Уряд визначив порядок надання державних грантів для науковців


Кабінет Міністрів прийняв положення про державне фінансування науки в Україні у формі грантів. Таким чином дослідження будуть більше зорієнтовані на потреби держави, а науковці отримають нові канали фінансової підтримки.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що цей документ пропонує докорінно нову філософію бюджетного фінансування науки в Україні, адже це загальноприйнята форма у світі, хоч у нашій країні фактично не використовувалась для державної підтримки науки та інновацій.

Нагадаємо, що раніше державне фінансування науки відбувалось двома способами: бюджетне фінансування діяльності наукових установ та укладання договорів на виконання розробок. Однак у цих випадках держава – і замовник, і кінцевий власник результатів, що обмежує впровадження створених технологій, а також науковців, що бажають залишатись власниками розробки.

Грантова підтримка дозволить сформувати «партнерські» стосунки держави та приватного партнерства, науковців та суспільства у сфері науки і технологій. Таким чином держава буде стимулювати дослідницьку діяльність за пріоритетними напрямами в інтересах усього суспільства.

Державний грант зможе надавати МОН, Центральні органи виконавчої влади, що мають наукові установи, ВНЗ, наукові ліцеї, НАН, галузеві академії та Нацфонд досліджень. Це дозволить призначати гранти у тій чи іншій сфері розробкам, які потрібні саме зараз або у найближчому майбутньому. Крім того, це зацікавить багатьох науковців, адже права на інтелектуальну власність та продукт будуть належати їм, а не державі (як і придбане за грантові кошти обладнання).

Для надання грантового фінансування були визначені умови: буде видаватись на конкурсній основі й не більш як на 3 роки. Грантодавець самостійно визначає порядок відбору науковців, узгодивши його з МОН. Конкурс проходитиме у три етапи: оголошення про відбір, умови відбору, результати, що оприлюднюватимуться на сайті грантодавця і МОН.

Згідно з документом грантове державне фінансування призначені для:

  • наукових досліджень та розробок;
  • проєктів міжнародного співробітництва;
  • розвитку матеріально-технічної бази;
  • наукового стажування;
  • наукових конференцій, турнірів, інших науково-комунікативних заходів, а також заходів з популяризації науки;
  • доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури.