У «Могилянці» відбулася науково-практична конференція «Український Південь сучасні соціокультурні виклики регіону та тенденції змін»


7-10 червня 2018 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили в межах ХІІІ міжнародної наукової конференції  «Ольвійський форум – 2018: стратегії країни Причорноморського регіону в геополітичному просторі», співробітники кафедри соціології за активної підтримки Південноукраїнського відділення Соціологічної асоціації України ініціювали проведення науково-практичної конференції «Український Південь: сучасні соціокультурні виклики регіону та тенденції змін».

Проведення конференції стало логічним завершенням першого теоретико-методологічного етапу фундаментального наукового дослідження «Ефективне функціонування та розвиток регіонального соціокультурного середовища в умовах децентралізації як запорука національної безпеки України», реалізованого на замовлення МОН України (керівник НДР – д. пед. н., проф., зав. кафедри соціології ЧНУ імені Петра Могили І. А. Мейжис), й мало на меті залучення науковців до обговорення актуальних науково-практичних проблем щодо сучасних викликів та тенденцій змін у соціокультурному розвитку регіонального соціуму, зокрема українського Півдня, у складних умовах глобальної фінансової та соціально-економічної кризи. Будучи щорічним науковим заходом університету, конференція є прямим свідчення консолідації науковців, які прагнуть до теоретичного оновлення фундаменту соціологічного знання, й підтвердила свій масштаб та важливість географією учасників – в її роботі взяло участь понад 40 фахівців з 10 міст та 15 закладів вищої освіти України, зокрема:

 • Інститут соціології НАН України (м. Київ);
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків);
 • Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг);
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса);
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса);
 • Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
 • Запорізький національний університет (м. Запоріжжя);
 • Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова (м. Миколаїв);
 • Уманський національний університет садівництва (м. Умань);
 • Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ);
 • Полтавський інститут економіки і права (м. Полтава);
 • Національний університет біоресурсів та природокористування (м. Київ);
 • Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Кривий Ріг);
 • Національний університет «Одеська юридична академія» (м. Одеса);
 • Херсонський державний університет (м. Херсон).

Відкрили конференцію, звернувшись з вітальним словом до учасників й гостей конференції, Л. П. Клименко (д. тех. н., проф., ректор ЧНУ імені Петра Могили), І. А. Мейжис (д. пед. н., проф., зав. кафедри соціології ЧНУ імені Петра Могили) та Д. В. Сай (к. пед. н., декан факультету соціології ЧНУ імені Петра Могили).

Обговорення актуальних проблем соціокультурного розвитку сучасного українського соціуму розпочалось з доповіді провідного соціолога країни Є. І. Головахи (д. філос. н., академіка НАНУ, заступника директора Інституту соціології НАНУ) на тему «Соціогуманітарне знання, суспільні дискурси і громадська думка в Україні: загальноукраїнські та регіональні проблеми», в якій було порушено питання щодо перспектив розвитку філософії, соціології, історії та політології в українському суспільстві.

Також на пленарному засіданні конференції з доповідями виступили:

 • Л. М. Хижняк (д-р соціол. наук, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків) «Просвітницький потенціал закладів вищої освіти в системі національної безпеки України»;
 • А. Л. Лобанова (д-р соціол. наук, професор кафедри соціології та економіки, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг). «Соціо-екологічна рівновага як домінанта сталого розвитку промислових регіонів (на прикладі Криворіжжя та Донбасу)»;
 • О. В. Лісієнко (д-р соціол. наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса) «Соціокультурні проблеми розвитку культурних та креативних індустрій в Одеському регіоні: результати фокус-групових досліджень»;
 • В. М. Онищук (д-р соціол. наук, професор, завідувач кафедри соціології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса) «Критерії та індикатори інтеграції вимушено переміщених осіб»;
 • Я. В.Зоська (д-р соціол. наук, професор кафедри соціології та соціальної роботи, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) «Соціальні програми формування агентів миротворення в Україні (досвід роботи з патріотичного виховання школярів у місті Запоріжжя)»;

В. К. Коробов (канд. соціол. наук, доцент кафедри соціально-економічної географії, Херсонський державний університет, м. Херсон) «Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України: проблеми оцінки дій органів влади»;

Л. П. Білоконь (керівник ТОВ «Наваль-експерт», м. Миколаїв) «Досвід проведення емпіричних соціологічних досліджень в м. Миколаєві та Миколаївській області: проблеми та перспективи».

Другий день роботи конференції пройшов у форматі секційних засідань, на яких обговорювалися теоретико-методологічні аспекти вивчення та досвід проведення прикладних досліджень процесів соціокультурного розвитку сучасного соціуму як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях. Координатори роботи секцій, підбиваючи підсумки, відмічали високу зацікавленість й активність учасників, а також змістовність дискусій. Детально тематика доповідей учасників конференції висвітлена у збірці тез. Спілкування науковців, розпочате на пленарному та секційних засіданнях, мало своє логічне продовження, адже третій день передбачав проведення майстер-класів у форматі workshop.

Організатори конференції щиро дякують всім учасникам за творче, змістовне та захоплююче наукове спілкування, чекають нових зустрічей на «Ольвійському форумі-2019».

Події та оголошення


травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут  

травня
15
Запрошуємо до участі у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища», яка відбудеться 15 травня 2020 року. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів …

червня
4
Конференція «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України»

Шановні колеги! 4 червня 2020 року в Чорноморський національний університет імені Петра Могили заплановано II Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України». З огляду на пандемію COVID-19 і оголошений …