Вербицький Віталій Анатолійович


кандидат історичних наук, доцент кафедри спортивних дисциплін

Вербицький Віталій Анатолійович

 

Освіта та професійний шлях

В 1996 р. закінчив Одеську академію будівництв та архітектури. З 1998 р працював в ЧНУ імені Петра Могили на посаді викладача-асистента, у 2002 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту. У грудні 2014 році закінчив докторантуру ЧНУ імені Петра Могили. Працює над написанням докторської дисертації. З 2015 р. доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.

В січні 2017 р. закінчив НУК імені адмірала Макарова і отримав кваліфікацію бакалавр з фізичного виховання та спорту. У вересні 2017 р. переведений на посаду доцента кафедри спортивних дисциплін.

В 1998 р. почав займатись тренерською діяльністю. З 2008 р. керівник Миколаївської обласної федерації КУДО Дайдо Джуку.

 

Захист дисертації

2009 р. – захист кандидатської дисертації «Фізичне виховання і спорт у середніх навчальних закладах Півдня України: 1864 – 1917 рр. (на матеріалах Херсонської губернії)» за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

1999 р. – срібний призер Чемпіонату України з контактного карате.

2000 р. – срібний призер Чемпіонату України з контактного карате.

2000 р. – присуджено спортивне звання «Майстер спорту України» з контактного карате.

2001, 2008, 2099, 2010 рр. – нагороджений грамотами ЧНУ імені Петра Могили.

2007 р. – нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки (наказ № 1083 від 28.09.2007 р.).

2015 р. – присуджене вчене звання доцента кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.

 

Наукові інтереси: історія фізичної культури і спорту в Україні; впровадження східних оздоровчих методик у фізичне виховання студентів; підготовка спортсменів високої кваліфікації у змішаних єдиноборствах.

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: vitalyy.verbitskyy@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-71

 

Публікації

  1. Вербицький В.А. Підвищення ефективності проведення занять з фізичного виховання студентів засобами східних єдиноборств / Віталій Анатолійович Вербицький // проблеми та перспективи розвитку ігрових видів спорту у ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 29-30 квітня 2010 р. – Миколаїв: МДАУ, 2010. – С. 54-56.
  2. Вербицький В.А. Російська православна церква у радянській історіографії міжвоєнного періоду (1920-1939 рр.) / Віталій Анатолійович Вербицький // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Випуск 3.34: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2013. – С. 278-287.
  3. Вербицький В.А. «Обновленський» розкол Російської православної церкви у роботах радянського історика О. Шишкіна / В.А. Вербицький // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Випуск 3.35: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2013. – С. 230-235.
  4. Вербицький В.А. Діяльність херсонського товариства сприяння фізичному вихованню дітей (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Віталій Анатолійович Вербицький // Чорноморський літопис: Науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 10. – С. 73-80.
  5. Вербицький В.А. Літні оздоровчі колонії для фізично слабких дітей в Херсонської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В.А. Вербицький // Освітологічний дискурс: Електронне наукове фахове видання. – Київський університет імені Бориса Гринченка, 2015, № 4 (12). – С. 13-23. – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/15#.VitMP7eNCHM
  6. Вербицький В.А. Досвід оздоровлення школярів у Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В.А. Вербицький // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 251. Вип. 239. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 147-152.
  7. Вербицький В.А. Програмно-методичне забезпечення процесу фізичного виховання в навчальних закладах Херсонської губернії (1864-1914 рр.) / В.А. Вербицький // Освітологічний дискурс: Електронне наукове фахове видання. – Київський університет імені Бориса Гринченка, 2015, № 2 (10). – С. 12-22. – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/13#.VhF347eNCHP
  8. Вербицький В.А. З історії розвитку шкільного водного спорту на Миколаївщині (початок ХХ ст.) / В.А. Вербицький // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 99. – С. 65-68.

 

Навчальний посібник (гриф МОН)

  1. Вербицький В.А. Історія фізичної культури та спорту в Україні: [навчальний посібник] / В.А. Вербицький, І.Г. Бондаренко. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 340 с.

Події та оголошення


листопада
15
Семінар на тему “Цифровий ідентифікатор об’єкта DOI (The Digital Object Identifier). Агентство CrossRef”

Шановні колеги! Редактори та редколегії  наявних та майбутніх журналів! Запрошуємо Вас на семінар, якій відбудеться 15-го листопада 2018 р.

листопада
14
Тренінг «Технології ефективної взаємодії куратора-дорадника зі студентською групою (комунікація, методи згуртування групи та вирішення конфліктів)»

14.11.2018 о 10.30 запрошуємо кураторів-дорадників на тренінг «Технології ефективної взаємодії куратора-дорадника зі студентською групою (комунікація, методи згуртування групи та вирішення конфліктів)» в ауд.10-109. Програма тренінгу: – потреби студентів та ефективні методи комунікації; – методи експрес-діагностики психологічного клімату в групі та …

листопада
14
Презентація книги «Чорноморський центральний військово-морський архів 1794-1934 рр. Дослідження. Документи. Реєстр фондів: реконструкція»

14 листопада о 14.30 у приміщені Вченої ради університету відбудеться презентація книги «Чорноморський центральний військово-морський архів 1794-1934 рр.