Успішно завершилась виробнича практика студентів-магістрів шостого курсу юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили


26 лютого 2023 року успішно завершилась виробнича практика-2 студентів-магістрів шостого курсу юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Вперше виробнича практика-2 для магістрів пройшла на базі юридичної клініки «Veritas» ЧНУ імені Петра Могили.

При проходженні виробничої практики-2 в Юридичній клініці студенти-практиканти складали проекти документів правового, процесуального характеру з урахуванням вимог законодавства; успішно виконали завдання від менторів юридичної клініки з вирішення кейсів; регулярно знайомилися із змінами до законодавства України, а також матеріалами судової практики; брали участь у заходах що проводить Юридична клініка та Асоціація юридичних клінік; готували та проводили актуальні правопросвітницькі, навчальні вебінари, майстер-класи з використанням інтерактивних методів; активно брали участь у дистанційному прийомі громадян, що звертаються до Юридичної клініки; провели правову роботи із поширення правових знань серед школярів, студентів та населення; брали участь у проходженні онлайн-курсів з отриманням сертифікатів, що підтверджують відповідну кількість годин/модулів; успішно розвивали soft-skills, self-development (через платформи для навчання EdEra, Дія.Цифрова освіти, Prometheus).

Після завершення практики кожен студент висловив власні враження та пропозиції для полегшення її проходження новим поколінням практикантів.