менеджментом університету, академічним персоналом, здобувачами вищої освіти та представниками органів студентського самоврядування, із стейкхолдерами.

Другий день візиту був присвячений огляду матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП, роботі з документами ЗВО. Також відбулися зустрічі з керівниками структурних підрозділів і адміністративним персоналом.

На фінальній зустрічі акцентовано на унікальності та фокусі ОП із врахуванням регіонального аспекту, обговорено якість освітніх компонентів програми та компетентності, які отримають здобувачі вищої освіти під час навчання, окреслено можливості майбутнього працевлаштування для випускників цієї спеціальності.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Чорноморського національного університету імені Петра Могили та дистанційної перевірки в закладі вищої освіти експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідають встановленим вимогам і стандарту вищої освіти.